BONALAN voor onkruidbestrijding in witlof

advertisement
BONALAN voor onkruidbestrijding in witlof
Uiteindelijk is hij er dan toch: De toelating van BONALAN ter bestrijding van diverse onkruiden in
de teelt van onder meer witlof. In deze teelt is een relatief smal middelenpakket beschikbaar.
BONALAN is daarom een welkome aanvulling.
Ervaringen en proeven met BONALAN in witlof
Zowel uit proeven als uit de jarenlange praktijkervaring bij Belgische witloftelers blijkt BONALAN
een belangrijke teeltmaatregel om onkruiden de baas te kunnen in deze teelt. Wanneer BONALAN
aan de basis wordt ingezet blijven er na opkomst minder (lastige) onkruiden over. Bovendien zijn
de onkruiden die overblijven effectiever te bestrijden door LDS toepassingen na opkomst.
Belangrijkste conclusie is dat we met minder na opkomstbespuitingen toe kunnen, waardoor
witlof minder in zijn groei geremd wordt met een hogere gewasopbrengst tot gevolg.
Belangrijk: De toepassing van BONALAN
BONALAN moet in een dosering van 8 ltr/ha voor de grondbewerking voor het zaaien worden
gespoten en zo snel mogelijk goed worden ingewerkt. Inwerking is noodzakelijk om
vervluchtiging en UV-afbraak van het middel te voorkomen. Als vuistregel hanteren we dat
BONALAN binnen 2 – 3 uur na toepassing dient te zijn ingewerkt, afhankelijk van de
lichtintensiteit. Alleen door goed in te werken heeft het middel een goede werking tegen tal van
onkruiden.
Praktisch:
Kort voor het ruggentrekken kan BONALAN worden toegepast.
Bij het ruggentrekken wordt de BONALAN vervolgens goed ingewerkt in de rug. De
lengtewerking van BONALAN is ruim voldoende om de periode van ruggen trekken
en zaaien / opkomst van de witlof te overbruggen.
Goed inwerken is cruciaal voor een goede werking van BONALAN
Bestrijding van veel onkruidsoorten
BONALAN heeft, mits goed toegepast, een goede tot zeer goede werking tegen veel
voorkomende onkruiden. In de eerste plaats is BONALAN bekend om zijn werking tegen
meldesoorten, zoals melganzevoet en stippelganzevoet. Daarnaast is het product effectief tegen
alle grassen (o.a. windhalm, duist, straatgras en hanepoot), kleine brandnetel, papegaaienkruid,
ereprijs, paarse dovenetel, akkerviooltje, duivekervel, muur en zwarte nachtschade. Niet in de
laatste plaats heeft BONALAN een goede werking tegen de veelknopigen: perzikkruid,
varkensgras en zwaluwtong.
BONALAN bestrijdt ´lastige´ onkruiden:
Papegaaienkruid
Hanepoot
Brandnetel
Perzikkruid
Muur
Melganzevoet
Straatgras
Ereprijs
Zwaluwtong
Zwarte Nachtschade
Veiligheid en lengtewerking
BONALAN is 100% selectief in witlof. Groeiremming is daarom uitgesloten. Wanneer Bonalan
goed is ingewerkt beschikt het over een lengtewerking van 2 tot 3 maanden.
Aanvullende driftbeperkingen
Op het etiket van BONALAN is het toepassingsvoorschrift vermeld. Hierop staan enkele
aanvullende driftbeperkingen. Onderstaande ter verduidelijking hiervan:
A) BONALAN mag op het perceel zelf, met uitzondering van de buitenste 14 mtr rondom,
worden toegepast met normale spuitapparatuur.
B) Om niet-doelwit-planten te beschermen moet er op de buitenste 14 mtr van het perceel
rondom gebruik gemaakt worden van 50% driftreducerende doppen.
C) Wanneer een perceel grenst aan oppervlaktewater: Om in het water levende organismen
te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die
grenzen aan oppervlaktewater (lees: een sloot met aanwezig water op het moment van
spuiten) in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik gemaakt wordt van één
van onderstaande maatregelen:
 luchtondersteuning in combinatie met minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen,
kantdop en een teeltvrije zone van 0.7 meter
 Luchtondersteuning in combinatie met driftarme venturidop, kantdop en lage
spuitboomhoogte
 Twin force luchtondersteuning in combinatie met driftarme venturidop en kantdop.
 Driftarme venturidop in combinatie met kantdop en sleepdoek.
 Driftarme venturidop in combinatie met kantdop en Wingssprayer.
 Driftarme venturidop in combinatie met kantdop en overkapte beddenspuit.
Wij wensen u veel succes dit seizoen met de witlofteelt en vertrouwen erop dat Bonalan u daarbij
van dienst kan zijn.
Download