RUG - Template advanced ENG

advertisement
mm-dd-yy | 1
Blackboard gebruikersdag
over BBCS
1 november 2007
Frits van Kouwenhove
Eline Noorbergen
mm-dd-yy | 2
Project “Onderwijs op Maat (OoM)”
Doel:
› Installeren en uittesten van het BBCS middels een
aantal pilots
› Go / no go voor verder gebruik BBCS
Stand van zaken:
› Pilots draaien
› 21 november presentaties pilots
› Begin december advies
mm-dd-yy | 3
Pilots met BBCS (zie Nestor organization)
Efficiënt documentbeheer en enkelvoudige opslag:
› Rechten: studiegids; scripties in bibliotheek;
criminologie
› Godgeleerdheid: foto-archief
Elektronisch portfolio en elektronisch dossier:
› Medicijnen: digitaal portfolio vervolgopleiding
› Letteren: talenportfolio; elektronisch dossier
› Wiskunde: portfolio communiceren & presenteren
mm-dd-yy | 4
Voorbeelden elektronisch dossier Letteren
Uitgangspunten
› Studenten moeten specifieke opdrachten maken en die
beschikbaar maken voor de docent.
› Docent wil commentaar geven in het bestand zelf!
› Het BBLS biedt met assignments of digital drop box
onvoldoende mogelijkheden.
› BBCS geeft: structuur, versiebeheer en mogelijkheid om
in het bestand commentaar toe te voegen.
mm-dd-yy | 5
Voorbeeld e-portfolio O&G (medisch)
Uitgangspunten
› AIOs moeten 6 jaar lang (gehele specialisatie periode)
een portfolio bijhouden
› Inhoud: persoonlijke informatie, reflecties,
beoordelingen, e.d.
› BBCS basic portfolio biedt (links naar):
• Webpagina’s voor persoonlijke informatie
• Content folders voor opslag beoordelingen
• Externe database met beoordelingen en verrichtingen
(op termijn)
mm-dd-yy | 6
Motto:
Je moet kunnen delen om te kunnen
vermenigvuldigen
Nestor Organization
http://nestor.rug.nl
Name: gast-bbgg
Passw: gast-bbgg
mm-dd-yy | 7
Bedankt voor jullie aandacht
Download