Actueel WG van het middel Roundup Hardnekkig, 15081 N 1 april

advertisement
Actueel WG van het middel Roundup Hardnekkig, 15081 N
1 april 2016
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als
- onkruidbestrijdingsmiddel
- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken
in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsgebied
Type
toepassing
Te bestrijden
organisme
Dosering per
toepassing
Maximaal
aantal
toepassingen
per jaar
Sierbeplanting
Voor het
zaaien/planten van
het gewas
Pleksgewijs, tussen
de planten
Voor het
zaaien/planten van
het gewas
Pleksgewijs, tussen
de planten
Doodspuiten voor
heraanleg
Onkruiden
1
2
28
1
-
2
28
1
-
Pleksgewijs
Onkruiden
4 – 12 ml middel1 in
1 liter water voor 20
m²
20 ml middel in 1
liter
4 – 12 ml middel1 in
1 liter water voor 20
m²
20 ml middel in 1
liter
4 – 12 ml middel1 in
1 liter water voor 20
m²
20 ml middel in 1
liter
Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen
-
2
28
Pleksgewijs
Onkruiden
20 ml middel in 1
liter water
2
28
Moestuin
Gazons
Open
verhardingen
(grind, schelpen,
grasbetontegels,
etc.)
Onverharde
terreinen
Onkruiden
Gras en
Onkruiden
Stobben van
Pleksgewijs met
bomen en struiken kwast
(nieuwe
50 ml middel in 1
1
uitlopende)
liter water
scheuten van
afgezaagde
bomen en
struiken
Holle stengels
Pleksgewijze
Holle stengel
20 ml middel in 100
1
injectie in de
onkruiden
ml water (injectie
stengel
(Japanse
van 5-10 ml
duizendknoop,
oplossing)
bamboe, etc.)
1
4 ml voor eenjarige onkruiden en/ of voorjaarstoepassing; 8 ml voor grassen; 12 ml voor overblijvende onkruiden en/of
najaarstoepassing. Telkens 1 liter spuitvloeistof (= middel en water) per 20 m2 oppervlak.
Toepassingsvoorwaarden
Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen.
Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen (tegels, straatstenen, etc.) en gesloten verhardingen (asfalt, beton, etc.).
Roundup Hardnekkig niet toepassen over open water (sloot, vijver etc.).
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van
een rugspuit met beschermkap rondom de dop, waarbij de beschermkap dicht tegen de grond dient te worden gehouden.
Download