Top margin 1

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Digitale agenda: digitalisering van Europese cultuur
aanmoedigen om groei te stimuleren
Brussel, 28 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft een aanbeveling
goedgekeurd waarin zij de lidstaten verzoekt hun inspanningen op te voeren, hun
middelen te bundelen en de privé-sector te betrekken bij de digitalisering van
cultureel materiaal. Dit is belangrijk om het Europese cultuurerfgoed ruimer
beschikbaar te stellen en de groei in de Europese creatieve industrieën te
stimuleren. Het gedigitaliseerde materiaal moet beschikbaar worden gesteld via
Europeana, Europa's digitale bibliotheek, archief en museum (zie
www.europeana.eu).
In de aanbeveling worden de lidstaten aangemaand gedegen plannen te
ontwikkelen en partnerschappen aan te gaan om tegen 2015 30 miljoen objecten
op Europeana te plaatsen, tegenover 19 miljoen objecten die nu reeds beschikbaar
zijn, meer auteursrechtelijk beschermd en niet verhandeld materiaal online te
brengen en de nationale wetgeving en strategieën aan te passen met het oog op
langdurige bewaring van digitaal materiaal.
Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda,
zegt hierover: "Europa heeft wellicht 's werelds grootste cultuurerfgoed. Het kan
zich niet veroorloven de kansen te missen die digitalisering biedt, en daardoor
cultureel achteruitgaan. Digitalisering brengt cultuur tot in de huiskamer en is een
waardevolle hulpbron voor educatie, toerisme, games, animatie en de hele
creatieve industrie. Door investeringen in digitalisering ontstaan nieuwe bedrijven
en worden nieuwe banen geschapen."
Europeana, dat bij de lancering in 2008 van start is gegaan met 2 miljoen items,
beschikt momenteel over meer dan 19 miljoen objecten, die nu toegankelijk zijn via
een meer intuïtieve en interactieve interface. Om een evenwichtiger inhoud te
kunnen bieden met bijdragen van over heel Europa, worden in de aanbeveling
streefcijfers per lidstaat vastgesteld voor een minimumbijdrage van inhoud tegen
2015.
De aanbeveling bouwt voort op de conclusies van het in 2010 opgerichte Comité
der Wijzen (reflectiegroep op hoog niveau) over het online brengen van Europa's
culturele erfgoed (zie IP/11/17).
Maatregelen ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren van de
industrie en de ontwikkeling van een duurzaam model voor de financiering van
Europeana zijn doelstellingen van de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581,
MEMO/10/199 en MEMO/10/200).
IP/11/1292
Achtergrond
Door het Europese culturele erfgoed online te brengen, krijgen burgers over heel
Europa toegang en kunnen zij er op elk moment gebruik van maken voor
amusement, studie of werk. Na digitalisering kan het materiaal eveneens worden
gebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, zoals de ontwikkeling
van educatieve inhoud, documentaires en toeristische toepassingen. Dit zal
enorme economische kansen meebrengen voor Europa's creatieve industrieën, die
momenteel 3,3% van het Europese BBP leveren en 3% van de banen in de EU
vertegenwoordigen.
Streefcijfers per lidstaat (aantal objecten) voor de bijdrage aan Europeana,
zoals vastgesteld in de nieuwe aanbeveling:
Oostenrijk
600 000
België
759 000
Bulgarije
267 000
Cyprus
45 000
Tsjechië
492 000
Denemarken
453 000
Estland
90 000
Finland
1 035 000
Frankrijk
4 308 000
Duitsland
5 496 000
Griekenland
618 000
Hongarije
417 000
Ierland
1 236 000
Italië
3 705 000
Letland
Litouwen
90 000
129 000
Luxemburg
66 000
Malta
73 000
Nederland
1 571 000
Polen
1 575 000
Portugal
528 000
Roemenië
789 000
Slowakije
243 000
Slovenië
318 000
Spanje
2 676 000
Zweden
1 936 000
Verenigd Koninkrijk
3 939 000
2
De nieuwe aanbeveling is een update van de aanbeveling van 2006. Er wordt
rekening gehouden met de voortgangsverslagen van de lidstaten van 2008 en
2010, waaruit blijkt dat er wel enige vooruitgang is geweest. Toch is meer actie
nodig met betrekking tot financiële middelen, streefcijfers voor digitalisering en
ondersteuning van Europeana.
De lidstaten krijgen de volgende aanbevelingen:
- gedegen plannen uitvoeren voor investeringen in digitalisering en publiekprivate partnerschappen stimuleren om de kosten van digitalisering te delen. In
de aanbeveling worden de basisbeginselen uiteengezet die ervoor moeten
zorgen dat deze partnerschappen billijk en evenwichtig zijn;
- tegen 2015 via Europeana 30 miljoen objecten beschikbaar stellen, waaronder
alle Europese meesterwerken die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn,
en alle met openbare middelen gedigitaliseerd materiaal;
- meer auteursrechtelijk beschermd materiaal online brengen, bijvoorbeeld door
een kaderregeling tot stand te brengen voor grootschalige digitalisering en
grensoverschrijdende toegankelijkheid van niet-verhandelbare werken;
- hun strategieën versterken en hun wetgeving aanpassen om de langdurige
bewaring van digitaal materiaal te verzekeren, door bijvoorbeeld ervoor te
zorgen dat het gedeponeerde materiaal niet te lijden heeft onder technische
bescherming die de bewaring door bibliotheken verhindert.
Europeana en aanverwante activiteiten behoren tot de digitalediensteninfrastructuren die krachtens de Connecting Europe Facility 2014-2020
voor financiering in aanmerking komen (zie MEMO/11/709). Door digitalisering van
cultuurobjecten ontstaan er reusachtig veel kansen voor interactie met het publiek
en voor commerciële ontwikkeling. In het kader van Europeana's recent
gelanceerde project "De eerste wereldoorlog in dagelijkse documenten"
(http://www.europeana1914-1918.eu) konden burgers bijvoorbeeld hun persoonlijke
memorabilia van deze oorlog als bijdrage aan Europeana leveren en zijn reeds
meer 25 000 items verzameld en gedigitaliseerd. In de Hack4Europe! roadshow
hebben 85 ontwikkelaars van over heel Europa toegang tot Europeana gekregen,
hetgeen 48 vernieuwende experimentele applicaties voor mobiele telefoons en
spelconsoles heeft opgeleverd.
Zie ook MEMO/11/745
Nuttige links:
Aanbeveling over de digitalisering van cultureel materiaal en de onlinebewaring
ervan:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
Europeana, Europa's digitale bibliotheek, archief en museum:
http://www.europeana.eu/portal/
Website van de Digitale agenda:
http://ec.europa.eu/digital-agenda
Website van Neelie Kroes:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
Volg Neelie Kroes op Twitter:
http://twitter.com/neeliekroeseu
3
Contact :
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)
Linda Cain (+32 2 299 90 19)
4
Download