Oogheelkunde Behandeling van netvliesziekten

advertisement
Oogheelkunde
Behandeling van netvliesziekten met Avastin®
Inleiding
Bij u is een netvliesziekte geconstateerd, waarbij vochtlekkage een
rol speelt. Sinds enkele jaren kunnen deze aandoeningen behandeld
worden met een injectie in het oog met het middel Avastin.
Welke netvlies ziekten komen hiervoor in
aanmerking?
De binnenkant van het oog wordt bekleed door het netvlies, dit is een
lichtgevoelige laag. Centraal in het netvlies ligt de macula, ofwel de
gele vlek. Dit is de plaats waar je het scherpste kan zien.
Bij diverse netvliesziekten treedt lekkage op van vocht uit de vaatjes
van het netvlies, waardoor het netvlies verdikt is. Als dit in de macula
plaatsvindt, wordt het zicht slechter.
Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld de natte vorm van macula
degeneratie, of bij vaatziekten zoals diabetes mellitus (suikerziekte)
of vaatafsluitingen van het netvlies.
Meestal ontstaat hierdoor slechter zicht, een vlek midden in het beeld
of vervorming van rechte lijnen.
Avastin is een geneesmiddel dat de lekkage uit bloedvaatjes remt en
er voor zorgt dat het vocht in het netvlies afgevoerd wordt. Door deze
behandeling kan het zicht mogelijk beter worden, of verslechtering
van het zicht voorkomen worden.
Wat is Avastin?
Avastin is een geneesmiddel dat de nieuwe vaatgroei en vaatlekkage
remt. Het is op de markt gebracht voor de behandeling van
darmkanker, maar bleek ook zeer goed te werken als oog-medicijn.
Sinds 2005 gebruiken wereldwijd oogartsen Avastin voor de
behandeling van natte macula degeneratie en andere
oogaandoeningen waarbij lekkende, nieuwe bloedvaatjes een rol
spelen.
Avastin moet in het oog geïnjecteerd worden, waar het tot 6 weken
werkzaam blijft. Meestal zijn meerdere injecties noodzakelijk om de
2
oogziekten te behandelen.
Er zijn een aantal zaken, die belangrijk zijn te weten voordat de
behandeling begint:
1
Avastin is niet geregistreerd voor het gebruik als injectie in
het oog. Oogartsen in Nederland gebruiken Avastin wel al sinds
enkele jaren. Dit noemen we ‘Off-label’ gebruik. Er is een ander
medicijn dat erg op Avastin lijkt, namelijk Lucentis. Dit middel is wel
geregistreerd voor het gebruik bij natte macula degeneratie en
diabetes mellitus. Lucentis is echter vele malen duurder dan Avastin.
Dit is de reden dat het Reinier de Graaf Ziekenhuis behandelt met
Avastin.
Indien u graag met Lucentis behandeld wilt worden, zullen wij u
doorverwijzen naar een ziekenhuis in de omgeving, waar wel
Lucentis aangeboden wordt.
2
Elk medicijn heeft bijwerkingen. Bij een injectie in het oog
bestaat er een kleine kans dat een infectie met een bacterie optreedt,
waardoor het zicht na de behandeling mogelijk slechter is dan ervoor.
Deze kans is gelukkig heel klein.
Andere bijwerkingen zijn: een ontsteking in het oog, een bloeding in
het oog, een netvliesloslating of hoge oogdruk. De kans op het
krijgen van deze bijwerkingen is ook heel klein. Indien snel herkend
en behandeld kunnen nadelige gevolgen vaak beperkt blijven.
De behandeling
De oogarts bespreekt met u of u in aanmerking komt voor
behandeling met Avastin.
Het kan helaas ook zijn dat de oogarts op grond van het onderzoek
concludeert dat in uw geval behandeling met Avastin niet zinvol is.
Als u wel in aanmerking komt, en u gaat akkoord met de
behandeling, dan wordt de afspraak voor de eerste injectie gemaakt.
Na die injectie krijgt u de vervolgafspraken voor controles en
volgende injecties thuis gestuurd.
3
Over het algemeen starten we met 3 behandelingen met een
tussenpoos van ongeveer 6 weken.
Hoe gaat de injectie procedure?
Het medicijn Avastin wordt door middel van een injectie direct in de
oogbol ingebracht. Eerst wordt de pupil groot gemaakt met
oogdruppels en wordt het oog verdoofd met oogdruppels. Daarna
wordt het oog met een klemmetje open gehouden en gedesinfecteerd met verdunde betadine-jodium. Dan kan de Avastin worden
ingespoten.
De gehele ingreep is nagenoeg pijnloos en duurt ongeveer een
kwartier.
Na de injectie mag u niet in uw oog wrijven. Wij adviseren u niet zelf
auto te rijden na de behandeling.
Waar moet ik op letten na de injectie?
U heeft weinig last na de injectie. Het oog kan wat schrijnend
aanvoelen maar dit verdwijnt met één of twee dagen vanzelf. Door de
injectie kan een bloeduitstortinkje ontstaan. Hierdoor wordt het oog
helder-rood. Dit is onschuldig en verdwijnt na ruim een week.
Met de injectie komt soms een luchtbelletje in het oog. Dit merkt u
doordat een zwart ‘balletje’ onder in beeld beweegt. Dit is onschuldig,
en verdwijnt binnen een dag.
U moet wel contact met het ziekenhuis opnemen als u het volgende
bemerkt:
- u gaat ineens veel slechter zien
- u krijgt veel pijn aan het oog
- het hele oog wordt toenemend rood
Dit kan een teken van een infectie zijn, dit moet snel beoordeeld
worden en er moet ook snel gehandeld worden.
Neem in dit geval dus direct contact op met het ziekenhuis en vraag
naar de dienstdoende oogarts en meld dat het gaat om een reactie
na een intravitreale injectie.
4
Belt u naar: 015 – 260 40 90 poli oogheelkunde
of buiten openingstijden naar 015 - 260 30 60 vraagt u naar de
dienstdoende oogarts en meldt dat het gaat om een reactie na
een intravitreale injectie.
Oogartsen
H.E. Bijlmer-Gorter
O.L.H. Van Hemel
J.K. Kusmierczyk
A.C. Lambooij
M.J.P. MacLaren-Vervoort
T.J.P. Nieuwendijk
M.G. Prost
Reinier de Graaf is partner van het Oogzorgnetwerk
5
Gasthuis Delft
Diaconessenhuis Voorburg
Behandelcentrum Westland
Gezondheidscentrum De Reef
Reinier de Graafweg 3-11
Fonteynenburghlaan 5
Middelbroekweg 2a
Kiekendiefstraat 17
2625 AD Delft
2275 CX Voorburg
2671 ME Naaldwijk
2496 RP Den Haag
Tel 015 260 30 60
Tel 070 340 1100
Tel 0174 63 77 00
Tel 015 270 68 00
foldernr. 217349
versie juni 2011
6
www.reinierdegraaf.nl
Download