Kwaliteitsmeting internationale partnerschappen

advertisement
KWALITEITSMETING
INTERNATIONALE
PARTNERSCHAPPEN
Evaluatietool
1
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
DOELSTELLING
Tool ontwikkelen ter ondersteuning van het
managen van het internationale netwerk
van de hogeschool
 criteria bepalen ter beoordeling van de
partners
 classificatie van de partners
2
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
BASISVRAGEN
Hoe maak je onderscheid in je
partnerschappen? M.a.w. op basis van welke
data zou je een partner op kwaliteit kunnen
beoordelen?
Hoe ontwikkel je een bruikbare tool voor
classificatie van partnerschappen (A – B – C)?
3
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
STAPPEN
• Partner in beeld brengen voor jezelf
• Komen tot een goede definitie van een
‘strategische partner’ voor onderwijs en / of
onderzoek
= een partner die valabel is om de gestelde doelen
te bereiken
= een partner die in aanmerking komt voor het
aangaan van intensieve samenwerking: joint
degree, double degree, IP, joint programme,
projecten onder Erasmus+, OS …
4
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
EVALUATIETOOL - 1
5
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
EVALUATIETOOL – 2
6
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
A – LABEL: STRATEGISCHE ONDERWIJSPARTNER - 1
• HEI
• Gelijkwaardig opleidingsniveau (Ba/Ma)
• Gelijkaardige opleiding / studiegebied /
onderzoeksinteresse / expertise
• Mogelijkheid om meerdere docenten /
onderzoekers te betrekken
• Mogelijkheid tot intensieve samenwerking
7
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
A – LABEL: STRATEGISCHE ONDERWIJSPARTNER - 2
• Mogelijkheid om materiaal, kennis, personen
wederzijds uit te wisselen
=> scoren in matrix: activiteiten vs. realisatie
• Organisatie met sterke structuur en werking
op vlak van internationalisering
• Goede persoonlijke contacten ( IO, collega’s)
• Administratieve zorgvuldigheid in samenw.
=> scoren in matrix: “vlotte samenwerking”
8
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
A – LABEL: STRATEGISCHE ONDERWIJSPARTNER - 3
(Potentiële) activiteiten:
• Lange studentenuitwisselingen voor studie
• Meerdere docentenuitwisselingen
• Samen onderwijs – (joint modules) en
onderzoeksprojecten uitwerken
• Double degree en joint degree
• Gedeeld netwerk
9
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
B – LABEL: ONDERWIJSPARTNER - 1
• HEI
• Gelijkwaardig opleidingsniveau (Ba/Ma)
• Beperkte gedeelde opleiding / studiegebied /
onderzoeksinteresse / expertise
• Beperkte betrokkenheid van personeel en
studenten
• Goede persoonlijke contacten (vertrouwen)
• Administratieve zorgvuldigheid in samenw.
10
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
B – LABEL: ONDERWIJSPARTNER - 2
(Potentiële) activiteiten:
• Beperkt aantal studentenuitwisselingen
• Samenwerking in kleinere projecten
• Occasionele docentenuitwisselingen
• Beperkt gedeeld netwerk
11
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
C – LABEL: ANDERE PARTNERS
Bedrijf of organisatie (geen onderwijsinstelling)
Samenwerking moet passen binnen curriculum
Gedeelde belangen
Goede persoonlijke contacten
(Potentiële) activiteiten:
• Stageaanbieder
• Betrokkenheid in andere projecten o.b.v.
specifieke expertise
•
•
•
•
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
12
BESLUIT: EEN LEIDRAAD
• Een ‘objectief’ meetinstrument ? Neen, want
moeilijk => beoordeling / score is niet zwart-wit
• Eerder een afweging van kwaliteit vs.
geschiktheid (bv. lesaanbod opleiding) vs. vlotte
samenwerking
• Een oplijsten van sterke punten van de partner
om hem ‘in beeld’ te krijgen
Een leidraad voor waardering in functie van je
doelstellingen.
13
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
BESLUIT
De tool is handig voor classificatie
Alleen met strategische partners werken is te
eenzijdig en te beperkend:
• niet iedereen kan over de lat
• niet iedereen kan een reële kans krijgen
Diversiteit in contacten is nodig om alle
doelstellingen van je opleiding, hogeschool,
Vlaanderen, Europa te bereiken
14
Kwaliteit partnerschappen - evaluatietool
Download