les 2.4

advertisement
De Verenigde
Staten en hun
federale
overheid
1865-1965
Wereldmacht
in opkomst
§ 2.4
2.4 Nieuwe Frontiers
• Wereldeconomie
– Na de Burgeroorlog groeit de VS langzamerhand uit tot de
grootste economie. Niet alleen de industrie, maar ook de
landbouw(-export) is het grootst
– Daarnaast is eind 19e eeuw ook de Manifest Destiny vervult
– Beide zaken leidden ertoe dat de VS hun aandacht naar buiten
gingen richten en het isolationisme achter zich lieten
– Ideeën van o.a. politici sloten steeds meer aan bij het Modern
Imperialisme.
• Een belangrijk ideologisch motief (cultuur) was daarbij ondernemersvrijheid
Manifest Destiny
2.4 Nieuwe Frontiers
• Imperialisme
– Verlangen om overzeese markten te openen speelde al vóór
1860
• Militaire druk op Japan om een handelsverdrag te sluiten; admiraal
Perry slaagde hier ook in (1854)
– Pas met de bouw van de nieuwe vloot (Congres,1883) kon
men overzees de handelsbelangen gaan “verdedigen”.
– In 1893 werd de vloot voor het eerst ingezet; Hawaï werd
bezet.
– Daarna volgde Cuba en de Filippijnen. In beide landen
hielp de VS rebellen de koloniaal overheerser (Spanje) te
verdrijven: De Spaans-Amerikaanse oorlog (1898)
– Beide gebieden werden Amerikaans protectoraat
2.4 Invloedsferen
• Begin 20e eeuw versterkten de VS haar greep op het
Carabisch Gebied
• Europese invloed in Latijns-Amerika werd afgewezen
– Zelf bemoeide de VS zich overduidelijk met hun “achtertuin”.
Zo werden Colombiaanse rebellen gesteund,waardoor een deel
van Columbia zich afsplitste en Panama ontstond, alwaar de VS
een fijn kanaal konden laten graven; het laatste puzzelstuk in
de vervolmaking van de greep van de immigranten op NoordAmerika.
• Ook bemoeiden de VS zich met het openbreken van de
Chinese markt. De Open Door Policy werd
afgedwongen door meerdere Europese landen en de
VS.
Open Door Policy
2.4 Europa
• De VS was niet van plan zomaar in de Europese
wereldoorlog te springen
– Zij leverde wel volop wapens en consumptiegoederen aan de
geallieerden.
– President Wilson zag wel de dreiging van de Duitsland voor de
democratie in Europa. Toch duurde het even alvorens het
Congres instemde met de oorlog verklaren aan de keizer
• Wat was daar voor nodig?
– Het kelderen van de Lusitania (1915)
– De onbeperkte duikbootoorlog (1917)
– Het telegram van Zimmerman (Duitse minister BuZa) aan Mexico
onbeperkte duikbootoorlog
Download