Projectbeschrijving Trajectbeschrijving

advertisement
Projectbeschrijving
Uitvoerder
Titel/doel
Beleidsdomein:
DAR
Entiteit(en):
 AGIV
Titel: Visueel Vlaanderen
Doel: beschikbaar beeldmateriaal
van openbare wegen toegankelijk
maken voor stakeholders
Beleidsdomein: EWI
Entiteit(en):
 VLAIO (toen IWT)
 Steden Hasselt
en Gent
Titel: E-bike station van de
toekomst
Doel: ontwikkeling van een
innovatief automatisch uitleen- en
laadstation voor elektrische fietsen
Beleidsdomein: EWI
Entiteit(en):
 Departement
EWI
 VRT
Trajectbeschrijving
Fase 1
Conclusie
innovatieplatform
Voortzetting
buiten IA
Projectstatus
Beschrijving
Fase 2
PCP doorlopen
Fase 3
PPI doorlopen
NEEN
NEEN
Klassieke
aanbesteding buiten
IA maar geen
inschrijvingen
NEEN
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
NEEN
NEEN
Stopgezet na fase 1
NEEN
Titel: Spraak en
Taaltechnologisch Ondertitelen
in het Nederlands (STON)
Doel: verdere verbetering van
spraak-naar-tekst software voor
automatische ondertiteling in het
Nederlands
Titel: School voor de toekomst
Doel: ontwikkeling van een
innovatief totaalconcept voor een
school voor de toekomst
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
JA
NEEN
GEDEELTELIJK
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
NEEN
NEEN
 O&O-traject
succesvol
gerealiseerd
 (Nog) geen
innovatieve
oplossing
aangekocht
Stopgezet na fase 1
(geen uitvoerders
voor het O&O-traject
gevonden)
Beleidsdomein:
WVG
Entiteit(en):
 Departement
WVG
 Kind en Gezin
Titel: Oogscreener
Doel: ontwikkeling van een
screener die toelaat luie ogen te
detecteren bij baby’s
Naar fase 3:
aankoop
innovatieve
oplossing (PPI)
NEEN
JA
Innovatieve oplossing
aangekocht
JA
Beleidsdomein:
WVG
Entiteit(en):
 Departement
WVG
 VIPA
Titel: Duurzaam bouwen VIPA
Doel: ontwikkeling van een lifecycle-cost tool bij de bouw van rusten verzorgingstehuizen
Naar fase 3:
aankoop
innovatieve
oplossing (PPI)
NEEN
JA
Innovatieve oplossing
aangekocht
JA
Beleidsdomein:
OND
Entiteit(en):
 Departement
OND
 AGION
Gerealiseerd
NEEN
Projectbeschrijving
Uitvoerder
Beleidsdomein:
CJSM
Entiteit(en):
 Departement
CJSM
Beleidsdomein:
CJSM
Entiteit(en):
 Departement
CJSM (toen
Agentschap
Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd
en Volwassenen)
Beleidsdomein:
WSE
Entiteit(en):
 VDAB
Beleidsdomein:
WSE
Entiteit(en):
 Departement
WSE
Beleidsdomein: LV
Entiteit(en):
 Departement LV
Titel/doel
Trajectbeschrijving
Fase 1
Conclusie
innovatieplatform
Fase 2
PCP doorlopen
Fase 3
PPI doorlopen
Projectstatus
Beschrijving
Gerealiseerd
Titel: Infrastructuur- en
Cultuurinformatiesysteem (ICIS)
Doel: ontwikkeling van een platform
voor gepersonaliseeerde
mutimediale info over evenementen,
musea, etc.
Titel: E-boek platform
Doel: ontwikkeling van een platform
voor bewaring, verkoop en ontlening
van digitale boeken met
zoekmachine
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
NEEN
NEEN
Stopgezet na fase 1
NEEN
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
JA
JA
 O&O-traject
succesvol
gerealiseerd
 Innovatieve
oplossing
aangekocht
JA
Titel: Persoonlijk
Ontwikkelingsplan voor elke
burger
Doel: ontwikkeling van een
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (=
digitaal instrument dat de burger op
elk moment in zijn leven
ondersteunt bij het nemen van
loopbaanbeslissingen)
Titel: Complementair
muntsysteem
Doel: nieuwe muntkring starten,
bestaande muntkring van ebetalingen voorzien, opvolgsysteem
voor muntkringen ontwikkelen
Titel: Energietransitie in
glastuinbouw
Doel: ontwikkeling van een
energiezuinige serre
Voortzetting
buiten IA
NEEN
NEEN
Project in eigen
beheer voortgezet
GEDEELTELIJK
Voortzetting
buiten IA
NEEN
NEEN
Klassieke
aanbesteding buiten
IA, oplossing
aangekocht
GEDEELTELIJK
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
JA
NEEN
 O&O-traject
succesvol
gerealiseerd
 (Nog) geen
innovatieve
GEDEELTELIJK
Projectbeschrijving
Uitvoerder
Beleidsdomein: LNE
Entiteit(en):
 Departement LNE
Trajectbeschrijving
Fase 1
Conclusie
innovatieplatform
Fase 2
PCP doorlopen
Fase 3
PPI doorlopen
Projectstatus
Beschrijving
Gerealiseerd
oplossing
aangekocht
Stopgezet na fase 1
NEEN
Titel: Katalytisch eco-platform
Doel: ontwikkeling van een
marktconform instrument ter
stimulering van de ontwikkeling en
aankoop van ecologische producten
en diensten
Titel: Monitoring bouwputten
Doel: ontwikkeling van een
monitoringsysteem om de stabiliteit
van bouwputten te bepalen
Naar fase 3:
aankoop
innovatieve
oplossing (PPI)
NEEN
NEEN
Naar fase 3:
aankoop
innovatieve
oplossing (PPI)
NEEN
JA
Innovatieve oplossing
aangekocht
JA
Beleidsdomein:
MOW
Entiteit(en):
 Departement
MOW
Titel: Hydrografische peilingen
Doel: automatisering van de meting
in ondiep water over grote gebieden
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
NEEN
NEEN
 Opgeschort na
fase 1 (bij
beëindiging IA)
 Mogelijke
doorstart in PIO
OPGESCHORT
Beleidsdomein:
RWO
Entiteit(en):
 VMSW
Titel: Energieneutraal bouwen
zonder meerkost
Doel: kostenefficiënt duurzaam
bouwen in sociale woningbouw
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
NEEN
NEEN
OPGESCHORT
Beleidsdomein:
RWO
Entiteit(en):
 Agentschap
Onroerend
Erfgoed
Titel: Renovatie onroerend
erfgoed
Doel: innovatieve systemen,
materialen en technieken voor
gevelrestauratie met verhoging van
energiezuinigheid en met behoud
van erfgoedwaarde
Naar fase 2: O&Otraject (PCP)
NEEN
NEEN
 Opgeschort na
fase 1 (bij
beëindiging IA)
 Mogelijke
doorstart in PIO
 Opgeschort na
fase 1 (bij
beëindiging IA)
 Mogelijke
doorstart in PIO
Beleidsdomein:
MOW
Entiteit(en):
 Departement
MOW
•
•
•
•
•
Titel/doel
PCP: O&O-traject (precommerciële aanbesteding)
PPI: aankoop innovatieve oplossing (commerciële aanbesteding)
IA: (programma) Innovatief Aanbesteden
PIO: Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
CJSM: beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
OPGESCHORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DAR: beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
EWI: beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
LNE: beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
LV: beleidsdomein Landbouw en Visserij
MOW: beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
OND: beleidsdomein Onderwijs en Vorming
RWO: beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
WSE: beleidsdomein Werk en Sociale Economie
WVG: beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Download