De folder met "jou belangen" :-(

advertisement
Arno Nicholas
Dewi
Yan
Bart
Joke
Arnold
Mark
Dave
Misha
Sanne
Dave
Contact met de FSR
Beste Student,
Met deze folder willen wij, de nieuwe studentenraad van de FNWI, ons aan je voorstellen en
laten weten dat wij ons uiterste best doen om jou belangen op deze faculteit te behartigen.
De studentenraad 2002-2003 bestaat uit:
Bart Nieuwenhuis
Arno Verweij
Yan Grange
Dave Lommen
Dewi Harten
Arnold Bussink
Joke van Bemmel
Mark Clausing
Sanne Kuiper
Misha Kuys
Nicholas Piël
Dave Rampersad
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
db-lid
penningmeester
webmaster
lid
lid
lid
lid
lid
lid
Biologie
Kunstmatige Intelligentie
Natuurkunde
Natuurkunde
Kunstmatige Intelligentie
Natuurkunde
Medische Biologie
Informatiekunde
Scheikunde
BIS
Kunstmatige Intelligentie
Informatiekunde
De FSR is er voor studenten en dus ook voor jou. Het is daarom belangrijk dat jij je stem laat
horen. Je kunt ons mailen op [email protected] of langs komen op een
vergadering. We vergaderen iedere woensdag om zes uur in de Diamantslijperij, je bent van
harte welkom om eens te komen kijken of mee te praten.
Wij willen je graag nog even wijzen op onze nieuwsbrief. De FSR geeft tweemaandelijks een
elektronische nieuwsbrief uit waarin staat wat we hebben bereikt en waar we ons mee bezig
houden. Je kunt je voor deze nieuwsbrief aanmelden op onze site:
http://www.science.uva.nl/studentenraad/.
Wat is de FSR?
Studenteninspraak is naar onze mening een belangrijk recht om zo je eigen studententijd, de
studie, haar vorm, inhoud en klimaat mede te bepalen. De laatste opkomst van de
studentenraadsverkiezingen laat zien dat veel studenten hier hetzelfde over denken.
De facultaire studentenraad (FSR) is het inspraakorgaan voor studenten op facultair niveau. De
FSR helpt het bestuur met het bepalen van haar beleid en het nemen van besluiten. Op een
regelmatig bestuursoverleg geven wij advies. Maar het blijft niet alleen bij advies, voor enkele
besluiten is instemming van de FSR vereist.
Wat doet de FSR?
De raad houdt zich bezig met alles wat speelt binnen onze faculteit. Je kunt hierbij denken aan
het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, het controleren en vaststellen van de
examenregels en de zorg ervoor dragen dat studenten voldoende worden ingelicht over wat er
allemaal speelt binnen de FNWI.
Enkele belangrijke punten op dit moment zijn bijvoorbeeld het bindend studieadvies, de
overgang naar de Bachelor/Master-structuur, de verhuizing naar de Watergraafsmeer en een
eventuele fusie met de VU of de HvA.
Vriendelijke groeten,
De Studentenraad FNWI
Studentenraad
Faculteit der Natuurwetenschappen
Wiskunde en Informatica
Studentenraad FNWI
Nieuwe Achtergracht 170
1018 VW Amsterdam
020 5255878
[email protected]
http://www.science.uva.nl/studentenraad/
Universiteit van Amsterdam
Download