Injectie in het oog bij macula oedeem

advertisement
Patiënteninformatie
6202/0714
Injectie in het oog bij macula oedeem
1. Inleiding
De oogarts heeft macula oedeem geconstateerd. Dit
is een vochtophoping in het centrale gedeelte van
uw netvlies. Uit oogheelkundig onderzoek, een
netvliesscan (OCT) en een vaatfoto (FAG) blijkt dat u
in aanmerking komt voor een injectie in het oog met
Avastin.
3. Behandeling
Er is vochtlekkage geconstateerd in het centrale
gedeelte van het netvlies. Hierdoor is uw (centrale)
zicht afgenomen, of het is zeer waarschijnlijk dat uw
gezichtsvermogen in de nabije toekomst afneemt.
De arts heeft u een behandeling met Avastin
geadviseerd.
2. Oorzaken
Ophoping van vocht in het centrale gedeelte van het
netvlies (de macula) kan verschillende oorzaken
hebben:
Macula degeneratie:
Door het verouderingsproces (slijtage) kunnen er
bloedvaatjes in en onder het netvlies ontstaan.
Deze zijn van slechte kwaliteit, waardoor ze
gemakkelijk bloed en vocht lekken. Het vocht
hoopt op in het centrale gedeelte van het
netvlies. Dit leidt tot een directe verstoring van
het zien (minder scherpte en of vervorming). Op
langere termijn ontstaat een onomkeerbare
vermindering van de gezichtsscherpte door
littekenvorming.
Diabetische retinopathie:
Suikerziekte kan leiden tot afwijkingen in de
bloedvaten van het netvlies. Vaten kunnen poreus
worden, of verwijden. Hierdoor kan er vocht uit
de bloedvaten lekken. Als het vocht in het
centrale gedeelte van het netvlies zit (macula),
heet dat macula oedeem. De vochtophoping kan
de gezichtsscherpte verminderen.
Vaatafsluiting (trombose):
Als een van de afvoerende vaten van het netvlies
afsluit, knappen in het ergste geval alle vaten die
daar op uitkomen. Dit veroorzaakt bloedingen in
het netvlies en beschadiging van de bloedvaten.
Hierdoor kan vocht lekken. Als het vocht midden
in het netvlies zit, heet dat maculaoedeem. De
gezichtsscherpte vermindert hierdoor. De
vochtophoping is door middel van de behandeling
te beïnvloeden.
Gebruik van geneesmiddel Avastin
Het middel Avastin is ontwikkeld voor de
behandeling van aandoeningen die gepaard gaan
met vorming van nieuwe bloedvaten elders in het
lichaam. Het geneesmiddel remt vaatnieuwvorming
en vaatlekkage door het blokkeren van een
belangrijke groeifactor: VEGF (Vascular Endothelial
Growth Factor). Deze processen spelen ook bij
verschillende oogziekten een belangrijke rol.
Onderzoek heeft uitgewezen dat bij behandeling
met VEGF-remmers vaatnieuwvorming en
vaatlekkage in het oog afnemen. Bij veel patiënten
leidt dit zelfs tot een verbetering van de
gezichtsscherpte.
Risico’s behandeling? Er zijn enkele risico’s bij het
gebruik van Avastin:
Het meest ernstig is een ontsteking in het oog
(endophthalmitis). Bij minder dan een op de
duizend injecties zijn de complicaties zodanig dat
verlies van het oog voorkomt. Dit komt dus
uiterst zelden voor. Uiteraard opereert de arts
onder adequate steriele omstandigheden.
Allergie voor Avastin. Dit openbaart zich als een
niet ernstige ontstekingsreactie in het oog.
Een bloeding in het oog, dit is niet ernstig en de
bloeding lost vanzelf weer op.
4. Vooronderzoek
Voor u aan deze behandeling met Avastin kunt
deelnemen onderzoekt de arts uw ogen en maakt
een FAG (vaatfoto) en een OCT-scan (netvliesscan).
Hiermee krijgt de arts een beeld van de
vaatnieuwvorming en de lekkage van vocht in het
netvlies. Ook vindt beoordeling plaats of het oog
gunstig zal reageren op de behandeling.
Injectie in het oog bij macula oedeem
1-2
Injectie
De arts dient het middel Avastin (na verdoving) toe
via een injectie in het oog. Dit gaat als volgt:
U ontvangt in ieder geval drie injecties, met een
minimale tussenpoos van vier weken.
Daarna vindt – afhankelijk van de situatie –
herhaling plaats. Er is geen maximum aan het
aantal behandelingen.
Aan de hand van een netvlies scan (OCT), en
soms van een foto (FAG) kijkt de arts of nog een
injectie plaatsvindt. Als er geen lekkage meer is
te zien, dan is geen nieuwe injectie meer nodig. U
heeft altijd een controleafspraak.
5. Behandelingsdag
U meldt zich op het poliklinisch behandelcentrum.
U hoort de afspraaktijd minimaal een week van
tevoren. Let op: de afspraaktijd is niet gelijk aan de
behandelingstijd, het oog wordt vooraf gedruppeld.
Ingreep
De oogarts verricht de behandeling onder goede
steriele omstandigheden op het poliklinische
behandelcentrum. Na enkele druppels in het oog
(verdoving), wordt de huid ontsmet met
betadinejodium. U krijgt een doekje over het gezicht
en door het aanbrengen van een ooglidspreider
blijven de oogleden tijdens de behandeling open. De
arts plaatst de Avastin injectie in het oog. Dit is niet
pijnlijk, u voelt alleen wat druk aan het begin van de
injectie. Daarna krijgt u gel in het oog en u mag uw
eigen bril opzetten ter bescherming of de arts dekt
het af met een doorzichtig kapje. Dit beschermt het
oog in de buitenlucht zolang het is verdoofd. Thuis
mag u het eventuele kapje verwijderen.
6. Na de behandeling
Het advies is om niet zelf auto te rijden of te fietsen
op de injectiedag, omdat u mogelijk minder zicht
hebt. Uw oog kan de eerste 24 uur branderig
aanvoelen. Soms is er na de injectie een bloeding
(rode vlek) te zien op het oogwit. Dit kan geen kwaad
en trekt na een aantal dagen weg.
In de volgende gevallen neemt u direct (ook tijdens
weekeinden of vakanties) contact met de
(dienstdoende) oogarts op via het centrale nummer
van het Amphia Ziekenhuis: (076) 595 50 00:
als het oog pijn doet;
als het oog rood wordt;
als het zien wezenlijk verslechtert.
Nazorg
De dag van de injectie kunt u het beste rustig aan
doen. In de dagen daarna zijn er geen beperkingen.
U kunt gewoon bukken, tillen en sporten.
Als de behandeling aanslaat, ziet u effect na twee
tot drie weken. U heeft na de injectie altijd een
nieuwe afspraak met uw oogarts, ofwel voor een
vervolginjectie na vier tot zes weken, of voor een
controle afspraak na ongeveer drie tot vier weken
op de polikliniek.
Herbehandeling
Het geneesmiddel Avastin blijft meestal nog vier
weken na de injectie in het oog aanwezig. Vaak vindt
nogmaals behandeling plaats, in overleg met de
oogarts.
Alternatief
Er is nog een aantal andere (anti-VEGF) medicijnen
op de markt voor deze oogheelkundige toepassing.
Op medische indicatie kan overgegaan worden op
een ander middel.
Behandeling stoppen
U beslist zelf of u deze behandeling wilt ondergaan.
Als u besluit de behandeling te stoppen, dan blijft u
uiteraard onder controle van uw eigen oogarts.
7. Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met
de assistent of uw behandelend specialist.
Polikliniek Oogheelkunde:
Locatie Langendijk
T: (076) 595 10 77
Locatie Pasteurlaan
T: (0162) 32 74 46
www.amphia.nl
Injectie in het oog bij macula oedeem
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2-2
Download