Materiaal

advertisement
Klimaat?
Actie!
Duurzame acties voor het
jeugdwerk
Klimaatverandering is hot.
Om de opwarming van de
aarde onder de 1,5 graden te
houden, moet iedereen in actie
schieten. Onze olieconsumptie
is veel te hoog. Het is dé
oorzaak van de CO₂-uitstoot,
maar bijvoorbeeld ook van
ontbossing. Ga aan de slag met
jouw vereniging. Wij geven
alvast praktische actietips.
Materiaal
Wat?
Papier
Neem je papierverbruik onder de loep. Kan het
minder of kan het anders?
Waarom?
Elk jaar gebruiken we per persoon, van boeken tot
wc-papier, bijna 100 kilogram papier. Het maken van
gerecycleerd papier vraagt minder water dan het maken
van nieuw papier, maar het kost evenveel energie.
Voor gerecycleerd papier is natuurlijk ook minder hout
nodig, waardoor minder natuur verloren gaat voor
productiebos. Papier kan een goed alternatief zijn
voor plastic; het heeft een lagere broeikasemissie per
kilogram materiaal, maar er is wel meer papier nodig
voor een verpakking met dezelfde sterkte.
Hoe?
•Gebruik altijd papier en karton met een FSC-label. Dit
label garandeert dat het hout of papier afkomstig is
uit bossen die op een verantwoorde manier beheerd
worden. Zowel nieuw als gerecycleerd papier kan aan
de FSC-standaard voldoen. Je herkent FSC-papier aan
een duidelijk label. Ook PEFC is een label dat je vindt
op hout- en papierproducten. Zo ben je zeker dat je
product uit duurzaam beheerde bossen komt.
•Print en kopieer steeds recto verso (en maak dit de
standaardinstelling van je printer!)
•Sorteer je papier en karton, zodat het gerecycleerd
kan worden tot nieuwe papierproducten.
•Hou
kladpapier bij. Om te tekenen, te knutselen,
of voor je eigen notities kan je gerust kladpapier
gebruiken.
•Plak een sticker tegen reclame en gratis tijdschriften
op de brievenbus; dat kan je papierberg met 30%
doen krimpen.
•Als
je drukwerk laat maken, kies ook dan voor
ecologisch papier. Let erop dat je vegetale inkt
gebruikt of voor digitaal drukwerk gaat. Heel wat
drukkerijen bieden ecologische alternatieven,
bijvoorbeeld Zwart op Wit, Gazelle, Druk in de Weer,
Goekint, Ecodrukkerij,…
•Als je zelf een printer hebt, overweeg dan om dunner
kopieerpapier te gebruiken. Gangbaar papier weegt
80 gram per vierkante meter. Vaak volstaat lichter
papier ook.
•Wist je dat we per persoon elke week een rol wc-
papier gebruiken? Dat is 3% van al ons papiergebruik.
Omdat wc-papier na gebruik vanwege de vervuiling
niet meer opnieuw kan worden gebruikt, is het
belangrijk om juist bij wc-papier voor gerecycleerde
vezels te kiezen die niet meer sterk genoeg zijn om
opnieuw in de keten van de papierproductie te gaan.
Bronnen en links:
• https://www.milieucentraal.nl/winkelen/spullen-en-diensten/papier/
• http://www.fsc.be
• http://www.ikzoekfsc.be/
• http://www.pefc.be/nl/consument/particulier/hoe-pefc-producten-herkennen
• http://www.leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/op-school/wat-kan-ik-doen-op-school-thema-afval?view_
pro=1&view_school=1
Download