Depressie en burn-out DEPRESSIE Kenmerkend voor `depressie

advertisement
Depressie en burn-out

DEPRESSIE
Kenmerkend voor ‘depressie’ zijn:
twee soorten symptomen:
1. Psychische symptomen zoals droefheid, wanhoop, lage zelfwaarde, lusteloosheid,
schuldgevoelens, negatief denken, suïcidegedachten.
2. meer biologisch of lichamelijke georiënteerde symptomen zoals slaapproblemen, eetproblemen,
verminderde seksuele drift, vermoeidheid, minder energie, onmogelijkheid om plezier te beleven.
De diagnose dient gesteld te worden door een arts. Deze kan de depressie diagnosticeren bij
aanwezigheid van vijf van onderstaande symptomen, waarvan minimaal één kernsymptoom
gedurende minstens twee aaneengesloten weken voorkomt:
- Kernsymptomen
- sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag
- duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten
gedurende het grootste deel van de dag
- Overige symptomen
- duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename
- slapeloosheid of overmatig slapen
- psychomotorische agitatie of remming
- moeheid of verlies van energie
- gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
- verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid
- terugkerende gedachten aan de dood, terugkerende suïcidegedachten, of een
suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen
Bespreek (of hou bespreekbaar) met je coachee gedurende heel de
coaching:
Als coach ben je geen therapeut of arts. In het kader van depressie dien je echter, afgestemd op
het zorgnetwerk, aandacht te schenken aan:
1. Stimuleren van fysieke activiteiten
Complimenteer je coachee bij fysieke activiteiten die je opmerkt bv. als hij de trap neemt of met
de fiets komt.
Welke activiteiten kan je coachee dagdagelijks doen?
Mogelijks vraagt de job van je coachee fysieke inspanning waardoor stapsgewijze opbouw van
fysieke activeiten alvorens te reïntegreren zeker belangrijk is.
2. Stimuleren van dagritme en regelmaat
Vraag je coachee wanneer hij nu doorgaans opstaat, eet en gaat slapen en hoe dit er uit ziet als hij
gaat werken. Hoe ziet je coachee zichzelf naar dit werkpatroon toegroeien? Waar en hoe ziet hij
hierbij jouw ondersteuning als belangrijk?
3. Medicamenteuze therapietrouw
Medicatie nemen is voor sommige mensen omwille van tal van redenen niet evident. Het is
belangrijk dat je coachee de afspraken met de arts opvolgt. Als hij deze niet kan/wil opvolgen, help
je coachee dan om dit aan zijn arts aan te kunnen geven.
4. De ernst van de klachten
Bespreek met je coachee welke partner uit zijn zorgnetwerk je contacteert als je het volgende
opmerkt:
Suïcidaliteit
Crisissituaties
Intoxicatie
logo
Depressie en burn-out
-
Vermoeden van een complexe aandoening waarvoor andere aanpak of specialistisch
onderzoek nodig is.
Bespreek (of hou bespreekbaar) met het zorgnetwerk van je coachee
gedurende heel de coaching:
Vraag eerst je coachee toestemming om zijn zorgnetwerk te mogen contacteren en geef duidelijk
aan welke informatie je gaat uitwisselen met het zorgnetwerk.
LET OP: Als je depressieve klachten opmerkt en je coachee heeft geen zorgnetwerk:
stimuleer hem/haar dan om minimaal contact met de huisarts op te nemen
vraag om zelf ook contact met de huisarts te kunnen nemen
1. Samenwerking
De zorg&werk coaching richt zich tot het domein van tewerkstelling, namelijk (opnieuw) aan de
slag gaan. Vraag na waar de zorgpartner zich in zijn begeleiding/behandeling op richt en welke
methode hij toepast. Bespreek hoe jouw coaching en de begeleiding van de zorgpartner elkaar
kunnen versterken ten voordele van de deelnemer. Spreek af hoe jullie contact gaan houden (bv.
doorheen het zorg&werk proces minimaal 1x/fase (telefonisch) contact).
2. Grenzen
Als coach ben je geen therapeut of arts.
Geef aan dat je topics rond klachten, beweging, therapietrouw etc. wel bespreekt met je coachee
en dat je focus op het domein ‘werk’ ligt.
BRON:
-
www.fitinjehoofd.be
-
www.vvgg.be/brochures
“Op Kompas na depressie: Richtlijn voor hervalpreventie van patiënten met een unipolaire
depressieve stemmingsstoornis” _ PWO-project: Op Kompas na Depressie, PXL, o.l.v.
Katelijne Lenaerts, Erik Nuyts en Anja Depoortere, januari 2014
logo
Depressie en burn-out
Kenmerkend voor ‘burn out’ zijn:
Burn-out is een energiestoornis: mensen met een burn out hebben geen puf meer om iets,
voornamelijk werkgerelateerd, te doen. In de meeste gevallen is een burn out het eindstadium
van jarenlange overbelasting op het werk.
Mensen met een burn-out:
 zijn emotioneel en lichamelijk uitgeput. Mensen met burn-out hebben al te lang uit hun
reserves geput en zijn op het einde van de rit lichamelijk en emotioneel volledig uitgeput
 hebben een afnemend engagement en motivatie. Ze zijn cynisch en/of afstandelijk. Ze
voelen zich niet meer gemotiveerd of geëngageerd en nemen daardoor een afstand van het
werk of van hun klanten, patiënten, cliënten, enz.
 hebben het gevoel dat ze professioneel falen. Ze twijfelen aan het nut van het werk en
hebben het gevoel dat ze het werk niet meer goed kunnen. Dat laatste komt wellicht omdat
ze zich zo overbelast voelen waardoor ze zich niet meer kunnen concentreren en meer
fouten maken
 hebben minstens twee lichamelijke klachten (vermoeidheid, spierpijn, nekpijn, rugpijn)
Bespreek (of hou bespreekbaar) met je coachee gedurende heel de
coaching:
Als coach ben je geen therapeut of arts. In het kader van burn-out dien je echter, afgestemd op
het zorgnetwerk, aandacht te schenken aan:
1. Een gezonde levensstijl
Wie psychische problemen niet wil verergeren dient bewust om te gaan met voedings- en
drinkgewoonten. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zou moeten kunnen nee zeggen tegen teveel
alcohol, ongezonde voeding of nicotine. Evenzeer is een regelmatig dag/nachtritme belangrijk voor
iemands psychisch welzijn.
2. Ontspanning
Hoe ontspant je coachee zich? Stimuleer je coachee om dagelijks minstens een 10 tot 15-tal
minuten ontspanning in te lassen.
3. De ernst van de klachten
Bespreek met je coachee welke partner uit zijn zorgnetwerk je contacteert als je het volgende
opmerkt:
Suïcidaliteit
Crisissituaties
Intoxicatie
Vermoeden van een complexe aandoening waarvoor andere aanpak of specialistisch
onderzoek nodig is.
Bespreek (of hou bespreekbaar) met het zorgnetwerk van je coachee
gedurende heel de coaching:
Vraag eerst je coachee toestemming om zijn zorgnetwerk te mogen contacteren en geef duidelijk
aan welke informatie je gaat uitwisselen met het zorgnetwerk.
LET OP: Als je ernstige klachten opmerkt en je coachee heeft geen zorgnetwerk:
stimuleer hem/haar dan om minimaal contact met de huisarts op te nemen
vraag om zelf ook contact met de huisarts te kunnen nemen
logo
Depressie en burn-out
1. Samenwerking
De zorg&werk coaching richt zich tot het domein van tewerkstelling, namelijk (opnieuw) aan de
slag gaan. Vraag na waar de zorgpartner zich in zijn begeleiding/behandeling op richt en welke
methode hij toepast. Bespreek hoe jouw coaching en de begeleiding van de zorgpartner elkaar
kunnen versterken ten voordele van de deelnemer. Spreek af hoe jullie contact gaan houden (bv.
doorheen het zorg&werk proces minimaal 1x/fase (telefonisch) contact).
2. Grenzen
Als coach ben je geen therapeut of arts.
Geef aan dat je topics rond klachten, ontspannning etc. wel bespreekt met je coachee en dat je
focus op het domein ‘werk’ ligt.
logo
Depressie en burn-out
Algemene verschillen tussen depressie en burn out
Ondanks dat er vele gelijkenissen zijn tussen iemand met een depressie en een burn-out, zijn er
toch wezenlijke verschillen op te merken. We lijsten de belangrijksten op in het volgende schema:
Burn-out
Depressie
‘s morgens actief, ‘s avonds
‘s
uitgeput
avonds actiever
Werkgerelateerd
Algeheel
Kwaadheid, opstandigheid &
Somberheid
verdriet
verlies
Demotivatie
Gerelateerd aan werk
Algemeen
Schuldgevoelens
Neen
Ja
Situering
Motivationeel
Stemming
Klachten
Werk
Zichzelf, algemeen
Vitale indruk
Ja
Neen
Aanpak
Rust, herstel
Gedragsactivatie
Ritme
Verlies
morgens
uitgeput,
‘s
betrokkenheid
Gevoel
en
ten aanzien van
zichzelf
logo
interesse
Depressie en burn-out
Verschillen in aanpak tussen depressie en burn out
De wezenlijke verschillen tussen depressie en burn out vertalen zich in verschillende klemtonen in
de aanpak:
Burn out
Depressie
Rust en herstel
gedragsactivatie
Leren herkennen wat voor stress zorgt
Somberheid
en wat er aan gedaan kan worden
opmerken en erkennen
Tijd maken en nemen om te relaxen na
Gestructureerde
stress
vasthouden
Een lijst van prioriteiten opmaken en
Bewegen: ga wandelen, fietsen,…
en
interesse
verlies
dagactiviteiten
vooruitdenken/plannen
Hou contact met belangrijke anderen
en zoek samen oplossingen
logo
Hou contact met belangrijke anderen
Download
Random flashcards
hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards