De Dijle Levend door Leuven. Het Eiland van het Groot Begijnhof

advertisement
a-
De Dijle Levend door Leuven.
Deel 2: Het eiland van Groot Begijnhof
Etienne Franckx
Onze stad is sinds het begin
van de 13de eeuw verbonden met de
begijnen (fig. 2). Zij voorzagen in hun
onderhoud door spinnen, weven en
bleken van lakens. Hierdoor hadden ze
nood aan veel water en bleekweiden. Ze vestigden zich daarom op de buitenoever van de eerste zijarm van de
Dijle waar ze eerst een kapel en nadien in 1305 de huidige kerk bouwden
(fig. 3).
Plaatsgebrek genoodzaakte
hen om uit te breiden waardoor ze de
ruimte tussen beide armen inpalmden
en het ‘Eiland’ begonnen te bevolken.
Met prestigeuze huis van Chièvres
(fig. 3).
De grootste groei kende het
Begijnhof op het einde van de 17de
eeuw wanneer ze weer uit plaatsgebrek de overzijde van de echte Dijle
gingen bebouwen.
D’Aborg werd het nieuwe
deel van het Begijnhof. Hetgeen daar
als een pleingebied begon werd later helemaal dichtgebouwd. Nadien
werden de centrumwoningen weer
afgebroken en ontstond het huidige
‘Spaanse Kwartier’ (fig. 5).
De Dijle speelt dus een centrale rol in het wel en wee van het Begijnhof. Het water deed er dienst als
was-, drink-, brouw- en spoelwater
voor hun ‘gemakken’, de toenmalige
toiletten. Allemaal tegelijk, wel te verstaan. Als dat niet ‘De Dijle Levend
door Leuven’ is!
Na de Franse Revolutie ging
het bergaf met de begijnengemeenschap. Ze eindigden in stilte in 1988
met het overlijden van hun laatste Leuvense begijn. Het Hof zelf was sinds
diezelfde revolutie een deel van de
Openbare Onderstand geworden en
diende als goedkope huisvesting. In
1962 nam de universiteit het geheel
over en restaureerde het. Sinds 1998
is het UNESCO-werelderfgoed.
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
1:
2:
3:
4:
5:
Dijle in Groot Begijnhof -Leuvense Prentenatlas
Begijn - foto archief SAL
Het huis van Chièvres - Fotoarchief SAL
Kerk Begijhof
Het Spaans kwartier - Fotoarchief LHG-EF
29
Download