Standaarden: een goed begin is het halve werk CCR

advertisement
Standaarden: een goed begin is
het halve werk
CCR/Snomed als standaarden voor klinische data
patiënt: de keuze van Rijnmond
Marco Zoetekouw, Partner M&I/Partners
9 november 2010
Verwarring in de zorg over EPD?
Volkskrant, 26-11-2008
EPD of structuur van indexering?
Regionaal of landelijk?
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Wat is de vraag in Rijnmond: Patiënt?









Adequate voorlichting algemeen en op maat
Transparantie van prestaties van zorgverleners
Inzicht in eigen medische gegevens
Zelf regelen van het delen van deze informatie
Contact met arts via e-mail
Afspraken maken via internet
Zinvolle alerts t.a.v. diagnostiek en behandeling
Zelf management: documentatie van thuis metingen
…….
Wat is de vraag in Rijnmond: De zorgverlener?

Etalage van gegevens naar de buitenwereld







Actuele, relevante, complete en accurate patiënten gegevens
Curves, beelden, lab gegevens etc. kunnen hergebruiken
Zinvol gebruik van IT ter ondersteuning van het klinische
proces (Meaningful use)
Documenteren van patienten contacten (telefoon, e-mail, chat
etc.)
Webspreekuur
Ondersteuning verwijzingen
E-consult
Zijn Google en Microsoft dé
oplossing?
Oplossing in functionaliteit en niet in
techniek: multivendor!
Regionale ontwikkeling heeft voordelen
http://www.zorgportalrijnmond.nl/
Uitwisseling op basis van standaarden!
S.C.-H. Lu / Building a Patient-Driven Web-Based Healthcare
Community. Stud Health Technol Inform. 2007;127:58-64 NEJM
2007; 356(24):2527-34
Waarom regionaal portaal?
Belangrijk doel: BASIS DATA
SET
 Uitgebreide Zorg informatie
Zorgwijzer GGD en SoZaWe
 Infrastructuur
voor het zorgportaal
 Veilige opslag van een basis data set
van een beperkte patiënten groep.
Gegevens komen van verschillende
zorgverleners
Open Internationale Standaarden





Semantiek:
Definities HL7 v2,3
Grammatica:
Structuur: CCR
Vocabulaire:
Termen: SnoMed
Beelden: Radiologie, ECG: IHE, DiCOM
……………
Continuity of Care Record
Wat is het?




Kern data set van de meest relevante en actuele
feiten van de gezondheidstoestand van een patiënt.
Vervaardigd door een zorgverlener aan het eind van
een bezoek.
Met deze voor de volgende zorgverlener
toegankelijke informatie kan de zorg doorgaan.
Kan vervaardigd, getoond en verstuurd worden. Op
papier en electronisch
Kerngegevensset (CCR)









NAW gegevens
Recente afspraken
Problemen / diagnoses
Betrokken
zorgverleners
Verzekeringsgegevens
Vaccinaties
Allergieën en alarmen
Familie anamnese
Sociale anamnese








Doorgemaakte
ingrepen
Medische apparatuur
Functionele status
Vitale parameters
Labresultaten
Behandelbeperkingen
Medicatielijst
Behandelplan
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_Care_Record
SnoMed CT
Starten met:
•Probleemlijst
•Diagnoses
•Verrichtingen
•………
http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/snomed-ct0/
Landelijke borging is het doel!
CCR het walhalla, maar hoe komen we er?
Proberen!
Blijf je dromen
nastreven!
Overtuigen
met
ambassadeurs
Succesfactoren!





Kleine stappen
Durf bij te stellen
Bindt de dromers
Hou van je sceptici
Ga uit van de vraag



Patiënt
Maar vergeet de dokter niet
Vier je successen
Faalfactoren: Negatieve energie…..
Uiteindelijk koos u toch voor Chipsoft!
Download