Laat Nederland weer bouwen

advertisement
15
B O U 0 0 1 - 0 2 B ou w s k a l a 0 2 2 0 11 J u l i v 1 QUOTES
“Nederland moet weer bouwen om iedereen
comfortabel te laten wonen, minder energie
te gaan gebruiken en steden en dorpen
leefbaar te houden”
Rinus Platschorre, voorzitter NVTB
Laat
Nederland
weer bouwen
“Laat Nederland weer bouwen.
Met staal: veelzijdig, flexibel, duurzaam”
Cees Bos, voorzitter Bouwen met Staal
“Fiscalisering nog steeds een
bedreiging voor woningbouwvolume”
JanGeu ten Wolde, voorzitter Vereniging Nederlandse
Kalkzandsteenplatform (VNK)
“Bouw voor de toekomst: lage exploitatiekosten
met moderne, duurzame en flexibele materialen,
energiezuinig onder een goed geïsoleerde schil!”
Paul Jas, voorzitter NRK Bouw
“Nederland moet weer bouwen met de betrouwbare
en duurzame materialen zink, lood en koper. Het mag
gewoon!”
Jules Wilhelmus, directeur stichting Duurzaam Bouwmetaal
“Nederland bouwt vrij indeelbare woningen”
Hyltje Hiemstra, voorzitter Nederlandse Branchevereniging
GIPS (NBVG)
“Laat Nederland weer bouwen…
met cellenbeton: hét element voor de bouw.”
Bertus Been, voorzitter Nederlandse Cellenbeton Vereniging
“Nederland moet weer bouwen om meer gebruik te
maken van de multifunctionaliteit van het platte dak”
Dick van der Bom voorzitter Probasys Benelux
“Bouwen met baksteen = nieuwe natuur, huisvesting,
werk, een mooi Nederland, 300 mln. omzet en een
veelvoud in de keten”
Dik Tommel, voorzitter Verenigde Keramische Organisaties (VKO)
“Om van Nederland een duurzame
maatschappij te maken moeten we het
lef hebben om de kansen die er liggen
op het gebied van innovatie, ketenintegratie en prefabbeton te benutten.”
Bart van Melick, voorzitter Bond van Fabrikanten van
Betonproducten in Nederland (BFBN)
“Hoe meer Nederland bouwt, hoe meer zand- en
grindwinning kan bijdragen aan het realiseren van
natuur en waterveiligheid”
Michiel Dankers, voorzitter van Cascade
(vereniging van zand- en grindproducenten)
“Betonmortel is een eeuwenlang beproefd materiaal
van natuurlijke herkomst dat bijdraagt aan een
duurzaam en veilig gebouwde omgeving”
Willem-Jan Boer, voorzitter Vereniging van Ondernemingen van
Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN)
“De trias energetica is duidelijk:
ISOLATIE van de schil geeft het beste rendement!”
Dick Tommel Bestuursvoorzitter Nederlandse Isolatie Industrie (NII)
www.nvtb.nl
Download