Mogelijke examenvragen

advertisement
Mogelijke examenvragen
Griekenland
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Geef de periodisering van Griekenland
Geef een overzicht van prehistorisch Griekenland
Ontstaan van de Myceense beschaving
Schets het einde van de Myceense beschaving
Schets de vorming van de Griekse wereld
Bespreek de tweede kolonisatie 775 – 500
Welke waren de grote culturele gebieden van de Griekse wereld?
Schets de geschiedenis van Sparta
Schets de constitutionele geschiedenis van Athene
Soloon en de overgang van oligarchie naar timocratie in Athene
Bespreek de tirannie der Peisistratiden
Bespreek Kleisthenes
Schets de gevolgen van de Perzische oorlogen op korte en lange termijn en op cultureel
gebied
Leg de betekenis uit van de Pentekontaitie in Athene
Bespreek de democratie in de vijfde eeuw
Bespreek de vierde eeuw
Bespreek Alexander de Grote en de Diadochen
Bespreek de evolutie van de Hellenistische beschavingen
Troje, werkelijkheid of fictie?
Rome
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Schets de periodisering van Rome
Schets de oorsprong van Rome
Verklaar de herkomst van de Etrusken
Bespreek het einde van de monarchie
Bespreek de Romeinse verovering van Italië
Bespreek de politieke evolutie in de vroege republiek
Wat waren de economische, sociale en culturele gevolgen van de klassieke republiek voor
het Middellandse zeegebied
Bespreek de Gracchen
Bespreek de crisis en de ondergang van de republiek
Bespreek de uitbouw van het keizerrijk
Bespreek het Augusteïsche regime
Bespreek de culturele en godsdienstige ontwikkeling van het Principaat
Bespreek de Romeinse keizers van de tweede eeuw
Bespreek de crisis van de derde eeuw
Bespreek het Dominaat
15a. Tekst gebaseerd op lesnota’s
Geef de Romeinse keizers tot de vierde eeuw
Download