opleidingen maatschappelijke zorg aventus apeldoorn / deventer

advertisement
Cohort v.a. 2016
Studiewijzer Rekenen 3F module 1a
OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG
AVENTUS APELDOORN / DEVENTER
STUDIEWIJZER
BOL/BBL – REKENEN 3F module 1a
basisfase
Cohort 2016 – 2019
kwartiel 1
INSTROOMVEREISTEN:
Om aan deze leereenheid te mogen deelnemen dient de student te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- Geen voorwaarden
DOELSTELLINGEN:
1. Aan het einde van deze leereenheid kan de student onderstaande rekenkundige bewerkingen bij
gehele getallen, decimale getallen en negatieve getallen op 3F niveau toepassen;
- Optellen
- Aftrekken
2. Aan het einde van deze leereenheid kan de student van 95 van de 100 tafels van 1 t/m 12 in 3,5
minuut schriftelijk van een juist antwoord voorzien :
LESUREN:
- 9 weken à 1,5 uur = 13,5 uren (BOL)
- 9 weken à 0,5 uur = 4,5 uren (BBL)
BENODIGDE LITERATUUR, LICENTIES EN/OF ANDERE MATERIALEN
- Rekenen in je pocket, Noordhoff Uitgevers BV, ISBN 978-90-01-76785-3
- www.studiemeter.nl - Licentie VIA Startrekenen-online (24 maanden), ISBN 978-94-91699-023
- www.brenlessen.nl
AFRONDINGSVORM:
Deze leereenheid vormt een zelfstandige leereenheid en wordt met een cijfer afgerond.
Deze leereenheid kent de volgende afrondingsvormen
- Schriftelijke tafeltjestoets
- Digitale deeltoetsen
o Optellen en aftrekken
1
Cohort v.a. 2016
Studiewijzer Rekenen 3F module 1a
AFRONDINGSCRITERIA:
- maatschappelijke zorg mbo-niveau 4
toetsvariant MZ 4 – minimaal 6
HERKANSINGSMOGELIJKHEID:
- bufferweek kwartiel 1
PLANNING EN PROGRAMMA:
Lesinhoud:




Les 1
Plaats van de generieke vakken in de opleiding
Organisatie en werkwijze van de lessen rekenen
Informatie over het bestellen van de licenties (oefenprogramma’s) bij www.studiemeter.nl
Uitleg over het belang van het kennen van de tafeltjes
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 1
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
* Bestellen van licentie ‘Startrekenen-online’ op www.studiemeter.nl
* Maak schriftelijk de tafeltjestoets
* Oefen de tafeltjes 1 t/m 3
2
Cohort v.a. 2016
Studiewijzer Rekenen 3F module 1a
Lesinhoud:
* TEST: Tafeltjestoets 1 t/m 3
* Uitleg over de bewerkingen:
- optellen van gehele getallen
- aftrekken van gehele getallen
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 2
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Les 2
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 1: Getallen
- pag. 5 - 9
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd + - pag.10
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen + - pag.12, 13 en 14
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen + - pag. 22 en 23
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - gehele getallen
* Oefen de tafeltjes 4 t/m 6
Lesinhoud:
* TEST: Tafeltjestoets 4 t/m 6
* Uitleg over de bewerkingen:
- optellen en aftrekken met decimale getallen
- afronden
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 3
Les 3
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 3: Verhoudingen, Kommagetallen
- pag. 35, 36 en 37
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - decimale getallen
* Oefen de tafeltjes 7 t/m 9
3
Cohort v.a. 2016
Studiewijzer Rekenen 3F module 1a
Lesinhoud:
* TEST: Tafeltjestoets 7 t/m 9
* Uitleg over de bewerkingen:
- optellen van grote getallen
- aftrekken van grote getallen
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 4
Les 4
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 1: Getallen
- pag. 5 - 9
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd + - pag.10
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen + - pag.12, 13 en 14
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen + - pag. 22 en 23
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - grote getallen
* Oefenen tafeltjes 10 t/m 12
Lesinhoud:
* TEST: Tafeltjestoets 10 t/m 12
* Uitleg over de bewerkingen:
- optellen met negatieve getallen
- aftrekken met negatieve getallen
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 5
Les 5
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 1: Getallen, De cijfers
- pag. 6
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - negatieve getallen
* Oefenen tafeltjes 1 t/m 6
4
Cohort v.a. 2016
Studiewijzer Rekenen 3F module 1a
Lesinhoud:
* TEST: Tafeltjestoets 1 t/m 6
* Op verzoek herhaling van de uitleg over het optellen en aftrekken bij gehele, decimale, grote en
negatieve getallen.
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 6
Les 6
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 1: Getallen
- pag. 5 - 9
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd + - pag.10
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen + - pag.12, 13 en 14
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen + - pag. 22 en 23
Hoofdstuk 3: Verhoudingen, Kommagetallen
- pag. 35, 36 en 37
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - DEELTOETS: optellen en aftrekken
* Oefenen tafeltjes 7 t/m 12
Lesinhoud:
* TEST: Tafeltjestoets 7 t/m 12
* Uitleg over de bewerkingen:
- vermenigvuldigen met gehele getallen
- delen met gehele getallen
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 7
Les 7
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 1: Getallen
- pag. 5 - 9
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd
- pag.11
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen x :
- pag.16 en 17
Hoofdstuk 2, Bewerkingen, Cijferend x :
- pag. 24 en 25
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > vermenigvuldigen en delen
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - gehele getallen
* Oefenen tafeltjes 1 t/m 12
5
Cohort v.a. 2016
Studiewijzer Rekenen 3F module 1a
Lesinhoud:
* TEST: Tafeltjestoets 1 t/m 12
* Uitleg over de bewerkingen:
- vermenigvuldigen met decimale getallen
- delen met decimale getallen
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 8
Les 8
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 3: Verhoudingen, Kommagetallen
- pag. 35
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > vermenigvuldigen en delen
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - decimale getallen vermenigvuldigen
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - decimale getallen delen
* Oefenen TAFELTJESTOETS 1 t/m 12
Lesinhoud:
TAFELTJESTOETS 1 t/m 12 in 3,5 minuten
* Uitleg over de bewerkingen:
- grote getallen vermenigvuldigen
- grote getallen delen
Les 9
* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket:
Hoofdstuk 1: Getallen
- pag. 5 - 9
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd
- pag.11
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen x :
- pag.16 en 17
Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen x :
- pag. 24 en 25
De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via:
www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS >
REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 9
* Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken)
de volgende oefeningen:
# Domein 1: Getallen > oefeningen > vermenigvuldigen en delen
# Domein 1: Getallen > oefeningen > - grote getallen
6
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

vermenigvuldigingsfactoren abel 2

18 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards