Het kunst-en cultuurportfolio volgt de creativiteit van

advertisement
Het kunst-en cultuurportfolio volgt de creativiteit van uw
leerlingen!
Kunst en cultuur in de school
Het belang van kunst en cultuur voor kinderen is voor iedereen duidelijk: het stimuleert creativiteit
en laat kinderen andere talenten van zichzelf ontdekken. Daarnaast stimuleert creatief bezig zijn de
hersenhelften op een andere manier dan rekenen en grammatica. Kortom, het draagt bij aan de
brede ontwikkeling van kinderen. Kunt u zich een school voorstellen waar geen plek is voor muziek
maken, dichten, verhalen verzinnen, tekenen of toneelspelen? Of dat uw leerlingen nooit meer naar
een museum of een film zouden gaan? Wat een arme wereld zou dat zijn! Kinderen zouden niet
meer geïnspireerd kunnen raken zelf iets te maken of te bedenken. Kunst en cultuur betekent
natuurlijk veel meer voor kinderen: het laat ze nadenken over de wereld, over henzelf, het stimuleert
ze vragen te stellen en te beantwoorden, het daagt ze uit een eigen mening te vormen. Een
belangrijke vraag is: hoe volg je dat proces?
Portfolio, waarom?
Wie kent het niet. Stapels werkstukken, gemaakte opdrachten en volle schriften. Veel leerkrachten
geven op vaste momenten in het jaar leerlingen hun werkstukken mee naar huis. Cognitieve
resultaten worden vastgelegd in een rapport, maar wat er met de werkstukken gebeurt weten we
niet. Eindigen ze in de prullenbak of in een stoffig hoekje op zolder?
Door middel van portfolio kunnen leerlingen, ouders en grootouders tijdens en na de basisschooltijd
kijken naar de werkstukken die gemaakt zijn. Daarmee ziet men de creatieve ontwikkeling van het
kind. Het portfolio is een weerslag van de vaardigheden zoals tekenen, fotograferen, dansen. Een
mooie manier om meer zicht te krijgen op de talenten van kinderen! Tevens wordt het cultureel
zelfbewustzijn vergroot.
Stelt u de rijkdom aan informatie eens voor. Van iedere leerling wordt acht jaar lang de ontwikkeling
bijgehouden. Er ontstaat een enorme database van vaardigheden, talenten, activiteiten van de
school, accenten in de loop der jaren, filmpjes, foto’s, verhalen, gedichten en tekeningen. Zo kan het
kind terugkijken naar de eigen ontwikkeling .
Het portfolio kan de school helpen bij het aanpassen van beleid of het vullen van de schoolwebsite,
de nieuwsbrief voor ouders of persberichten. Kortom een portfolio voor al uw leerlingen is tevens
een mooi beleidsinstrument en extra PR instrument.
Reflectief en lerend
Doel is terugkijken en de culturele ontwikkeling volgen. Voor het kind zelf en voor de leerkracht. Het
biedt, naast de stand van zaken, ook kans om over kunst en cultuur te praten. Dit kan in
groepsverband: “Hoe was de voorstelling?” “Wat hebben we allemaal in het museum gezien?”, maar
ook op individueel niveau: “Wat vond je er van ? Wat deed het je?” Leerlingen kunnen, zowel in de
map als in de digitale versie, zelf korte verslagen schrijven. Ze maken foto’s, filmpjes, leren hoe dat
moet en hoe je moet selecteren. Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van het digitale portfolio.
Ook samenwerken komt aan de orde, het ene kind helpt het andere . Leerlingen hebben veel
inbreng, het is geen keurslijf. Het nodigt uit om er iets mee te doen.
In samenwerking met de cultuurcoach wordt een vorm gezocht worden om de reflectie een vaste
plek in de school te geven. Met de talige opdrachten, het leren reflecteren, selecteren, samenwerken
en de mediawijsheid is het daarmee ook een lerend instrument!
Het portfolio is niet zomaar iets. De school die hiervoor kiest, gaat investeren in het volgen van de
creatieve ontwikkeling. Dat betekent integratie in het schoolproces en tijd inruimen om er mee aan
de slag te gaan. Directie en team zien de waarde van het portfolio. Met het gebruik en de resultaten
kunt u zich ook als school onderscheiden.
Duurzaam en veilig
Zowel map als digitale variant is duurzaam en veilig: de digitale omgeving blijft op een server (buiten
school) beschikbaar, ook in het voortgezet onderwijs, ook later. De omgeving is veilig: het kind en de
leerkracht kent wachtwoord, er staat niets openbaar.
Keuzes bij het portfolio
Er is weinig ervaring met een cultuurportfolio. Voorzover we weten is Leeuwarden 1 van de eerste
plaatsen waar op deze schaal het digitale portfolio start. Het eerste jaar zal daarom een jaar worden,
met steeds ervaren, experimenteren en bijstellen. Het portfolio ontwikkelt zich naar aanleiding van
uw ervaringen !
Kunstkade start in 2014 in een aantal basisscholen met een portfolio-map en een digitaal portfolio. U
kunt kiezen uit meerdere opties:
-
Alle groepen een portfolio-map
De onderbouw een map en de middenbouw/bovenbouw groepen het digitaal portfolio
Alle groepen een digitaal portfolio.
De keuze is aan de school. In de map kunnen werkstukken en foto’s worden bewaard. In de digitale
versie kunnen ook filmpjes, geluiden en andere digitale bestanden worden opgeslagen.
Kunstkade beheert ,ontwikkelt en evalueert het portfolio. De school betaalt vanaf schooljaar
2016/2017 een bedrag aan beheerskosten. Hoe meer scholen het portfolio van Kunstkade gaan
gebruiken, hoe lager de kosten zullen worden. De exacte prijs kunnen we u dus nog niet meedelen.
Meer informatie: Kunstkade Leeuwarden
D. Zwiers [email protected] 06 130 088 47
www.schoolkade.nl
Download