Behandeling maculadegeneratie_mei 2016

advertisement
Behandeling maculadegeneratie
Een echte behandeling die de oorzaak van maculadegeneratie (MD) aanpakt, is er helaas
niet. De behandeling is erop gericht om het ziekteproces stabiel te krijgen. Door uw
leefgewoonten aan te passen, kunnen de ogen mogelijk beschermd worden. Wanneer u al
jarenlang bepaalde leefgewoonten heeft, mag u geen wonderen meer verwachten.
Geadviseerde leefregels
Roken
Onderzoek heeft aangetoond dat roken de kans op MD sterk vergroot. Stop liever vandaag nog
met roken!
Voeding
Bepaalde voedingsmiddelen zijn schadelijk voor de bloedvaten. Het is mogelijk dat deze
voedingsmiddelen ook de macula kunnen beschadigen. Het betreft dan alcohol en hoge
concentraties verzadigde vetten, zoals cholesterol. Uit onderzoek is gebleken dat er een verband
kan bestaan tussen het krijgen van leeftijdsgebonden MD ( LMD) en een tekort aan antioxidanten
veroorzaakt door een ongezonde levensstijl.
Voedingssupplementen
Bepaalde voedingsstoffen zijn nodig om de macula goed te laten werken. Als één van de ogen is
aangetast door MD, kan het slijtageproces in het andere oog worden vertraagd door voldoende
van deze voedingsstoffen in te nemen. Deze voedingstoffen vinden we in een goede gevarieerde
voeding en ook in voedingssupplementen. Uw oogarts kan u hierover informatie geven.
Licht
Zonlicht kan schadelijk zijn voor het netvlies. Draag een goede beschermende zonnebril.
Bij vertekening
Droge MD is een slijtageproces waarbij afval in het netvlies opstapelt tijdens het leven en de
macula langzaam afsterft. Houdt u in de gaten of er vertekening gaat optreden in de beelden die u
-1-
MCL | Patiënteninformatie
Behandeling maculadegeneratie
ziet in uw omgeving. Dit kan namelijk wijzen op het ontstaan van de natte vorm. Neemt u in dit
geval contact op met de polikliniek oogheelkunde
Welke behandelingen zijn mogelijk
Welke behandelingen bij u mogelijk zijn, is afhankelijk van het type MD dat u heeft. Een echte
behandeling die de oorzaak van MD aanpakt, is er helaas niet. De behandeling is erop gericht om
het ziekteproces stabiel te krijgen of te vertragen.
Multivitaminen
Als één van de ogen ernstig is aangetast door MD, kan het gebruik van multivitaminen het
slijtageproces in het andere oog sterk vertragen. Uw oogarts kan u hierover informatie geven. Ook
de website van de patiënten vereniging “MD vereniging” biedt u informatie.
Bij “natte MD” waarbij nieuwe bloedvaten buiten de gele vlek beginnen te groeien, wordt de
behandeling gegeven door middel van vaatgroeiremmers of thermische laser.
Vaatgroeiremmers
In een vroege fase van natte MD kan het ziekteproces worden afgeremd of tot stilstand worden
gebracht door toediening van vaatgroeiremmers. Dit gebeurt door middel van een injectie in het
oog. Het vroeg herkennen van natte MD blijft erg belangrijk. Voor meer uitleg over de behandeling
met vaatgroeiremmers, verwijzen we u naar de aparte folder over dit onderwerp.
Photo-Dynamische Therapie (thermische laser)
Deze methode heeft alleen een beperkt effect bij een deel van de patiënten met natte MD.
Injecties
Bij natte MD is behandeling met injecties in het oog mogelijk. Dit kan als er sprake is van de natte
vorm. Er worden dan vaatgroeiremmende geneesmiddelen (anti-VEGF) toegediend door middel
-2-
MCL | Patiënteninformatie
Behandeling maculadegeneratie
van een injectie. Voorbeelden van anti-VEGF middelen zijn Eylea, Lucentis en Avastin. In het
Medisch Centrum Leeuwarden gebruiken we deze 3 middelen.
Dit middel zorgt ervoor dat het nieuwe vat stopt met lekken en groeien. Daardoor wordt verdere
achteruitgang tegengegaan en soms kan een verbetering in gezichtsscherpte optreden. Er is
gebleken dat de injectie minimaal 2-3 keer toegediend moet worden, hierna wordt er indien nodig
opnieuw geïnjecteerd.
Het medicijn Avastin is niet voor behandeling van deze aandoeningen geregistreerd. Het lijkt tot
nu toe even effectief als het wel geregistreerde middel Lucentis. Omdat Avastin al langer
beschikbaar is en veel goedkoper is dan Lucentis, wordt het overal op de wereld, zelfs in de
Verenigde Staten, als eerste keus voor deze oogafwijkingen gebruikt.
De behandeling met een Avastin-injectie
De behandeling gebeurt in dagbehandeling onder druppelverdoving. U wordt hiervoor op het
daghospitaal opgenomen.
Op de voorbereidingskamer (holding) komt u in de behandelstoel te zitten en krijgt u
beschermende kleding aan over uw gewone kleren. De verpleegkundige van het daghospitaal
verdooft het oog met enkele druppels verdoving. In de operatiekamer ontsmet de
operatieassistent het oog met een desinfecterende vloeistof en dekt het oog af met een steriel
laken. Daarna spuit de oogarts het medicijn Avastin in het glasachtig lichaam (de macula).
De totale behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling heeft u vrijwel geen pijn.
U blijft nog wel een half uur ter observatie.
Soms ziet u hierna vlokjes die meebewegen met de oogbeweging. Dit verdwijnt vanzelf weer na
enkele dagen.
Na de ingreep mag u niet zelf autorijden.
-3-
MCL | Patiënteninformatie
Behandeling maculadegeneratie
Hoe vaak vindt de behandeling plaats?
U krijgt om de vier à zes weken een injectie, totdat het gezichtsvermogen of de afwijking verbetert
of gelijk blijft.
Verbetering is er als de gezichtsscherpte vooruitgaat doordat de zwelling van het netvlies
vermindert. Dit kunnen we met een OCT-apparaat meten. Dit gebeurt meestal twee weken na de
laatste injectie.
Helpt het altijd?
Meestal treedt er verbetering op, soms zelfs een forse verbetering. Maar, houdt u er rekening mee
dat het resultaat ook kan tegenvallen. Als er na drie injecties geen verbetering is, kijken we of er
alternatieven zijn.
Bijwerkingen
De Avastin-injecties kunnen bijwerkingen geven, ook al gebeurt dit zelden. Deze bijwerkingen zijn:
infecties, bloedingen of andere netvliesproblemen.
Uw oogarts vindt dat een behandeling met Avastin-injecties voor u op dit moment een
verstandige keuze is, ook al is er een kans op bijwerkingen.
Bij welke klachten moet u direct contact opnemen met ons?
•
Indien u na de injectie hevige hoofdpijn krijgt.
•
Indien uw gezichtsscherpte sterk vermindert.
•
Indien u in de dagen na de injectie hevige pijn aan het oog krijgt.
•
En natuurlijk bij alle andere klachten die u niet vertrouwt!
•
Patiënten met droge MD bij vertekening!
U kunt contact opnemen met polikliniek oogheelkunde tel: 058 – 286 69 80 of in het weekend met
de dienstdoende huisarts.
-4-
MCL | Patiënteninformatie
Behandeling maculadegeneratie
Welke hulp en ondersteuning is er?
Leven met een verminderde gezichtsscherpte kan tot veel praktische problemen leiden in zowel
werksituaties, het verkeer als thuis. Ook kan het veel vragen bij u oproepen. Praktische adviezen en
een luisterend oor kunnen dan uitkomst bieden. U kunt hiervoor terecht bij de MD Vereniging.
MD Patiëntenvereniging
Postbus 2034
3500 GA Utrecht
Telefoon: 030-2980707
www.mdvereniging.nl
Ook hulpmiddelen kunnen u helpen in uw dagelijks leven. U kunt hiervoor terecht bij instanties
voor slechtzienden of Low Vision aanbieders, zoals:
Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden
Cliëntservicelijn: 088 585 85 85
Email: [email protected]
www.visio.org
Bartimeus, de specialist voor blinden en slechtzienden
Infolijn: 0900 - 77 888 99 (lokaal tarief)
Email: [email protected]
www.bartimeus.nl
Ergra Low Vision
Telefoon (070) 311 40 70
[email protected]
www.ikwilbeterzien.nl
-5-
MCL | Patiënteninformatie
Behandeling maculadegeneratie
Heeft u nog vragen?
Deze folder geeft informatie over de behandeling met Avastin-injecties in het oog. De folder is niet
bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop, zodat u alles nog
eens rustig kunt nalezen. We verwijzen graag naar uitgebreide informatie op de website
www.oogartsen.nl. Kies rubriek “Glasvocht en netvlies” en dan “ooginjectie avastin/lucentis.
Heeft u nog vragen belt u dan gerust met de polikliniek oogheelkunde, telefoon 058 – 286 69 80
(tussen 8.30-16.30 uur).
www.mcl.nl
Polikliniek oogheelkunde
058 – 286 6980
©MCL mei 2016
Docnr. 21506 (4)
-6-
MCL | Patiënteninformatie
Download