Behandeling van netvliesziekten met Avastin

advertisement
Oogheelkunde
Patiënteninformatie
Behandeling van netvliesziekten met Avastin®
U ontvangt deze folder, omdat bij u een netvliesziekte is geconstateerd waarbij vochtlekkage een
rol speelt. Wij kunnen deze aandoeningen behandelen met een injectie in het oog. Hierbij
gebruiken wij het middel Avastin. In deze folder leest u meer over dit middel en de behandeling.
Welke netvliesziekten komen in aanmerking voor de behandeling met Avastin?
De binnenkant van uw oog wordt bekleed door het netvlies. Dit is een lichtgevoelige laag. Centraal
in het netvlies ligt de macula (de ‘gele vlek’). Dit is de plaats waar u het scherpst kunt zien. Bij
diverse netvliesziekten treedt lekkage op van vocht uit de vaatjes van het netvlies. Hierdoor is het
netvlies verdikt. Als de lekkage in de macula plaatsvindt, wordt het zicht slechter. Dit kan
voorkomen bij bijvoorbeeld de natte vorm van maculadegeneratie, bij vaatziekten als diabetes
mellitus (suikerziekte) of bij vaatafsluitingen van het netvlies. Meestal ontstaat hierdoor slechter
zicht, een vlek midden in het beeld of vervorming van rechte lijnen.
Wat doet Avastin?
Avastin is een geneesmiddel dat de lekkage uit bloedvaatjes remt. Het middel zorgt ervoor dat het
vocht in het netvlies wordt afgevoerd. Door deze behandeling kan het zicht beter worden. Het kan
ook zijn dat het middel verslechtering van het zicht voorkomt.
Uitleg over Avastin
Avastin is een geneesmiddel dat de nieuwe vaatgroei en vaatlekkage remt. Het is op de markt
gebracht voor de behandeling van darmkanker, maar blijkt ook zeer goed te werken als
oogmedicijn. Sinds 2005 gebruiken oogartsen wereldwijd Avastin voor de behandeling van nattemaculadegeneratie en andere oogaandoeningen, waarbij lekkende, nieuwe bloedvaatjes een rol
spelen.
Avastin wordt in het oog geïnjecteerd, waar het tot zes weken werkzaam blijft. Meestal zijn
meerdere injecties noodzakelijk om de oogziekten te behandelen.
Belangrijk om te weten
1. Avastin is niet geregistreerd voor het gebruik als injectie in het oog. Oogartsen in Nederland
gebruiken Avastin wel al sinds enkele jaren. Dit noemen we ‘off-label’-gebruik. Er is een ander
medicijn dat erg op Avastin lijkt, namelijk Lucentis. Dit middel is wel geregistreerd voor het
gebruik bij natte macula degeneratie en diabetes mellitus. Lucentis is echter vele malen duurder
dan Avastin. Dit is de reden dat Reinier de Graaf behandelt met Avastin. Als u graag met
Lucentis behandeld wilt worden, zullen wij u doorverwijzen naar een ziekenhuis in de omgeving
dat Lucentis aanbiedt.
Pagina 1/3
2. Elk medicijn kan bijwerkingen veroorzaken. Bij een injectie in het oog bestaat een kleine kans
dat een infectie met een bacterie optreedt, waardoor het zicht na de behandeling mogelijk
slechter is dan ervoor. Deze kans is gelukkig heel klein. Andere mogelijke bijwerkingen zijn: een
ontsteking in het oog, een bloeding in het oog, een netvliesloslating of hoge oogdruk. De kans
op het krijgen van deze bijwerkingen is eveneens klein. Indien de bijwerkingen snel worden
herkend en behandeld, kunnen nadelige gevolgen vaak beperkt blijven.
Wat houdt de behandeling in?
De oogarts bespreekt met u of u in aanmerking komt voor behandeling met Avastin. Het kan helaas
zijn dat de oogarts op grond van het onderzoek concludeert dat in uw geval behandeling met
Avastin niet zinvol is. Als u wel in aanmerking komt en u gaat akkoord met de behandeling, dan
maken we de afspraak voor de eerste injectie. Na die injectie sturen wij u de vervolgafspraken voor
controles en volgende injecties thuis.
Over het algemeen starten we met drie behandelingen met een tussenperiode van ongeveer zes
weken.
Hoe verloopt de injectieprocedure?
Het medicijn Avastin wordt door middel van een injectie direct in de oogbol ingebracht. Eerst wordt
de pupil groot gemaakt met oogdruppels en wordt het oog verdoofd met oogdruppels. Daarna
wordt het oog met een klemmetje open gehouden en gedesinfecteerd met verdunde betadinejodium. Dan kan de Avastin worden ingespoten.
De gehele ingreep is nagenoeg pijnloos en duurt ongeveer een kwartier. Na de injectie mag u niet
in uw oog wrijven. Wij adviseren u niet zelf auto te rijden na de behandeling, maar iemand te
regelen die dit voor u doet.
Waar moet u op letten na de injectie?
U heeft weinig last na de injectie. Het oog kan wat schrijnend aanvoelen, maar dit gevoel verdwijnt
met één of twee dagen vanzelf. Door de injectie kan een bloeduitstortinkje ontstaan. Hierdoor wordt
het oog helderrood. Dit is onschuldig en verdwijnt na ruim een week. Met de injectie komt soms
een luchtbelletje in het oog. Dit merkt u doordat een zwart ‘balletje’ onder in beeld beweegt. Dit is
onschuldig; het ‘balletje’ verdwijnt binnen een dag.
U moet wel contact met het ziekenhuis opnemen als u één of meer van onderstaande symptomen
merkt:

u gaat ineens veel slechter zien

u krijgt veel pijn aan het oog

het hele oog wordt toenemend rood
Pagina 2/3
Een dergelijk symptoom kan een teken van een infectie zijn. Daarom moet u dit snel laten
beoordelen, zodat wij ook snel kunnen handelen. Neem in dit geval dus direct contact op met ons
ziekenhuis en vraag naar de dienstdoende oogarts. Meld daarbij dat het gaat om een reactie na
een intravitreale injectie.
Tijdens openingstijden
U kunt bellen naar (015) 260 40 90 (polikliniek oogheelkunde.
Buiten openingstijden
U kunt bellen naar (015) 260 30 60. Vraag dan naar de dienstdoende oogarts en meld dat het gaat
om een reactie na een intravitreale injectie.
Versie: augustus 2015
Pagina 3/3
Download