Blog SCIENCe dag 2017 - Vumc Alzheimercentrum

advertisement
SCIENCe dag 2017
Door Francien de Leeuw, arts-onderzoeker SCIENCe
Juni 2017
Na weken van voorbereiding, was het dan afgelopen woensdag eindelijk zover; de jaarlijkse SCIENCe
dag. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar in het Stedelijk Museum, ontvingen we dit jaar de
deelnemers van ons SCIENCe cohort dichtbij huis, op het VUmc. ’s Ochtends werden de laatste
voorbereidingen getroffen om de dag op rolletjes te laten verlopen. De bordjes met ‘SCIENCe dag’
die onze gasten de weg zouden wijzen droegen we over het zebrapad van het Alzheimercentrum
naar het ziekenhuis en we legden de laatste naambordjes op volgorde klaar.
Bijna 50 SCIENCe deelnemers namen na de koffie plaats voor het eerste programma onderdeel. Na
een korte inleiding van onze onderzoeksleider Wiesje van der Flier, presenteerden drie SCIENCe
onderzoekers de resultaten van hun onderzoek. Rosalinde liet zien dat we met een nieuwe, gevoelige
methode het Alzheimer eiwit amyloid nu ook kunnen meten in bloed. Sander presenteerde het
onderzoek dat hij in Canada heeft uitgevoerd. Subjectieve geheugenachteruitgang blijkt samen te
hangen met andere hersenactiviteit. Bovendien hingen objectieve geheugenprestaties ook samen
met de hersenactiviteit. Tot slot legde Tessa de resultaten van amyloid en tau (beiden Alzheimer
eiwitten) PET scans bij elkaar. Hieruit bleek dat amyloid en tau waardes met elkaar samenhangen,
ook bij gezonde mensen. Na de presentaties was er ruimte voor vragen. Bijzonder en leerzaam om zo
met onze eigen studie-deelnemers te praten over de nieuwe bevindingen en de vragen voor de
toekomst.
Inmiddels hadden we behoorlijke trek gekregen. In de stralende zon liepen we daarom weer over het
zebrapad naar het recent geopende Science café (let op de naam!), vlak naast het VUmc. Tussen alle
onderzoekers die in dit gebouw werken, genoten we van een heerlijke lunch. Met soep, enorme
sandwiches en spannende fruitsapjes in de hand praatte iedereen bij over de afgelopen uren.
Toen iedereen bijgekomen en opgeladen was vertrokken we in groepen naar de verschillende
workshoprondes. José de Boer, van de VUmc-kunstcommissie, gaf een rondleiding langs alle
kunstwerken die het VUmc rijk is. Anita gaf een lezing over cognitieve reserve, met tips over wat je
zelf kunt doen om de hersenen zo gezond mogelijk te houden. Linda en Sietske werkten met
deelnemers aan de ontwikkeling van Hallo Hersenen, een eHealth tool die zich eveneens richt op
hersengezondheid. Astrid en ik verzorgden een workshop over voeding en het geheugen en lieten
deelnemers het belang van geur- en smaak ontdekken. Na twee workshoprondes kwamen alle
deelnemers weer bij elkaar en sloten we gezamenlijk de dag af. Hierbij stonden we ook even stil bij
het afscheid van twee van de SCIENCe team leden: José Overbeek heeft een nieuwe baan gevonden
en zet haar carrière voort in de zorg voor mensen met dementie. Rosalinde Slot rondt eind deze
maand haar promotietijd af. Zij gaat in opleiding tot neuroloog. Wat zijn we dankbaar en trots op
“ons” SCIENCe cohort! Vrolijk en voldaan genoten wij als SCIENCe-team, met een ijsje in de zon, nog
even na van de mooie dag en alle enthousiaste reacties. Wij gaan weer vol frisse moed aan de slag
met het onderzoek en kijken nu alweer een beetje uit naar de volgende SCIENCe dag!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards