Uploaded by User2754

Taak Recycleren in het bedrijf

advertisement
Taak: Recycleren in het bedrijf
Leerling
_______________________________
Nr.
________________
Datum
_______________
Klas
5KA
Vak
Kantoortechnieken
Leerkracht S. De Bou
/
Ga naar volgende website en beantwoord de vragen aan de hand van de informatie die
je terug kan vinden via tekst of filmpjes.
e-learning.fostplus.be/bedrijven/story_html5.html
Maak nogmaals de oefening rond het sorteren.
Hoeveel fouten maakte je bij:
-
De vergaderzaal: ________________________________
-
De bureauruimte: ________________________________
-
De zitruimte: _____________________________________
-
De keuken en toilet: _____________________________
PMD
1
Waarvoor staat PMD?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2
Wat is toegelaten bij PMD?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3
Wat is verboden bij PMD?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Taak  1 van 6
4
Waarom moeten verpakkingen volledig leeg zijn?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5
Juist of fout: Doppen mogen niet op de plastic flessen blijven zitten.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6
Wat gebeurt er met de balen plastic in de recyclagefabriek?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7
Juist of fout: Van gerecycleerd PMD worden ook kleren gemaakt.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8
Juist of fout: Staal en aluminium kunnen eindeloos gerecycleerd worden.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9
Drankkartons bestaan uit 3 verschillende materialen, welke?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10 Wat zijn de 3 aandachtspunten bij het recycleren van PMD?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Taak  2 van 6
Papier – Karton
11 Wat is toegelaten bij PMD?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12 Wat is verboden bij PMD?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13 Waarom is vuil of vettig papier niet toegelaten bij papier-karton?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14 Op wat kunnen we besparen door papier-karton te recycleren?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
15 Hoeveel kilogram papier en karton wordt er jaarlijks per inwoner gerecycleerd?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16 Wat zijn de 3 aandachtspunten bij het recycleren van papier-karton?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Glas
17 Wat is toegelaten bij glas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Taak  3 van 6
18 Wat is verboden bij glas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
19 Waarom worden enkel flessen, flacons en bokalen in glas ingezameld en geen
andere soorten glas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
20 Mogen we deksels en doppen in de glasbol deponeren? En wat met etiketten?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
21 Waarom is de scheiding van wit en gekleurd glas belangrijk?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
22 Op welke 3 vlakken wordt er bespaard bij het recycleren van glas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
23 Juist of fout: Glas kan eindeloos gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
24 Wat zijn de 3 aandachtspunten bij het recycleren van glas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Taak  4 van 6
Batterijen
25 Wat doet Bebat?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Lampen en elektro-apparaten
26 Wat doet Recupel?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Andere
27 Geef 3 producten die onder deze categorie vallen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
28 Op welke manier moet je deze recycleren?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Restafval
29 Geef 3 producten die onder deze categorie vallen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Taak  5 van 6
Het Groene Punt
30 Waarvoor staat dit symbool? Dus wat doen ze eigenlijk.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Taak  6 van 6
Download