Diapositiva 1

advertisement
eContentplus
Nationale ATHENA
Workshop België
Barbara Dierickx
ATHENA
Jubelparkmuseum, Brussel
8 januari 2009
ATHENA
= Access To Cultural Heritage Networks
Best Practice Network - eContentPlus
Start 1 november 2008, duurtijd 30 maanden
Consortium
Coördinatie Italiaanse Ministerie voor Cultureel Erfgoed
20 EU lidstaten + Israël, Rusland en Azerbeidjan
20 Europese talen
> 100 musea en culturele instituten als (in)directe partners
Deelnemers


















Ministero per i Beni e le Attività Culturali, IT 
PACKED vzw , BE

Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis, BE
Central Library of the Bulgarian Academy of 
sciences, BG

Cyprus Research and Educational
Foundation, CY

Narodni Muzeum, CZ
Cross Czech a.s., CZ

Devoteam Group, CZ

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, DE

Bibliotheksservice-Zentrum BadenWürttemberg, DE

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, EE

Museovirasto, FI

Michael Culture AISBL, BE

Association Dédale, FR

Ethniko Metsovio Polytechnio (National
Technical University of Athens), GR

Panepistemion Patron - University of
Patras, GR

Petőfi Irodalmi Múzeum, HU

Magyar Rádió Zrt., HU
Institutul de Memorie Culturală, RO
Amitié srl, IT
Ministère de la Culture, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, LU
valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas, LV
Stichting Rijksmuseum Amsterdam, NL
Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum
Zarzadzania Informacja, PL
Luleå tekniska universitet, SE
Ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije, SI
Ministerstvo kultúry SR, SK
Cordia a.s, SK
Collections Trust, UK
Stichting European Digital Library, NL
Ministère de la Culture et de la Communication, FR
Hellenic Ministry of Culture, GR
Makash - Advancing CMC Applications in
Education, Culture and Science, IL
Centre PIC, RU
Azǝrbaycan Respublikası Mǝdǝniyyǝt vǝ Turizm
Nazirliyi, AZ
Doelstelling
‘Museums towards Europeana’
= Stimuleren deelname musea aan Europeana
Identificatie aanwezige digitale content in
Europese musea
Integratie van # cultureel-erfgoedsectoren in
Europeana, bv. ook archieven en bibliotheken
Ontwikkeling technische infrastructuur voor
semantische interoperabiliteit met Europeana
Doelstelling
‘Museums towards Europeana’
Productie van tools, aanbevelingen, richtlijnen
Rond
meertaligheid en semantiek
metadata en thesauri
datastructuren
IPR problemen
interne digitaliseringsactiviteiten ondersteunen
integratie van content in Europeana faciliteren
Werkwijze
… content digitaliseren
… nieuwe technologiëen onderzoeken
… nieuwe standaarden ontwikkelen
… bijdragen tot creatie van Europeana op basis van
gedeelde standaarden
… verderzetting werk MINERVA (harmonisatie
digitaliseringsstandaarden en richtlijnen)
… gebaseerd op ervaring via MICHAEL, nationale
aggregatoren, …
… voortwerken naar interoperabiliteit, semantische
web, kwaliteitsvolle dienst voor de eindgebruiker
Werkpakketten
•
•
•
•
•
•
•
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
Projectleiding
Sensibilisering
Metadata: standaarden en aanbevelingen
Conversie datastructuur
Coördinatie content
Analyse IPR
Infrastructuur: plug-ins Europeana
WP 1
WP1 Projectmanagement, monitoring en evaluatie
MiBAC (Italië)
- Organisationele en administratieve organisatie
- Link met de Europese Commissie en Europeana
- Communicatie tussen de partners
WP 2
WP2 Awareness en promotie
SPK (Duitsland) - ICIMSS (Polen)
- Uitbreiden van het netwerk
- Contacteren van Europese musea rond contributie aan
Europeana
- Promotie van ATHENA en zijn diensten
- Distributie van de resultaten bereikt binnen ATHENA
WP 3
WP3 Metadata: standaarden en aanbevelingen
KMKG/MRAH (België) – Collections Trust (UK)
Collection of data on the application of standards by European
museums and other collection level access initiatives (T3.1)
D3.1 – Overzicht van de bestaande standaarden binnen de
Europese Musea (Maand 6)
Identification of standards and common harvesting formats and
the publication of recommendations (T3.2)
D3.2 – Aanbevelingen rond gebruik van standaarden,
aanbevelingen in verband met “harvesting” formaten en hoe
deze te gebruiken (Maand 9)
WP 3
WP3 Metadata: standaarden en aanbevelingen
KMKG/MRAH (België) – Collections Trust (UK)
Review of requirements and specification of tools to support the
conversion of proprietary museum data (T3.3)
D3.3 – Specificatie voor omzettingstools (Maand 12)
Assessment of the requirement for persistent unique object,
collection and institution identifiers (T3.4)
D3.4 – Opsomming van de vereisten om de identificatie van
objecten, collecties en instellingen uniek/persistent te maken
(Maand 18)
D3.5 – Technische infrastructuur om de persistente identificatie
te ondersteunen (Maand 24)
WP 3
WP3 Metadata: standaarden en aanbevelingen
KMKG/MRAH (België) – Collections Trust (UK)
Development of tools for the adaptation of proprietary museum
formats to the common harvesting format used by Europeana
(T3.5)
D3.6 – Tools die de eigen data van musea omzet naar de
standaard van Europeana (Maand 30)
WP 4
WP4 Integratie van bestaande datastructuur in Europeana
Michael-Culture (Aisbl)
- Analyse van huidige praktijken rond terminologie en
meertaligheid binnen Europese musea
- Vergelijking van bestaande thesauri, taxonomiëen,
vocabularia
- Onderzoek naar semantische interoperabiliteit met structuur
Europeana
- Omzetting van ATHENA-(metadata)model naar SKOS
WP 5
WP5 Coördinatie van inhoud
MiBAC (Italië) - ICCS-NTUA (Griekenland)
- Coördineren van de contentpartners
- Analyse van de aangeleverde collecties
- Inhoudelijk
- Metadatagebruik
WP 6
WP6 Analyse IPR problemen en mogelijke oplossingen
PACKED vzw (België) - UPatras (Griekenland)
1) Overzicht van IPR-wetgeving per partnerland
-
Bepalingen rond duurtijd copyright
Regelingen rond orphan works, ...
2) Step-by-step IPR guide
-
‘Educatieve toolkit’
Stapsgewijs zo veel mogelijk clearance
Illustratie met cases: problemen of workarounds
WP 6
WP6 Analyse IPR problemen en mogelijke oplossingen
PACKED vzw (België) - UPatras (Griekenland)
3) Overzicht alternatieve licensing modellen en DRMtechnologie
- Toepasbaarheid Creative Commons, open content
alternatieven, ...
- Overzicht actuele technologie rond IPR-beveiliging via
Digital Rights Management (digitale objecten)
4) Database met IPR-informatie per partnerland
- ‘Who is who’
- Wetgeving, clearing houses, organisaties, ...
WP 7
WP7 Ontwikkeling van plug-ins voor integratie in
Europeana
ICCS-NTUA (Griekenland) – MKRS (Slovenië)
- Onderzoek naar bestaande tools en technologiëen rond
export, import en harvesting van data
- Ontwikkelen van plug-ins met het oog op integratie van data
in Europeana
- Ontwikkelen van GIS-tools voor geografische informatie
Deelname België
PACKED VZW
- Vlaanderen
- Nationale coördinatie
- WP6 Analyse IPR problemen en mogelijke oplossingen
- I.s.m. Upatras (GR)
KMKG/MRAH
- Federaal
- WP3 Metadata: standaarden en aanbevelingen
- I.s.m. Collections Trust (UK)
Contentpartners België
Vlaanderen (6)
–
–
–
–
–
–
Stadsarchief Antwerpen
Vlaamse Kunstcollectie
Museum voor Schone Kunsten Gent
Groeninge Museum
ModeMuseum Antwerpen
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Federaal (4)
–
–
–
–
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
Koninklijk Belgisch Filmarchief (te bevestigen)
Contact
ATHENA
http://www.athenaeurope.org
PACKED vzw | Barbara Dierickx
[email protected]
KMKG/MRAH | Chris De Loof
[email protected]
Download