Fototrope glazen - Opticien

advertisement
Fototrope glazen
Fototrope glazen
In 1970 werd het eerste fototrope
glas geïntroduceerd. Dit was een
mineraal glas, dat omstreeks eind
jaren tachtig pas concurrentie
kreeg van organisch fototroop.
De organische glazen brachten
een aantal verbeteringen die voor
een opleving van dit marktdeel
(± 8%) verantwoordelijk zijn.
Fototrope glazen
• 3 factoren bepalen de eigenschappen
– Licht
• hoeveelheid
• frequentie
– Temperatuur
– Glasdikte
Licht
• Omgevingsfactoren
–
–
–
–
Open lucht
hoogte
kleur
reflectie
Licht
• Omgevingsfactoren
–
–
–
–
Open lucht
hoogte
kleur
reflectie
Licht
•
•
•
•
•
•
auto (Cabriolet)
wintersport
waterrecreatie
hooggebergte
vliegen
woestijn
•
•
•
•
•
•
Binnenshuis
zwembad (overdekt)
kantoor
winkelcentrum
stad
bos
Absorptie percentages op verschillende locaties
bij verschillende temperaturen
Temperatuur
• Lage temperatuur
– donker glas
• Hoge temperatuur
– licht glas
Glasdikte
• Plus- glas
– aan de rand dun
• dus licht gekleurd
– in het midden dik
• dus donker gekleurd
Glasdikte
• Min- glas
– aan de rand dik
• dus donker gekleurd
– in het midden dun
• dus licht gekleurd
Glasdikte
• Kleurverschillen in een glas ontstaan alleen
indien het glas massief meekleurend is en er
dikteverschillen in het glas aanwezig zijn.
–
–
–
–
Sterke plus- of min-glazen
sterke cilinder in het glas
prisma in het glas
leesdeel in het glas (bifocaal)
Glasdikte
• Voorbeelden van absorptie percentages
– 70/12 bij 22°C en 2 mm dikte
• dit glas absorbeert maximaal 70% licht in belichte
staat
• bij 1 mm dikte is de absorptie 55%
• bij 4 mm dikte is de absorptie 79%
Glasdikte
• Oplossing voor
dikteverschillen
– Uberfang glazen
– kunststof fototroop
Organisch fototroop
Werking berust op de verandering van de vorm van
een molecuul. Door blootstelling aan een specifieke
golflengte verandert de molecuul van vorm, waardoor
licht absorptie plaatsvindt. Wanneer deze lichtbron
(UV) wordt verwijderd keert het procs om, en wordt
het licht weer doorgelaten.
Organisch fototroop
• Geïmpregneerd
– Transitions
Organisch fototroop
• Massief kleurend
– Hoya, Rodenstock
Snelheid van kleuren
Hoe donker?
•
•
•
•
10% - 50%
10% - 70%
15% - 75%
35% - 75%
• bruin
• grijs
Zonnebrillen
websites
http://www.ray-ban.com/
http://www.serengeti-eyewear.com/
http://icare4u.com/Sunglass.htm
Sunglass.htm
Kompendium Online von Carl Zeiss.html
technische_hinweise.pdf
There are no set rules to determine which type of absorptive lens
is recommended, but we find that people with certain eye
conditions may prefer specific colors. Individuals with glaucoma
or ischemic optic neuropathy may perceive the world as being
"too dark." As a result, they may show a preference for yellow
lenses, which increase the apparent brightness of objects or
surroundings, and may enhance contrast both indoors and
outdoors. Yellow lenses, for example, may help a person see a
golf ball. People with macular degeneration may favor orange,
yellow-orange or plum lenses outdoors; people with retinitis
pigmentosa (a night-blinding condition) may prefer a red lens to
enhance contrast.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards