1256 De behandeling van uw oog

advertisement
1256
De behandeling van uw oog
Met Lucentis Avastin of Eylea
De behandeling van uw oog is hetzelfde voor
Avastin, Eylea en Lucentis. De behandeling
bestaat uit een oplaadfase met 3 injecties met een
tussenperiode van 4 weken. Daarna wordt besloten
of er eventueel nog meer injecties nodig zijn.
Nadat aan de hand van fluorescentie foto’s en een
scan van het netvlies (OCT) is vastgesteld dat u in
aanmerking komt voor behandeling met Avastin
krijgt u 3 afspraken, steeds met steeds 4 weken
ertussen, op de poliklinische OK voor de injectie.
De ingreep duurt ongeveer 20 minuten.
Op de poliklinische OK krijgt u van de assistente
verdovende oogdruppels en een druppel jodium in
het oog om het oog te desinfecteren.
Het oog wordt afgedekt met een steriel laken. Er
wordt een ooglidspreider aangebracht om het oog
open te houden. Dan wordt met een heel dun naaldje een kleine hoeveelheid anti-VEGF in
het oog geïnjecteerd. Daarna krijgt u zalf in het oog en wordt het afgedekt met een verband
dat een paar uur moet blijven zitten.
Wanneer het verband er af is kan het zijn dat u de ingespoten medicatie als vlokjes in uw
oog ziet bewegen.
Na 4 weken wordt de 2e injectie gegeven. Na 8 weken de 3e.
Vier weken na de 3e injectie wordt er voorafgaande aan een eventuele 4e injectie, een
controle scan (OCT) verricht en wordt het gezichtsvermogen opgemeten.
Aan de hand van deze onderzoeken wordt bepaald of er eventueel nog meer injecties
moeten plaatsvinden.
Risico’s van de ooginjectie zelf
(onafhankelijk van het geneesmiddel dat wordt ingespoten).
Uit de studies die tot nu toe zijn verricht blijkt dat de kans op directe complicaties klein is.
De complicaties die na een injectie kunnen optreden zijn:
 netvlies loslating,
 hoge oogdruk,
 bloeding van de conjunctiva,
 bloeding binnen in het oog,
 staarvorming,
 beschadiging hoornvlies,
 beschadiging netvlies,
 ontstekingsreactie op de injectie in het oog,
 een ernstige infectie.
13-12-2013
1-2
1256
Alle hierboven vermelde bijwerkingen kunnen tijdelijk een vermindering van het zicht
veroorzaken en soms permanente daling van de gezichtsscherpte. Aanvullende operaties of
onderzoeken kunnen nodig zijn om deze bijwerkingen te behandelen
Verantwoordelijkheid van de patiënt
U dient op de controle afspraken te komen zodat de oogarts eventuele bijwerkingen kan
vaststellen.
U dient contact op te nemen met polikliniek Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis
( (036) 868 8733) als één van de volgende tekens van infectie optreden:
 ernstige pijn;
 toenemend wazig zien of gezichtsscherpte daling;
 lichtgevoeligheid;
 toenemende roodheid van het oog (in vergelijking met de toestand juist na de injectie);
 pus of vuil uit het oog.
Hoewel de kans op serieuze complicaties in de rest van het lichaam klein is, moet u bij plotse
buikpijn met braken of constipatie, abnormale bloedingen, beklemmend gevoeld op de borst,
ernstige hoofdpijn, verlammingsverschijnselen of spraakstoornissen uit voorzorg dringend
een arts raadplegen. U moet vermelden dat u injecties in het oog heeft gehad met Avastin of
Lucentis. Zodra mogelijk moet u ook de oogarts op de hoogte stellen van eventuele
neveneffecten elders in het lichaam.
U moet uw oogarts op de hoogte brengen van operaties die u elders in het lichaammoet
ondergaan tijdens de duur van de behandeling met Avastin, Eylea of Lucentis. Andere
behandelaars moet u op de hoogte brengen dat u voor uw oogaandoening in deze periode
Avastin, Eylea of Lucentis injecties krijgt.
Leefregels na injectie in het oog





Na de injectie wordt het oog meestal met een oogkapje afgedekt, waardoor zelfstandig
autorijden niet mogelijk is.
’s Avonds na de injectie kunt het kapje van het oog verwijderen.
U mag op de dag van de injectie niet in het oog wrijven.
Na de injectie kunt u over het algemeen alles doen zoals u gewend bent.
De dag na de injectie mag u weer douchen en uw haar wassen, zorg ervoor dat er geen
zeep in het oog komt.
Wat te doen bij vragen of problemen?
Zodra u pijn krijgt in het behandelde oog, plotseling veel slechter gaat zien met het
behandelde oog of met het andere oog en bij andere problemen, kunt u bellen met de poli
Oogheelkunde, via:  (036) 868 8733 (op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.30 uur)
Na 17.30 uur en in het weekend kunt u bellen naar de Spoedeisende hulp van het
Flevoziekenhuis.  (036) 868 8811.
2-2
Download