Bio-medische wetenschappen bachelordag 8 maart 2014

advertisement
Prof. Dr. Stanley Brul BSc directeur & master coördinator
Prof. Dr. Arthur Verhoeven MSc-directeur & lid ex. Ci. BSc
Bio-medische wetenschappen
aan de
Science faculteit & het AMC van de
Universiteit van Amsterdam
Bachelordag
8 maart 2014
Wat kunt U vandaag verwachten
• Informatie over de opleiding en wat erna….?
Prof. dr. Stanley Brul / Prof. dr. Arthur Verhoeven
Studenten & alumni
• Een blik op Biomedisch onderzoek van:
Prof. Dr. Hein te Riele (NKI-AvL)
• Informatie over het beroepsperspectief
• Een uitgebreide informatiemarkt met experts
(hal van Science Park 904).
Bio-medische wetenschappen aan de UvA
• Wetenschappelijke opleiding voor preventie, diagnose en
therapie in de geneeskunde.
• Je wordt een expert in de moleculaire basis van het leven.
• Uitstekende faciliteiten: Science Park, AMC, NKI, Sanquin.
Biomedische wetenschappen: ”wat is dat?”
Een voorbeeld:
• 1920: isolatie van een ruw insuline
preparaat uit de alvleesklier van een
hond
• 1990: fabrieksmatige productie van
insuline in gekweekte cellen
• heden: ontwikkeling “kunstmatige”
alvleesklier
4
Bio-medische wetenschappen aan de UvA
• Toelatingseisen:
• N&T met biologie
• N&G met natuurkunde
• Numerus fixus van 200 plaatsen
• Vóór 15 mei 2014 inschrijven via Studielink  DigID nodig !
• Gewogen loting
VWO diploma’s gemiddeld 8 of hoger worden direct geplaatst
• Uitgeloot voor Geneeskunde?
Meld je binnen 2 weken aan voor BMW (afhankelijk van de vulling van de fixus)
Ervaar je studie
BMW Onderwijsweek: 11 t/m 17 juni 2014
• Inschrijven in Studielink vóór 15 mei 2014
• In Studielink direct inschrijven voor BMW Onderwijsweek
(niet verplicht, wel aanbevolen)
• Loting van studenten door DUO: medio juli
Kijk voor meer informatie op:www.uva.nl/bsc-bio-medisch
Of stel je vraag via
[email protected] o.v.v BMW Onderwijsweek
Bachelor BMW 2014-2015 “van molecuul tot cel, tot mens en terug….”
periode 1
periode 2
periode 3
Thema colleges: Metabole Ziekten ; Biologie & therapie tumoren ; Afweer
J
A
A 1
R
1
J
A
A
R
2
Van Molecuul tot Cel
(9 EC)
3
periode 5
periode 6
; Ontwikkelingsbiologie & modelsystemen; Neurobiologie
Regulering van Vorm en
Functie van Dieren
(9 EC)
Microbiologie
(4EC)
Humane Anatomie &
Fysiologie
(10 EC)
Mechanismen
van Ziekten van
de Mens
(4 EC)
Genomics van Ziekte
(12 EC)
Miniscriptie
Statistiek en Methoden van Onderzoek (9 EC)
Academische Basisvaardigheden (6 EC)
Moleculaire Celbiologie BMW
(12 EC)
Moleculaire
technieken P
(6 EC)
Immunologie
T en P (6 EC)
Immunologie
T en P (6 EC)
Moleculaire
technieken P
(6 EC)
Cellulaire Oncologie (12 EC)
Beroepsethiek
(6 EC)
Cognitieve
Neurobiologie
(6 EC)
Oriëntatie op
Modellen van Cel & Orgaanfysiologie
Onderwijs
(12 EC)
(6 EC)
Voeding
P Adv.
(12 EC)
Genomics
Medische Biotechnologie
Mol.Biol. &
(12 EC)
Transcriptomics
(6EC)
P Immunologie
Research &
Medische Biochemie &
Moleculaire T & P Medische
Kliniek (6EC)
Pathofysiologie
Genetica
Microbiologie
Proj. Medische
(12 EC)
(6EC)
(6EC)
Microbiologie
(6EC)
Inleiding in de Neurobiologie
(12 EC)
J
A
A
R
Genetica & Evolutie
(9EC)
periode 4
Mol.Sys. Bio
(6 EC)
Van Gen tot Genezing (6 EC)
Neurosystemen (12 EC)
Anat&Ontw. Bio (12 EC)
Genregulatie (12 EC)
Bachelorproject
(18 EC)
Med. Mol. Biol. (12 EC)
Endocrinologie (12 EC)
Minor (evt. Educatieve minor) / Vrije keuzeruimte (30 EC)
Schrijven projectplan voor excellentietraject (6 EC)
Verlengd Bachelorproject (30 EC)
Onderzoeksvoorstel excellentietraject (6 EC)
-(6 EC)
Verdiepte
Miniscriptie
(12 EC)
Als je meer wilt en kunt…..
vergroot je horizon met Honoursdiploma
Net dat beetje extra
• Naar keuze: verbredend of verdiepend, disciplinair of
interdisciplinair
• Individueel traject, extra aandacht voor academische
vorming, honourscommunity
• Instap op 3 momenten: begin studie, na 1e semester,
of na 1e jaar
Pilot dubbele bachelor Geneeskunde-BMW
• Leidt artsen op met biowetenschappelijke achtergrond
• Opleidingsprogramma omvat 249 EC’s in 3 jaar (i.p.v. 180)
• Maximaal 10 plaatsen
• Mogelijke studenten:
• Fascinatie voor experimenteel onderzoek en klinische praktijk
• VWO-gemiddelde 8 of hoger
• Pilot start september 2014
 Uiterlijk 21 maart meer informatie op de website
Master mogelijkheden
• Biomedical Sciences Research (Engels)
• 2 jaar Science specialisatie (ook bij bedrijven)
• 8 subspecialisaties (binnen Medical Biology of Neurobiology)
• Management, Policy analysis, Entrepreneurship (Engels)
• 1 jaar Science en 1 jaar M, P en E vakken
• Communicatie (Nederlands)
• 1 jaar Science en 1 jaar C vakken
• Educatie, 1e graads onderwijsbevoegdheid (Nederlands)
• 1 jaar onderwijskundige vakken (zie website)
• Zij-instroom Geneeskunde (SUMMA, AKO, VU, AMC)
Je Masters en dan………..?
• Een promotie met universitaire onderzoekscarriere
• ‘Specialist klinisch genetische laboratorium diagnostiek’
hoofd van/expert op ziekenhuislaboratorium
http://www.vkgl.nl/opleiding.php
• Met MSc / PhD een baan in biotech, farma of food bedrijven
• Beleidsmedewerker / consultancy / onderwijs
Studeren: hoe doe je dat?
Veel verandering na vwo:
• Ander onderwijssysteem
• Nieuwe stad, op kamers?
• Nieuwe vrienden?
• maar zeker: meer eigen verantwoordelijkheid !!
We helpen je op weg o.a. met studie adviseurs.
Als je meer wilt weten dan we vertellen…..
Vraag het!
Daar zijn wij hier voor
Proefstuderen 2 april 12:30-17:30
Humane Anatomie & Fysiologie
Celbiologie laboratorium
Alumni informatie & vragen van jullie!
Kijk voor meer informatie op:
www.uva.nl/bsc-bio-medisch
Download