Nom : oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

advertisement
ENKELE VOORBEELDEN VAN GEREALISEERDE ECODYNAMISCHE ACTIES
Ecobeheer = besparen

IT voorziet 'Thin Clients' voor het personeel wat een veel lager energieverbruik heeft dan fat client
PC's. IT investeert eveneens in virtualisatie om het aantal servers te verminderen en vervangt
stelselmatig computerschermen door TFT schermen wat een verbruik tot -70% oplevert.

Het energieverbruik in de gebouwen verminderen door de aanbevelingen van de energie-audit
van het Brussels Leefmilieu uit te voeren: verwarmingsinstallatie optimaliseren, dakisolatie,
verluchtingssysteem met warmterecuperatie…

Milieubewust reizen: voor elke bestemming in Europa tot 750 km die via bus, trein of
hogesnelheidstrein rechtstreeks kan bereikt worden, mag geen vliegtuigticket geboekt worden.
Bruxelles Environnement – fiche label "Entreprise écodynamique"
Labellisé ou renouvelé au jury de février/juin/octobre 2013
Ecobeheer = goede gewoonten
 contract aangaan voor groene stroomlevering.
 milieumetingen van de kantoren opnemen in het jaarverslag en erover communiceren.
 sensibiliseren van het personeel door actieve communicatie rond energiebesparende acties:
sluipverbruik voorkomen, zuinig omgaan met verwarming, gebruik openbaar vervoer stimuleren…
Ecobeheer = creativiteit
 Duurzame materialen zoeken voor de organisatie van onze evenementen: vervoer naar de locatie,
locale traiteur/resto die duurzaam werkt, reclame en publiciteit zo milieuvriendelijk mogelijk
produceren.
 Organisaties als 'Sing For The Climate' en de klimaatcampagne om de burger bewust te maken.
Verspreiding van 515.000 fietsplaatjes, waarmee iedereen wordt aangespoord om de fiets te
nemen i.p.v. de auto.
 Onze kantoren in het Zuiden (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) mee betrekken in ons Ecoteamproject.

Gelabeld sinds
2013 (indien het gaat om een vernieuwing: jaar van
het verkrijgen van het eerste label)
Manager
Dhr. Bogdan Vanden Berghe,
Algemeen Directeur
Labelverantwoordelijke Dhr Dré Smessaert, Adjunct-Directeur
Contact
02 536 11 11 [email protected]
Website
11.be/11
Personeel
77,8
LOGO ONDERNEMING
(apart) versturen
 ook naar
[email protected]
Leefmilieu Brussel – fiche label "Ecodynamische onderneming"
Gelabeld of verlengd aan jury van februari/juni/oktober 2013
Download