aanvraagformulier HORECA 2017

advertisement
AANVRAAGFORMULIER HORECA
Ronde van Vlaanderen 2017
Aandacht:
- De aanvraag moet ten laatste op 3 februari 2017 ingediend worden.
- Neem het bijhorend reglement vooraf goed door. Eventueel moet u extra bijlages aan dit invulformulier toevoegen.
- invullen afgeven aan de dienst Toerisme, Stadhuis, Markt 1 of per post aan stad Oudenaarde, Tussenmuren 17 te
Oudenaarde
- Een scan kan je mailen naar [email protected]
ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voornaam aanvrager
Tel.nr. bereikbaar tijdens evenement
e-mailadres
ALGEMENE GEGEVENS HORECAZAAK
Naam horecazaak
Adres horecazaak (straat + nr)
1. UITBREIDING TERRAS
Max. tot stoeprand
JA
NEEN
Uitbreiding naastliggende huizen
JA
NEEN
Indien uitbreiding ‘ja’: opgave huisnummers en akkoord bewoner / gebruiker:
Huis nr.
Voor akkoord,
Handtekening:
de bewoner /
gebruiker (aanduiden wat van toepassing is)
Huis nr.
Voor akkoord, de bewoner / gebruiker (schrappen wat niet van toepassing is)
Handtekening:
Aanvraag Horeca
Pagina 1/2
2. TENTCONSTRUCTIE BOVEN TERRAS
Enkel boven eigen terraszone
JA
Enkel overdekking
JA
Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften
JA
3. TIJDELIJKE TAP- EN/OF SCHENKINSTALLATIES
binnen 3m vanaf eigen gevel én op min. 1,5m van stoeprand
Wordt geplaatst op vrijdag 01.04.2016
JA
NEEN
Wordt geplaatst op zaterdag 02.04.2016
JA
NEEN
Wordt geplaatst op zondag 03.04.2016
JA
NEEN
4. ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK
Aanvraag voor vrijdag 01.04.2016 (20.00 uur tot 03.00 uur)
JA
NEEN
Aanvraag voor zaterdag 02.04.2016 (12.00 uur tot 03.00 uur)
JA
NEEN
Aanvraag voor zondag 03.04.2016 (09.00 uur tot 01.00 uur)
JA
NEEN
6. NAAM RONDE VAN VLAANDEREN
De ‘Ronde van Vlaanderen’ is een beschermd merk. Voor gebruik van de naam, logo, etc. dient u de eigenaar,
Flanders Classics NV, te contacteren. Dit geldt ook voor wie een commerciële activiteit (inkomgelden, VIPuitnodigingen, etc…) organiseert in het kader van de Ronde van Vlaanderen.
Contact: Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde, tel +32 2 303 35 00,
[email protected]
SCHETS BIJVOEGEN aub met aanduiding van:
-
Eigen gevel – voetpad – rijweg of parkeerstrook
Afmeting van gevel tot stoeprand
Breedte eigen gevel
Afmeting volledig tijdelijk terras (breedte – diepte)
Inplanting tijdelijke tap en/of schenkinstallatie
Oudenaarde,
(datum invullen)
Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik alle relevante bepalingen uit het politiereglement te kennen en
te begrijpen.
Handtekening aanvrager:
Hoe verder met dit formulier?.
Bezorg het ingevuld aan Stad Oudenaarde, Dienst Toerisme, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, vóór
03/02/2017.
Tel. 055 31 72 51
Mail: [email protected]
Website : www.derondeinoudenaarde.be
Aanvraag Horeca
Pagina 2/2
Download