2012 HR-glas

advertisement
Belanghebbenden overleg
Beglazing in woningbouw
Historiek
11 september 2012
www.energiesparen.be/subsidies
1
Vlaams woningpark
• 2012: 13% van de 2.8 miljoen woningen met
uitsluitend of gedeeltelijk enkel glas (of 364.000
woningen). Tempo vereist van minstens 40.000
woningen per jaar
• Alle ramen vervangen per woning: 16 m² * 450
euro per m² = 7200 euro
• Alle enkel glas vervangen door HR-glas: 16 m² *
150 euro per m²= 2400 euro
• 7200*364.000 woningen = 2,62 miljard euro (of
300 miljoen per jaar).
2
Vlaams woningpark sociale
huisvesting
• 2011: patrimoniumenquête VMSW
• 18% van de appartementen en 27% van de
woningen heeft nog enkel glas
3
HR-glas = standaardbeglazing
• 2012 HR-glas (1,0-1,1) is de standaard
geworden (>99%), drievoudig glas doet zijn
intrede.
• Van gemiddeld 39% HR-glas in 2002, steeg
dit naar 44% in 2003 en 54% in 2004. Eind
2005 bedroeg het aandeel HR-glas al 62%.
• Het glas van de toekomst is drievoudige
beglazing (?). In 2009 bedroeg het aandeel
ongeveer 1,6% en nu ergens tussen 5 en 10%.
• Mogelijk is er ook plaats weggelegd voor de
(dure) verbeterde dubbele HR-beglazing
(0,7-0,9)
4
Technisch geen problemen
• HR-glas is overal verkrijgbaar –betaalbare
prijs.
• Hoe krijg je burger / sociale
huisvestingssector zo ver om alle enkel glas
te vervangen door HR-glas?
• Meestal worden ook ramen vervangen en
loopt het kostenplaatje snel op (+ tal van
alternatieven)
• Bij raamvervanging, steun beperkt tot
enkele procenten van de investeringskost
(behalve bij gebruik van renovatiepremie)
5
6
7
Premie netbeheerders 2012
• Stroomlijning met ERP2020 vanaf 2012
– Alle acties gelijk voor alle netbeheerders
• Beglazing:
– Steun voor ‘vervanging enkel glas door 1,1 glas of beter’ (12
euro per m²)
– Vervanging enkel of dubbel glas door 0,8 glas of beter (15 euro
per m²)
• Steunregeling sluit beter aan bij doelstellingen
ERP2020: geen enkel glas meer vanaf 2020.
• Ondertussen: 40% belastingvermindering voor
energiebesparende investeringen, oa voor ramen
stopgezet vanaf 2012 (ongeveer 15 à 20% van de
fiscale voordelen gingen naar beglazing).
• Mogelijk opnieuw aanpassing nodig ingevolge zesde
staatshervorming – momenteel nog geen beschikking
over federale budgetten.
8
Evolutie netbeheerderpremies
2006- 2011
huishoudelijk
2006
2007
2008
2009
2010
2011
dakisolatie bestaande
woning
4.661
8.861
19.523
52.451
58.662
70.000
HR glas ter vervanging
van enkel glas
10.178
24.835
40.671
54.632
56.058
58,709
condensatieketel ter
vervanging
11.033
21.227
34.571
44.023
47.677
55.000
2012? : Nog niet duidelijk of er een belangrijke impact zal
zijn op het aantal premie-aanvragen bij de netbeheerder,
ingevolge het wegvallen van de fiscale steun vanaf 2012
(tenzij bestelbon van voor 28/11/2011)
9
Conclusie: Structurele
maatregelen nodig
• Doelstelling tegen 2020 bereiken is grote uitdaging
• Zijn de beperkte stimuli voldoende hoog om de motor
draaiende te houden?
• Zullen nieuwe verplichtingen (cfr dakisolatie via
Wooncode) zorgen voor een nieuwe boost?
• En hoever gaan de verplichtingen: Alleen enkel glas
verboden. Of wordt dit uitgebreid naar gewoon dubbel
glas?
• Subsidiemiddelen beperkt.
• Nood aan andere mechanismen om ERP2020 te
stimuleren? (belasting ifv EPC of energiescore, verbod
op verhuur,…)
• En in hoeverre moet de nadruk gelegd worden op
glas? Andere prioritaire maatregelen die tegen veel
lagere kostprijs veel meer energie kunnen besparen?
• En moeten alle woningen wel gerenoveerd worden
(lock-in)
10
Conclusie
Op korte termijn beslissingen nemen zodat
er in het jaar 2020 geen
energieverslindende woningen meer
mogen zijn
www.energiesparen.be/2020
11
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards