DuboMat Duurzaam bouwen Materialen

advertisement
DuboMat Duurzaam bouwen Materialen Handboek
DuboMat
JMA heeft een methodiek om materialen die in de
openbare ruimte worden gebruikt op een
eenvoudige en inzichtelijke manier op hun
duurzaamheid te beoordelen. Geen uitgebreide
milieukundige levenscyclus analyse is meer nodig.
Met behulp van acht criteria kan een verantwoord
oordeel worden gevormd over de duurzaamheid
van het materiaal. De methode is getest en geeft op
eenvoudige wijze betrouwbare resultaten,
vergelijkbaar aan berekeningen met DuboCalc.
De acht duurzaamheidscriteria
Acht duurzaamheidscriteria worden gebruikt in
DuboMat. Het betreft:
1. CO2-emissie productieketen
2. Aandeel schone energie productieketen
3. Gezondheid (fijn stof emissie)
4. Transport naar toepassingslocatie
5. Onderhoud gedurende gebruiksperiode
6. Inzet secundair materiaal bij productie
7. Gebruiksperiode product
8. Hergebruik na gebruik
Scores
De weergave van de scores is vertrouwd:
Ω
A
B
C
D
E
Duurzaam inkopen
Ten behoeve van duurzaam inkopen van
materialen en grondstoffen kunnen toegepaste
materialen gewogen worden op gewicht (kg
materiaal of grondstof dat nodig is), rekening
houdende met een wegingsfactor voor het label,
bijvoorbeeld:
Ω
A
B
C
D
E
5
4
3
2
1
0
De gemeente kan de weging van scores per
criterium maar ook de criteria onderling
afstemmen op haar eigen milieubeleid.
Toepassing DuboMat
DuboMat kan worden gebruikt in RAW
systematiek en voor EMVI aanbestedingen in
algemene zin. Het kan handig zijn om bijvoorbeeld
een materialencatalogus van de gemeente
eenmalig van scores te voorzien en bij inschrijving
duurzame materialen als alternatief toe te staan.
Ook een handboek met veelvoorkomende keuzes
kan hiermee worden opgesteld en bijgehouden.
JMA kan de gemeente adviseren over de best
passende toepassingsmogelijkheden.
Extra ten opzicht van de bekende ABCDE labelindeling is de Ω. De Omega staat voor de beste
score op het betreffende criterium.
Excel rekentool
De methodiek maakt gebruik van een rekentool in
Excel. Per materiaal wordt overzichtelijk
aangegeven hoe deze op elk van de criteria scoort.
In de tool wordt vervolgens de duurzaamheidsscore uitgerekend en het label toegekend.
De Jonge Milieu Advies [email protected]
Download