Verbeter prestaties door een optimale strategy-structure fit

advertisement
Verbeter prestaties door een optimale
strategy-structure fit
Het hebben van het juiste aantal mensen op de juiste plek, die de benodigde kwaliteiten hebben om slimme
strategische keuzes te maken is essentieel. Zeker in deze turbulente tijden waar fundamentele wijzigingen
nodig zijn, van productportfolio, marktbenadering en (online) verkoopkanalen. Veel organisaties vragen
zich dan ook af of de organisatie-structuur nog past bij de strategische doelstellingen.
Hay Group helpt klanten door een heldere analyse te maken van de essentie van de strategie en vervolgens
te beoordelen of de huidige inrichting van de organisatie effectief is. Waar wil de organisatie zich mee
onderscheiden? Door de kwaliteit van producten/diensten, de lage kosten, of positie bij een specifieke
klantgroep? Uit ons jaarlijks onderzoek onder Fortune 500 bedrijven, blijkt dat de meest succesvolle
organisaties uitblinken in het stellen van duidelijke doelstellingen en prioriteiten en het consistent
afstemmen van de organisatiestructuur op deze strategische doelstellingen.
Case
De organisatie heeft te maken met een krimpende markt en ervaart dat de winstmarges al drie jaar dalen. Er is gewerkt aan een nieuw
strategisch plan, waarin de ambitie is geformuleerd om innovatieve producten te ontwikkelen, echter tegen een lagere prijs. Na een half
jaar blijkt de uitvoering moeilijk.
De structuur zorgt voor veel onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor portfoliokeuzes, productontwikkeling en de koppeling
tussen Front- en Backoffice. Zo komt de afdeling Productontwikkeling met nieuwe concepten, die de afdeling Technologie vervolgens
niet op de huidige infrastructuur kan ondersteunen. Hierdoor moeten extra kosten worden gemaakt en komen er veel klachten bij de
afdeling Commercie.
In een werksessie met het Managementteam waarin Hay Group de strategie bespreekt, blijkt dat klanten wel graag nieuwe producten
willen, maar afzien van de aankoop op basis van prijs. Dit betekent dat de organisatie alleen concurrerend kan blijven door te
vernieuwen, gebruik makend van gestandaardiseerde concepten en infrastructuur.
Wij coderen en prioriteren de strategische doelstellingen op basis van de 3
strategieën.
ƒƒOperational Excellence: concurreren op basis van een lagere verkoopprijs
dan de concurrent, vraagt om een lean en mean organisatie-inrichting.
ƒƒProduct leadership: aanbieden van een product met unieke kenmerken
(bijv. merk, kwaliteit, design), waarbij de organisatie in staat moet zijn op
tijd met vernieuwingen te komen.
ƒƒCustomer Intimacy: de focus ligt op lange termijn relaties en een
optimale oplossing voor de klant. De organisatie moet medewerkers met
klantcontact in staat stellen service te bieden en problemen snel op te
lossen.
Op basis hiervan adviseert Hay Group om de organisatie op basis van de stappen in het primair proces in te richten. Op deze manier
ontstaat er samenwerking met de afdeling Technologie in de ontwikkeling van standaardconcepten. Ook is het onderscheid naar
markten (BU’s) weggenomen, zodat nieuwe productconcepten voor meerdere markten gebruikt kunnen worden. Dit heeft geleid tot
schaalvoordelen en kostenoptimalisatie.
Oude structuur
Nieuwe structuur
Hoe kunnen wij u helpen?
Hebt u ook vragen over de effectiviteit van uw organisatieinrichting? Wij helpen u graag.
In co-creatie zullen wij met u de volgende stappen doorlopen:
ƒƒVoorbereiding; bestuderen van het strategisch plan, organogram, korte analyse van ontwikkelingen in de sector
ƒƒAnalyse van de huidige organisatiestructuur en principes voor inrichting (focus organisatiestructuur, span of control, aantal
managementlagen, besluitvormingsproces)
ƒƒWerksessie met het managementteam: aanbrengen van heldere prioriteiten en focus in de strategie
ƒƒBeoordelen van “strategy-structure fit”: Wat zijn de knelpunten in de huidige organisatiestructuur bij het realiseren van de
strategische doelstellingen? Welke elementen moeten behouden blijven om succesvol te zijn?
ƒƒEindrapportage met aanbevelingen voor een effectieve organisatieinrichting
Kosten
Vanaf € 7.000,-.
Wilt u ook weten of uw organisatiestructuur (nog) optimaal faciliteert om de
strategische doelstellingen te behalen,
neem dan contact op met
Jacques de Vilder
t +31 6 51497672
e [email protected]
BEO practice leader
©2013 Hay Group. All rights reserved
Download