Decubitus en IAD

advertisement
19/05/2015
Decubitus en IAD
Van de Vijver Johan
(wondzorgcoördinator/Coördinator klinische paden)
• MASD
• Verschillen decubitus en IAD
• IAD
•
•
•
•
Anatomie
Pathofysiologie
preventie
Behandelprotocol
1
19/05/2015
MASD
1 of the big 4
2
19/05/2015
1 van de 4 vormen van MASD
moisture-associated skin damage (vochtgeassocieerde letsels)
•
•
•
•
incontinentie-geassocieerde dermatitis
intertrigineuze dermatitis
vocht-geassocieerde dermatitis rond een wonde
vocht-geassocieerde dermatitis rond een stoma
Intertrigo
Definitie:
Intertrigo of 'smetten' is een inflammatoire huidaandoening die is gelokaliseerd in
huidplooien.
Lokalisatie
Huidplooien onder de borsten, in de liezen en tussen de tenen.
Kenmerken
Intertrigo wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de combinatie van wrijving,
warmte en vocht. De huidaandoening is herkenbaar aan (nattend) erytheem in de
huidplooien waarbij soms ook fissuren en erosies worden gezien.
Klachten:
Vaak zijn er geen klachten, hoewel jeuk, branderige pijn en een onaangename
geur aanwezig kunnen zijn.
! Schimmel- surinfectie
3
19/05/2015
Intertrigo
VochtVocht-geassocieerde dermatitis rond een wonde
Definitie
Aantasting van de huid rondom de wonde door inwerking van wondvocht.
Potentiële schade wordt veroorzaakt door de chemische samenstelling van het
wondvocht.
De aanwezigheid van bacteriën, specifieke proteïnen, prolytische enzymes, alsook
overvloedige aanwezigheid van wondvocht gaat de barrièrefunctie van de huid
doorbreken wat kan leiden tot maceratie.
Lokalisatie
Gebied rond de wonde
Kenmerken
• Erytheem
• Maceratie (witte ,vale, grijze huid die zachter is of gerimpeld)
• Onregelmatige of diffuse wondranden
4
19/05/2015
Vocht-geassocieerde
dermatitis rond een wonde
Vocht-geassocieerde dermatitis rond een stoma
Definitie
Aantasting van de huid rondom het stoma door blootstelling van de huid aan
urine of stoelgang, zweet, wondvocht of water (bijv.: zwemmen)
Lokalisatie
Gebied in nabijheid van het stoma
Kenmerken
Lekkage van stomavocht op de peristomale huid leidt tot inflammatie en erosie.
=> Roodheid, jeuk en pijnlijke huid bij aanraking.
5
19/05/2015
Vocht-geassocieerde dermatitis rond een stoma
IAD
Definitie
• IAD = reactive response of the skin to chronic exposure
to urine and fecal matter, which can be observed as an
inflammation and erythema with or without erosion or
denudation.(Gray M, Beeckman D, Bliss D, Fader M, Logan S. Incontinence-associated
dermatitis)
Lokalisatie
Genitale of perianale regio (kan uitbreiden tot rug, dijen)
Kenmerken
Gaan we straks dieper op in
6
19/05/2015
Verschillen tussen decubitus en IAD
Moeilijker dan men denkt?
Verschillen tussen decubitus en IAD
7
19/05/2015
Verschillen tussen decubitus en IAD
• Oorzaken
• Plaats
•
•
•
•
•
Vorm
Diepte
Necrose
Randen
Kleur
Oorzaken
Decubitus
Druk en/of schuifkrachten
weefseltolerantie
Reperfusieschade?
www.decubitus.be
8
19/05/2015
Oorzaken
IAD
Ontstaat door langdurige blootstelling aan vocht. (direct of indirect contact)
•
•
•
•
•
Urine
Stoelgang
Zweet
(wond)vocht
Combinatie van bovenstaande
Plaats
Decubitus
Boven een bot (beenderig uitsteeksel)
Kan ook door compressie op zacht weefsel door bijv:
• Decubitus veroorzaakt door medische apparatuur/hulpmiddelen
• Decubitus ter hoogte van oorschelp
9
19/05/2015
Plaats
IAD
•
•
•
•
Perianale regio
Huidplooien
Sacrum
Kan uitbreiden naar billen en onderrug
Vorm
Decubitus
• Letsel meestal beperkt tot 1 locatie (plaats van
druk)
• Circulair van vorm
10
19/05/2015
Vorm
IAD
• Diffuus
• Niet beperkt tot 1 letsel
• Soms kopieletsel tegenovergestelde zijde
Diepte
Decubitus
• Afhankelijk van categorie (categorie 3-4 alle
huidlagen beschadigd)
• Varieert van oppervlakkig tot zeer diep
! 2 Nieuwe categorie toegevoegd
• suspected deep tissue injury
• Unstageable (depth unknown)
11
19/05/2015
Diepte
IAD
• Meestal oppervlakkig
• Kan evolueren naar uitgebreider defect
(surinfectie)
Necrose
Decubitus
• Ontstaan van necrose afhankelijk van categorie
• Kan variëren in kleur en manifestatie.
12
19/05/2015
Necrose
IAD
• Geen necrose (tenzij surinfectie)
• Fibrine
Rand
Decubitus
• Duidelijk afgelijnd
• Rond of druppelvormig
• Kan verheven zijn (oudere wonden)
13
19/05/2015
Rand
IAD
• Diffuse wondrand
• Onregelmatig
• Geen duidelijke aflijning
Kleur
Decubitus
• Varieert naargelang categorie
•
•
•
•
•
Rood : granulatie niet wegdrukbare roodheid
Geel : fibrineus beslag
Roze: epitheliasatie
Zwart: necrose (kan ook paars –groen, …)
Wit : bot-pees
14
19/05/2015
Kleur
IAD
• Roodheid die niet uniform verspreid is
• Geel: fibrineus beslag
• Roze-wit door maceratie
Verschillen tussen decubitus en IAD
15
19/05/2015
IAD
Incidentie/prevalentie van IAD
• Prevalentie van 5,6 -50%
• Incidentie van 3,4 tot 25%
In acute zorgsetting
• incontinentieprevalentie van 20%
• IAD 10,9 % van alle gehospitaliseerde patiënten
• Bij incontinentiepatiënten had 54% IAD
Lyder, et al1992;.Bale et al 2004;bliss et al, 2005;junkin,More MISDI,Selekof,2005
16
19/05/2015
Anatomie en fysiologie
Huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam
Functies:
•
Beschermen (barièrefunctie)
•
Regulatie
•
Voelen
•
Aanmaak vitamine D
•
Esthetiek
Beschermingsmechanismen
van de huid (epidermis)
• Stratum corneum: bestaande uit keratino-/corneocyten
• Hydrolypidenlaag: externe barrière
• PH: (5.0-5.9) vormt een zure mantel
Barrière
• Commensale flora: gaan in competitie met pathogene kiemen
• Water: hydratie keratinocyten
• Temperatuur
TEWL
17
19/05/2015
Verschilt naargelang de leeftijd
Kinderen (vooral neonaten)
Bejaarden
• ↓ Barièrrefunctie door:
• ↑ TEWL
• ↑ Percutane absorpƟe
• ↓ Dikte van de huidlagen
(stratum corneum)
• ↓ Barièrrefunctie door:
• ↑ TEWL
• Algehele ↓ dikte van de
huidlagen
• ↓ collageen en elastine
• Veranderingen in microcirculatie
↑ risico op erosie en stripping
↑ Risico
Pathogenese van IAD
Recent Advances in Diaper Dermatitis: Etiology and Treatment
Marty O. Visscher ;2009
18
19/05/2015
Pathogenese van IAD
Beeckman et al, 2009
Pathogenese van IAD
Impact van urine
Water:
• Maakt de huid vatbaarder voor frictie en erosie
• ↑ huidpermeabiliteit
Ammoniak:
• Verstoorde PH
• Verstoring zuurmantel
• Wijziging flora
Verstoorde
barrièrefunctie
19
19/05/2015
Pathogenese van IAD
Impact van stoelgang
↑Bacteriële load:
• Opportuniteit voor pathogene kiemen
• Darm reservoir (VRE, MRSA, Costridium,…)
• verstoring PH
• Enzyme activiteit
Contaminatie
↓
Bacteriële groei
Pathogenese van IAD
Frequente reiniging
Chemische en fysische irritatie:
• ↑ fricƟe
• ↑ permeabiliteit
Verstoorde
barrièrefunctie
20
19/05/2015
diagnose IAD
Huidinspectie!
• inspecteer de huid en huidplooien (risicozones) op roodheid, erytheem,
zwelling, glimmende huid, maceratie,
• Inspecteer de huid op mogelijks aanwezige secundaire infectie zoals
candidiasis
• Uit studie van Junkin en Selekof werd een candida infectie vastgesteld bij 18% van
976 patiënten in acute care setting.
Preventie
Behandeling onderliggende incontinentie
21
19/05/2015
Preventie
Huidverzorging bij IAD moet gebaseerd zijn op 3
basisprincipes:
• Zachte reiniging
• Hydrateren
• Beschermen
Doel:
minimaliseren van chemische en mechanische irritatie door
urine, faeces, gebruikte reinigingsproducten en wijze van
reiniging.
Preventie
Zachte reiniging
• ! Frictie
Zeep en water?
• Meeste zepen zijn alkalisch en hebben een PH die varieert van 9 - 11,
hierdoor tasten zij de zuurmantel van de normale huid aan.
• Als men toch zeep gebruikt, gebruik dan een ph neutrale zeep
Reiniger(s) op de markt benaderen de Ph van de huid, maar kunnen
parfum(s) of bewaarmiddelen bevatten die allergische reacties kunnen
uitlokken.
22
19/05/2015
Preventie
Hydrateren
• Het frequent aanbrengen van hydraterende producten is zinvol ter
vervanging van de intracellulaire lipiden en herstel van barrièrefunctie
van de huid.
• Bescherming TEWL
Preventie
Beschermen
Er zijn verschillende huidbeschermende producten op de markt.
Zij variëren in hun mogelijkheden om de huid te beschermen tegen de inwerking
van urine/stoelgang, maceratie.
Petrolatum
Dimethicone
Zinkoxyde
Acrylaat
+
•
Beschermt tegen
irriterende stoffen
en maceratie
•
Beperkte
beschermende
functie
(afhankelijk van
%)
•
Beschermt tegen
irriterende stoffen
en maceratie
•
Beschermt tegen
irriterende stoffen
en maceratie
-
•
Matig
hydraterend
vermogen
•
Goed hydraterend
vermogen
•
Laag hydraterend
vermogen
Moeilijk te
verwijderen
•
Geen
hydraterend
vermogen
•
23
19/05/2015
Preventie
AllAll-in ONE ?
Preventie
IAD preventie protocol
Studie in Mayo clinic (Florida) werden in een periode van 1 jaar 214 ptn geïncludeerd.
24
19/05/2015
behandelprotocol van IAD
Pt met urinaire of fecale incontinentie
Is incontinentie reversibel ?
Beoordeel type incontinentie en frequentie
Tekenen van IAD aanwezig?
Geen tekenen van IAD
Tekenen van IAD
Preventie IAD
Behandeling IAD
Aanpak incontinentie
Behandeling oorzaak
Nutritie
Mictietraining
Preventie decubitus
Huidverzorging
Schakel specialistische hulp
in als er binnen de 3-5
dagen geen verbetering is of
bij vermoeden van een
huidinfectie
Zachte reiniging
hydrateren
beschermen
Regelmatig herbeoordeling
Prevention and managment of IAD: wounds international
Decubitus ≠ IAD : bij een zuivere incontinentie
geassocieerde dermatitis zijn preventiemaatregelen
voor decubitus (alternating) niet zinvol.
25
19/05/2015
IAD
Komt veel frequenter voor dan decubitus (bij
risicogroepen), toch wordt zelden preventieve
maatregelen gestart!
Maar!
Uit studies blijkt dat er een relatie is tussen IAD en het
ontstaan van decubitus
Verhoogde waakzaamheid is geboden bij het ontstaan
van decubitus bij incontinente patiënten.
26
19/05/2015
! Niet altijd het ene of het andere, beide letsels
kunnen ook samen voorkomen.
Aanpak
Dank u voor uw aandacht!
27
Download