De psychologische gevolgen van detentie voor kinderen

advertisement
De psychologische gevolgen van
detentie voor kinderen
Open Forum
Kinderen en detentie
Vzw Solentra – UZ Brussel
Geertrui Serneels – Hilde Smits
21 juni 2007
Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Vluchtelingenfonds
Kinderen in gesloten opvangcentra




Tot op heden worden in België kinderen en nietbegeleide minderjarigen opgesloten in gesloten
centra
Verschillende studies
Aanklacht door verschillende NGO’s
Detentie heeft grote gevolgen op psychologisch
vlak voor kinderen:
Breuk in ontwikkeling / levenslijn
2
Wat betekent vluchteling-zijn
voor kinderen?

Vluchten is vaak eerste breuk in hun
ontwikkeling






Verlies van referentiekader: familie, school, buurt,
geuren, eten, enz.
Veeleer ondergaan van vertrek en gevolgen:
grotere nostalgie
Reden van vertrek vaak taboe
Soms slachtoffer/getuige van traumatische
gebeurtenis
Onzekerheid over toekomst
Kwetsbaarheid – veerkracht

Belang van omgeving bij stimuleren en
ondersteunen veerkracht
3
Arrestatie
Arrestatie is vaak traumatiserend, ingrijpend,
bruusk





Aan de grens / op Belgisch grondgebied
Bij hen thuis, in opvangstructuur
Bij verlaten van de school
Bij Dienst Vreemdelingenzaken
Vaak met een smoes
4
Verblijfsomstandigheden
in gesloten centra
Accommodatie is niet aangepast aan
aanwezigheid van kinderen:











Kleine, onaangepaste gemeenschappelijke ruimten
Weinig aangepast materiaal, speelgoed
Gebrek aan motiverende activiteiten, verveling
Beperkt aantal uren per dag naar buiten
Geen/beperkte scholing
Afzetting met prikkeldraad, tralies
Weinig privacy, slaapkamers
Confrontatie met conflicten tussen etnische groepen
Beperkt aantal personeelsleden ifv kinderen
Stress en spanning is hoog!
Omgeving is pathogeen = vorm van psychische
mishandeling
5
Wat betekent detentie voor kinderen?
Hoe betekenis geven aan het gebeurde? Hoe het
onbegrijpelijke begrijpen?






‘in gevangenis maar niets verkeerds gedaan’
Mensbeeld verandert: breuk in vertrouwen in
anderen!
Wereldbeeld verandert: geen gevoel van veiligheid
Ouders verliezen rol als beschermers van hun kind:
confrontatie met angst/machteloosheid van ouders
Diskwalificatie van ouderlijk gezag
Ouders zijn emotioneel niet beschikbaar voor
ondersteuning van de kinderen + loyaliteit van
kinderen naar de ouders
6
Wat betekent detentie voor kinderen?




Arrestatie/verblijf kan heropflakkering van eerder
trauma veroorzaken
Bruusk afgesneden zijn van ondersteunend netwerk
Kinderen stellen vragen over onrechtvaardigheid /
onbegrijpelijke van de situatie, waarop niemand
een antwoord kan geven
Nieuwe breuk, mogelijk nieuw trauma
7
Effecten

Gevoelens:


Gedrag:



Machteloosheid, schuld, angst, onbegrip, boosheid,
verdriet, apathie, zich verlaten voelen,
minderwaardigheid, moedeloosheid, enz.
Probleemgedrag, slaapproblemen, eetproblemen,
psychosomatische problemen, depressie, regressief
gedrag
Verblijf heeft negatieve impact op ontwikkeling
van de kinderen = vorm van psychische
mishandeling
Impact blijft duren, niet opgelost door vrijlating
8
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards