Encuentro Latino Europeo

advertisement
Encuentro Latino Europeo (ELE)
Relatie tussen LA en de EU in
de actuele strategische en
geopolitieke ontwikkelingen
Cor van Beuningen
november 2009
Wat is ELE?

Samenwerkingsverband
Platform voor beleidsanalyse en dialoog
Gedeelde waarden; gedeelde belangen

3 juni 2010 in de SER, Cardozo


Doel van de presentatie




Marktkansen in LA
Economisch strategische betekenis
Geopolitieke overwegingen
Doel: Relatie tussen LA en de EU situeren in
de actuele strategische en geopolitieke
ontwikkelingen op wereldschaal
DEEL I
Actuele strategische en geopolitieke
ontwikkelingen
Globalisering


Transportrevolutie en ICT
“The world is flat”
maar ook:
 Dé-politisering en dé-nationalisering
New scarcities



Vanaf 2003 explosief stijgende vraag
Energie, voedsel en mineralen
Politiek van aard
gevolg:
 Protectionisme en (energie-) nationalisme
Re-nationalisering



Wijziging in internationale betrekkingen
Scramble for resources / Blood for oil
Geopolitieke assets
Reversed globalization




Re-nationalisering, re-politisering, regeopolitisering
Financiële crisis
Reversed globalization:
“van markt naar arena”
Globalization  Reversed globalization
De globale context van transitie


Eind van unipolaire wereldorde
Machtsblokken met een eigen visie
maar vooral:
 Afname van de wil en bereidheid
DEEL II
EU – Latijns-Amerika partnerschap en alliantie; zachte
macht voor het goede
“In a rapidly changing world with shifting power blocks and
global problems such as energy and food insecurity and climate
change, Latin America and Europe need each other more than
ever. For their own benefit, and for the benefit of the world, they
are to establish an Axis of Trust and together act as a force for
good, promoting a rules based multilateralist world order.”
Voorzieningszekerheid energie



Sterke afhankelijkheid EU
94% (olie) en 81% (gas) in 2030
Met name uit autocratische staten
Voorzieningszekerheid energie (II)


LA is rijk aan strategische hulpbronnen
EU deelt met LA:
–
–
–

Democratie
Multilateralisme
Rechtsregels gebaseerde internationale orde
Nóg diepere basis van gedeelde waarden
Bondgenootschap voor het goede


Dialoog, wederzijds vertrouwen,
partnerschap
Frustraties van LA:
–
–
–

Protectionisme van landbouw
Migratie
Rol van Spanje
As van vertouwen
Kansen voor Nederland?

Gewaardeerd aanspreekpunt
maar:
 Ontbreken van visie, aandacht en urgentie
 Nóg geen gelijkwaardig partnerschap
Slot


Nederland miskent de waarde van LA
Spanje: oplossing voor crisis:
–
–

Bankensector;
Latijns-Amerika.
Kan Nederland dat ook?
Dank voor uw aandacht.
Volgende conferentie ELE: 3 juni 2010
Download