PPT omzet -kosten- winst JDE_havo

advertisement
LESBRIEF
Omzet-kosten-winst
HAVO 3
WAT GAAN WE VANDAAG DOEN?
 Aanwezigheid
 Later PW bespreken i.v.m. inhalers
 Raadsel (als we dat nog niet hebben gedaan)
 Introductie nieuw thema (als we dat nog niet hebben gedaan)
 Stencil omzet – kosten – winst
RAADSEL
SSSTT…! VINGER!
14 oktober 2016
Getrouwd
15 oktober 2017
???
PRIJSBEPALING VAN EEN BLUE-RAY
 Iedereen krijgt dadelijk een kaartje.
Hierop staat of je de Blu-ray gaat kopen of gaat verkopen en nog wat
extra informatie die voorlopig even geheim blijft!
 Als ik het startteken geef loop je naar het midden van het lokaal (de
markt) en probeer je een Blu-ray te kopen. Hiervoor krijg je 1,5 minuut
de tijd.
Je mag als koper of verkoper niet vertellen wat er op je kaartje staat,
die informatie hou je geheim!
PRIJSBEPALING VAN EEN BLUE-RAY
 Lukt het een koper en verkoper om een prijs te vinden waarmee
ze het allebei eens zijn, dan komen jullie naar mij toe.
In controleer de prijs en dan mag je je opbrengstenblaadje
invullen.
Lukt dit niet, dan maak je €1,- verlies.
 Bijvoorbeeld:
Er komt een prijs van €4,- tot stand.
De verkoper had hem ingekocht voor €1,-, dan maakt hij €3,winst.
De koper wilde er maximaal €8,- voor betalen, dan bespaart hij
nu €4,-. Dit is dan zijn winst!
PRIJSBEPALING VAN EEN BLUE-RAY
De persoon die aan het einde van de vijf rondes die we spelen de
meeste winst heeft gemaakt, krijgt een beloning!
DE VERKOPERS & KOPERS
Hoe hebben jullie je prijs bepaald?
Verkopers
 Via de winst die jullie erop moesten maken.
Kopers
 Via het maximale bedrag dat je er aan wilde uitgeven.
BRUTO- & NETTOWINST: VOOR 1 PRODUCT
Inkoopprijs
Brutowinst
Verkoopprijs
€ 4,00
€ 2,00
€ 6,00
Verkoopprijs
Inkoopprijs
Brutowinst
€ 6,00
€ 4,00
€ 2,00
BRUTO- & NETTOWINST: VOOR 1 PRODUCT
Verkoopprijs
€ 6,00
Inkoopprijs
€ 4,00
Brutowinst
€ 2,00
Bedrijfskosten
€ 1,00
Nettowinst
€ 1,00
BRUTO- & NETTOWINST: VOOR MEERDERE
PRODUCTEN
Omzet
€ 600
Inkoopwaarde
€ 400
Brutowinst
€ 200
Bedrijfskosten
€ 100
Nettowinst
€ 100
Omzet =
Verkoopprijs * Afzet
Afzet=
Aantal verkochte producten
Inkoopwaarde =
Inkoopprijs * Afzet
LET OP!!! DEZE TERMEN VERANDEREN DUS!
AAN DE SLAG!
Maak opgave 1
OPGAVE 1A
Omzet
- Inkoopwaarde
Eenvoudig voorbeeld
10
-2
Opgave getallen
€ 850.000,00
= Brutowinst
- Bedrijfskosten
= Nettowinst
=8
-3
=5
450.000,00
€- €400.000,00
- € 280.000,00
€ 120.000,00
OPGAVE 1B
Omzet
- Inkoopwaarde
= Brutowinst
- Bedrijfskosten
= Nettowinst
Eenvoudig voorbeeld
10
-2
=8
-3
=5
Opgave getallen
-€€645.000,00
375.000,00
-€€270.000,00
210.000,00
€ 60.000,00
OPGAVE 1C
Omzet
- Inkoopwaarde
= Brutowinst
Eenvoudig voorbeeld
10
-2
=8
Opgave getallen
€ 625.000,00
-€€415.00,00
210.000,00
- Bedrijfskosten
= Nettowinst
-3
=5
-€€32.500,00
382.500,00
OPGAVE 1D
Omzet
- Inkoopwaarde
= Brutowinst
Eenvoudig voorbeeld
10
-2
=8
Opgave getallen
€ 975.000,00
€ 720.000,00
- Bedrijfskosten
= Nettowinst
-3
=5
€ 255.000,00
232.000,00
€€ 23.000,00
PERCENTAGE VAN DE OMZET
Omzet
€ 900
100%
900/900 * 100%
Inkoopwaarde
€ 540
60%
540/900 * 100%
Brutowinst
€ 360
40%
360/900 * 100%
Bedrijfskosten
€ 270
30%
270/900 * 100%
Nettowinst
€ 90
10%
90/900 * 100%
DUS: Als er staat percentage van de omzet, dan is de
omzet je basis en dus 100%.
PERCENTAGE VAN DE INKOOPWAARDE
Omzet
€ 900
166,6667%
900/540 * 100%
Inkoopwaarde
€ 540
100%
540/540 * 100%
Brutowinst
€ 360
66,6667%
360/540 * 100%
Bedrijfskosten
€ 270
50%
270/540 * 100%
Nettowinst
€ 90
16,6667%
90/540 * 100%
DUS: Als er staat percentage van de inkoopwaarde, dan is de
inkoopwaarde je basis en dus 100%.
AAN DE SLAG!
Maak opgave 2+3
OPGAVE 2A: VAN DE OMZET
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
100
- Inkoopwaarde
-2
= Brutowinst
=8
- Bedrijfskosten
-3
-€€ 414.000,00
324.000,00
30,8
= Nettowinst
=5
€ 90.000,00
- 24,1
6,7
€
- €1.342.000,00
928.000,00
- 69,2
VERVOLG 2A
OPGAVE 2B: VAN DE OMZET
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
Omzet
10
- Inkoopwaarde
-2
€ 920.000,00
= Brutowinst
=8
-€ €322.000,00
598.000,00
- Bedrijfskosten
-3
= Nettowinst
=5
%
100
- 65
= 35
€ 207.000,00
€- 115.000,00
-=22,5
12,5
VERVOLG 2B
OPGAVE 2C: VAN DE OMZET
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€ 711.150,00
100
- Inkoopwaarde
-2
- € 572.630,00
= Brutowinst
=8
- Bedrijfskosten
-3
€ 138.520,00
- 80,5
19,5
= Nettowinst
=5
-€ €66.160,00
72.360,00
10,2
9,3
VERVOLG 2C
OPGAVE 2D: VAN DE INKOOPWAARDE
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
€
- €1.098.425,00
829.000,00
132,5
- 100
Omzet
10
- Inkoopwaarde
-2
= Brutowinst
=8
- Bedrijfskosten
-3
€
- €269.425,00
97.822,00
32,5
= Nettowinst
=5
€ 171.603,00
- 11,8
20,7
VERVOLG 2D
OPGAVE 2E: VAN DE INKOOPWAARDE
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€1.120.000,00
140
- Inkoopwaarde
-2
= Brutowinst
=8
- Bedrijfskosten
-3
= Nettowinst
=5
-100
800.000,00
=- €
€ 320.000,00
40
- €236.000,00
€ 84.000,00
-10,5
29,5
VERVOLG 2E
OPGAVE 2F: VAN DE INKOOPWAARDE
Eenvoudig voorbeeld
Omzet
10
- Inkoopwaarde
-2
= Brutowinst
=8
- Bedrijfskosten
-3
= Nettowinst
=5
Opgave getallen
%
€2.486.075,00
- €1.795.000,00
€691.075,00
138,5
-€ €604.915,00
86.160,00
-=33,7
4,8
-=100
38,5
VERVOLG 2F
OPGAVE 3
320.000,00
180.000,00
25.000,00
111.500,00
125.500,00
136.300,00
151.700,00
525.000,00
OPGAVE 3D: VAN DE OMZET
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€525.000,00
100
- Inkoopwaarde
-2
65
= Brutowinst
=8
- €341.250,00
€183.750,00
- Bedrijfskosten
-3
- €115.500,00
= Nettowinst
=5
€68.250,00
22
13
35
VERVOLG 3D
WAT WETEN WE NOG?
• Maak het schema af:
• Hoe heet dit schema?
Exploitatieoverzicht
WANNEER IS IETS 100%?
Als er niets staat is de omzet 100%
Anders alles wat achter ‘van de’ staat.
Bijv. de gegevens worden uitgedrukt in procenten van de
inkoopwaarde.
 Inkoopwaarde is dan 100%
NOG EEN BEETJE MOEILIJKER…..
We stoppen nu na het uitrekenen van de nettowinst, officieel is dit niet juist!
We houden namelijk geen rekening met nog 2 soorten kosten:
- Het feit dat de ondernemer een heel jaar in de onderneming heeft gewerkt.
Hiervoor moet hij eigenlijk ook loon krijgen  Gewaardeerd loon
- Het feit dat de ondernemer eigen vermogen in het bedrijf heeft gestopt.
Hij had dit geld ook op een spaarrekening kunnen zetten en dan had hij er rente
over gekregen.  Gewaardeerde rente (misgelopen opbrengsten worden als
kosten gezien)
Deze twee kostensoorten moeten dus nog van de netto-opbrengst worden afgehaald.
Dan houden we het bedrijfseconomisch resultaat over.
HOE BEREKEN JE HET BEDRIJFSECONOMISCH
RESULTAAT?
OPGAVE 5
Nieuwe begrippen: gewaardeerd loon; gewaardeerde rente.
NUMMERS 1 EN NUMMERS 2
De nummers 1 gaan vraag 4 in groepjes maken.
De nummers 2 gaan vraag 5 in groepjes maken.
Heb je iets af? Dan controleert de docent of je het goed hebt gemaakt.
Vervolgens gaat een ‘nummer 1’ naast een ‘nummer 2’ zitten en leggen ze
elkaar de opgaves uit die ze gemaakt hebben.
Zijn jullie helemaal klaar? Ga dan verder werken in de stencil.
Maak opg. 4+5
Succes!
Maak opg. 6+7+8
Let op bij opg. 8: reken eerst de geldbedragen uit.
Daarna pas de % (i.v.m. het afronden van de %).
Bij vraag 8 moet je ook 2 exploitatieoverzichten maken!
Succes!
OPGAVE 4A: VAN DE OMZET
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€ 274.000,00
100
- Inkoopwaarde
-2
68
= Brutowinst
=8
- €186.320,00
= € 87.680,00
- Bedrijfskosten
-3
- €64.470,00
23,5
= Nettowinst
=5
€23.210,00
8,5
32
VERVOLG 4A
OPGAVE 4B: VAN DE OMZET
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€ 246.000,00
100
- Inkoopwaarde
-2
68
= Brutowinst
=8
- €167.280,00
= € 78.720,00
- Bedrijfskosten
-3
- €66.220,00
= Nettowinst
=5
€12.500,00
26,9
5,1
32
VERVOLG 4B
OPGAVE 4C: VAN DE OMZET, BEDRIJF
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€ 1.022.300,00
100
- Inkoopwaarde
-2
72,9
= Brutowinst
=8
- € 745.260,00
= € 277.040,00
- Bedrijfskosten
-3
- € 288.700,00
= Nettoverlies
=5
€ 11.660,00
28,2
1,1
27,1
VERVOLG 4C
OPGAVE 4C: VAN DE OMZET, BRANCHE
Eenvoudig voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€ 1.118.900,00
100
- Inkoopwaarde
-2
- 73,3
= Brutowinst
=8
- € 820.400,00
= € 298.500,00
- Bedrijfskosten
-3
- € 293.200,00
= Nettowinst
=5
€ 5.300,00
- 26,7
=0,5
=27,1
= 26,2 @ stencil!!
VERVOLG 4C
VRAAG 4D
= -8,6%
Dus: 8,6% lager
VRAAG 4D
VRAAG 4D
OPGAVE 5: VAN DE OMZET, BRANCHE
Eenvoudig
voorbeeld
Opgave getallen
%
Omzet
10
€ 1.440.000,00
100
- Inkoopwaarde
-2
- 63
= Brutowinst
=8
- € 907.200,00
= € 532.800,00
- Bedrijfskosten
-3
- € 403.200,00
= Nettowinst
=5
= € 129.600,00
- 28
=9
- Gewaardeerd loon
-2
- € 78.750,00
-
-1
- € 29.400,00 **
Gewaardeerde rente
Totaal gewaarde stukken
= Bedrijfseconomisch resultaat
=2
** = € 490.000 x 0,06 = € 29.400
=37
- € 108.150,00
- 7,5
= € 21.450,00
= 1,5 POSITIEF
VERVOLG 5
VERVOLG 5
Opgave 6
€
Omzet
€ 1.613.862
Inkoopwaarde -
€ 1.022.616 -
Brutowinst
Bedrijfskosten Nettowinst
Gewaardeerd Loon
Gewaardeerde Rente
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
Wat kun je nu uitrekenen?
€ 388.868 -
%
Opgave 6
€
Omzet
Inkoopwaarde -
Brutowinst
Bedrijfskosten Nettowinst
€ 1.613.862
€ 1.022.616 -
€ 591.246
€ 388.868 € 202.378
Gewaardeerd Loon
Gewaardeerde Rente
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
€ 1.613.862 - € 1.022.616 = € 591.246
€ 591.246 - € 388.868 = € 202.378
Wat kun je nu invullen?
%
Opgave 6
€
Omzet
Inkoopwaarde -
Brutowinst
Bedrijfskosten Nettowinst
€ 1.613.862
€ 1.022.616 -
€ 591.246
€ 388.868 € 202.378
Gewaardeerd Loon
€ 88.000
Gewaardeerde Rente
€ 16.400
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
€ 328.000 x 0,05 = € 16.400
Wat kun je nu invullen?
€ 104.400
%
Opgave 6
€
Omzet
Inkoopwaarde -
Brutowinst
Bedrijfskosten Nettowinst
€ 1.613.862
€ 1.022.616 -
€ 591.246
€ 388.868 € 202.378
Gewaardeerd Loon
€ 88.000
Gewaardeerde Rente
€ 16.400
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
€202.378 – 104.400 = € 97.978
Wat moeten we nu nog invullen?
€ 104.400
€ 97.978
%
Opgave 6
€
Omzet
Inkoopwaarde -
Brutowinst
Bedrijfskosten Nettowinst
€ 1.613.862
100%
€ 1.022.616 -
63,4%
€ 591.246
36,6%
€ 388.868 -
24,1%
€ 202.378
12,5%
Gewaardeerd Loon
€ 88.000
Gewaardeerde Rente
€ 16.400
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
1.022.616 / 1.613.862 *100% = 63,4%
591.246/ 1.613.862 *100% = 36.6%
388.868 / 1.613.862 *100% = 24,1%
%
€ 104.400
6,5%
€ 97.978
6,1%
202.378 / 1.613.862 *100% = 12,5%
104.400 / 1.613.862 *100% = 6,5%
97.978 / 1.613.862 *100% = 6,1%
Opgave 7
€
%
Omzet
Inkoopwaarde -
€ 2.518.414 -
69,6%
Brutowinst
Bedrijfskosten Nettowinst
Gewaardeerd Loon
Gewaardeerde Rente
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
Hoe kunnen we nu starten?
25,4%
Opgave 7
€
Omzet
Inkoopwaarde -
%
100%
€ 2.518.414 -
69,6% -
Brutowinst
Bedrijfskosten Nettowinst
Gewaardeerd Loon
Gewaardeerde Rente
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
En nu verder?
25,4% -
Opgave 7
€
Omzet
Inkoopwaarde -
%
100%
€ 2.518.414 -
69,6% -
Brutowinst
30,4%
Bedrijfskosten -
25,4% -
Nettowinst
Gewaardeerd Loon
Gewaardeerde Rente
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
En nu verder?
5%
Opgave 7
€
Omzet
Inkoopwaarde -
€ 3.618.411
%
100%
€ 2.518.414 -
69,6% -
€ 1.099.997
30,4%
Bedrijfskosten -
€ 919.076
25,4% -
Nettowinst
€ 180.921
5%
Brutowinst
Gewaardeerd Loon
Gewaardeerde Rente
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
€ 2.518.414 / 69,6% = 36,1841092 (1%)
€ 2.518.414 / 69,6% * 100% = € 3.618.411
2.518.414 / 69,6% * 30,4% = € 1.099.997
2.518.414 / 69,6% * 25,4% = € 919.076
2.518.414 / 69,6% * 5% = € 180.921
En nu verder?
Opgave 7
€
Omzet
Inkoopwaarde -
€ 3.618.411
%
100%
€ 2.518.414 -
69,6% -
€ 1.099.997
30,4%
Bedrijfskosten -
€ 919.076
25,4% -
Nettowinst
€ 180.921
5%
Brutowinst
Gewaardeerd Loon
€ 85.000
Gewaardeerde Rente
€ 30.000
(Totaal loon en Rente)
€ 115.000
Bedrijfseconomisch resultaat
(€ 650.000 + € 850.000) / 2 = € 750.000
€ 750.000 * 0,04 = € 30.000
En nu verder?
Opgave 7
€
Omzet
Inkoopwaarde -
€ 3.618.411
%
100%
€ 2.518.414 -
69,6% -
€ 1.099.997
30,4%
Bedrijfskosten -
€ 919.076
25,4% -
Nettowinst
€ 180.921
5%
Brutowinst
Gewaardeerd Loon
€ 85.000
Gewaardeerde Rente
€ 30.000
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
180.921 – 115.000= € 65.921
€ 115.000
€ 65.921
En nu verder?
Opgave 7
€
Omzet
Inkoopwaarde -
€ 3.618.411
%
100%
€ 2.518.414 -
69,6% -
€ 1.099.997
30,4%
Bedrijfskosten -
€ 919.076
25,4% -
Nettowinst
€ 180.921
5%
Brutowinst
Gewaardeerd Loon
€ 85.000
Gewaardeerde Rente
€ 30.000
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
€115.000 / 3.618.411 * 100% = 3,2%
€ 65.921 / 3.618.411 * 100% = 1,8%
€ 115.000
3,2%
€ 65.921
1,8%
Opgave 8
€
Omzet
€ 1.456.770
Inkoopwaarde -
€ 576.234 -
Brutowinst
Bedrijfskosten -
€ 332.826
Nettowinst
Gewaardeerd Loon
€ 96.000
Gewaardeerde Rente
€ 28.576
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
Hoe kunnen we nu starten?
%
Opgave 8
€
Omzet
€ 1.456.770
Inkoopwaarde -
€ 576.234 -
Brutowinst
€ 880.536
Bedrijfskosten -
€ 332.826
Nettowinst
€ 547.710
Gewaardeerd Loon
€ 96.000
Gewaardeerde Rente
€ 28.576
(Totaal loon en Rente)
€ 124.576
Bedrijfseconomisch resultaat
€ 423.134
€ 1.456.770 - € 576.234 = €880.536
€ 880.536 - € 332.826 = € 547.710
€ 547.710 - € 124.576 = € 423.134
En nu verder?
%
Opgave 8
€
%
Omzet
€ 1.456.770
100%
Inkoopwaarde -
€ 576.234 -
39,6%
Brutowinst
€ 880.536
60,4%
Bedrijfskosten -
€ 332.826
22,8%
Nettowinst
€ 547.710
37,6%
Gewaardeerd Loon
€ 96.000
Gewaardeerde Rente
€ 28.576
(Totaal loon en Rente)
€ 124.576
8,6%
Bedrijfseconomisch resultaat
€ 423.134
29%
€ 576.234 / € 1.456.770 * 100% = 39,6%
€ 880.536 / € 1.456.770 * 100% = 60,4%
€ 332.826 / € 1.456.770 * 100% = 22,8%
€ 547.710/ € 1.456.770 * 100% = 37,6%
€ 124.576 / € 1.456.770 * 100% = 8,6%
€ 423.134 / € 1.456.770 * 100% = 29%
Opgave 8
€
Omzet
€ 2.818.516
Inkoopwaarde -
Brutowinst
Bedrijfskosten -
€ 702.002
Nettowinst
€ 118.894
Gewaardeerd Loon
€ 92.000
Gewaardeerde Rente
€ 12.820
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
Hoe kunnen we nu starten?
%
Opgave 8
€
Omzet
€ 2.818.516
Inkoopwaarde -
€ 1.997.620
Brutowinst
€ 820.896
Bedrijfskosten -
€ 702.002
Nettowinst
€ 118.894
Gewaardeerd Loon
€ 92.000
Gewaardeerde Rente
€ 12.820
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
118.894 + 702.002 = € 820.896
€ 2.818.516 - € 820.896 = € 1.997.620
€ 92.000 + € 12.820 = € 104.820
€ 118.984 - € 104.820 = € 14.074
€ 104.820
€ 14.074
Hoe nu verder?
%
Opgave 8
€
%
Omzet
€ 2.818.516
100%
Inkoopwaarde -
€ 1.997.620
70,9%
Brutowinst
€ 820.896
29,1%
Bedrijfskosten -
€ 702.002
24,9%
Nettowinst
€ 118.894
4,2%
Gewaardeerd Loon
€ 92.000
Gewaardeerde Rente
€ 12.820
(Totaal loon en Rente)
Bedrijfseconomisch resultaat
€ 1.997.620 / € 2.818.516 * 100% = 70,9%
€ 820.896 / € 2.818.516 * 100% = 29,1%
€ 702.002 / € 2.818.516 * 100% =24,9%
€ 104.820
3,7%
€ 14.074
0,5%
€ 118.894 / € 2.818.516 * 100% = 4,2%
€ 104.820 / € 2.818.516 * 100% = 3,7%
€ 14.074 / € 2.818.516 * 100% = 0,5%
Download