woordenschat week 5

advertisement
Woordenschat
Week 5
Woorden
de kudde
Betekenis
Een grote groep dieren.
Maandag
de weide
28 / 1
de dierenverzorgster
Een veld met gras waar dieren
grazen.
Iemand die dieren verzorgt.
de kruiwagen
Dinsdag
gauw
dankbaar
29 / 1
ijver
Een kar met één wiel en twee
lange handvaten, om zware
dingen te verplaatsen.
Stuk gereedschap voor in de
tuin.
snel
Als je blij bent met wat je
gekregen hebt.
Met aandacht.
zicht
Het kunnen zien.
sein
Gebaar of geluid waarmee je
iets duidelijk maakt.
Met zijn tweeën praten.
de hark
Woensdag
30 / 1
iemand onder vier
ogen spreken
vlinders in je buik
hebben
zij aan zij
iets in je oren knopen
Verliefd zijn
Naast elkaar
Iets goed onthouden.
Uit je nek kletsen
de uitslag
Onzin vertellen
Wat het oplevert.
Donderdag
het rapport
31 / 1
de beoordeling
Verslag waarin staat hoe iets
gegaan is.
Hoe goed of hoe slecht iets
gegaan is.
Het aantal punten dat gehaald
is.
Het groter of beter worden
de score
de groei
het beroep
Vrijdag
het salaris
Wat je doet om geld te
verdienen.
Geld dat je krijgt voor je werk.
1/2
de medewerker
Iemand die werkt in een bedrijf.
de dichter
Iemand die gedichten schrijft.
de onderwijzer
Iemand die lesgeeft op school.
Voorbeeldzin
De kudde stond te grazen in de
wei.
In de weide stonden 5 ezels.
De dierenverzorgster gaf de
koeien vers water.
De kruiwagen zit vol met stro.
Ik gebruik de hark om de blaadjes
uit het gras te harken.
Kom gauw!
Ik ben dankbaar voor mijn nieuwe
fiets.
De kinderen werken met veel
ijver.
Door de mist is het zicht erg
slecht.
Het rode sein betekent stop.
Kan ik jou even onder vier ogen
spreken?
Ik heb vlinders in mijn buik!
Wijs staan zij aan zij in de rij.
Knoop goed in je oren dat we
morgen om 8.00 weggaan.
Hij kletst altijd uit zijn nek.
De uitslag van de toetsen is erg
goed.
We krijgen ons rapport vlak voor
de vakantie.
Na de toets krijgen we onze
beoordeling.
Ik had een score van 45 op de
toets.
Ik heb een goede groei gemaakt
met rekenen.
Het beroep van mijn neef is
timmerman.
Ik krijg mijn salaris aan het eind
van de week.
De medewerker had om 10.00
pauze.
De dichter schreef een droevig
gedicht.
De onderwijzer van groep 5 heet
meester Bram.
Download