klik hier - de Ossenbeemd

advertisement
Lijst uitleenmateriaal Ossenbeemd Deurne voor het Basisonderwijs
Juni 2015
Lesmateriaal
Omschrijving
Doelgroep
Waar?
Tijd/seizoen
Kabouterpad
Leskoffer en zak met
20 stokken
Ontdekkingstocht voor natuuronderwijs
met opdrachten en spelletjes gericht op de
zintuigen.
Groep 1 t/m 4
Kan bij de school waar de
stokken in de grond
kunnen.
Hele jaar.
Wonderweb
Leskoffer
Lespakket over de natuur rondom de
school, een ontdekkingsreis waarbij
biodiversiteit (verscheidenheid van planten diersoorten) aan bod komt.
Docentenhandleiding en materiaal.
Groep 5 en 6
Kan in en om school
gedaan worden.
Begin april tot eind
oktober.
Kan in school gedaan
worden en in het bos.
In de herfst.
Voorjaar, zomer en
najaar.
Groep 1 t/m 8
Om de beestjes goed te
bekijken heb je een
binoculair nodig.
In de klas.
Eventueel samen te
gebruiken met de leskoffer
Koolwitjes in de klas.
Groep 1 t/m 8
In de klas.
April t/m oktober.
Paddenstoelen
Leskoffer
Geeft inzicht in de wereld van de
paddenstoelen.
Map met verhalen en docentenhandleiding
met werkbladen.
Bodemdiertjes
Verzamelen en bekijken van
Leskoffer A en B
bodemdiertjes. Leskoffer A en B horen bij
elkaar.
Vlinders in de klas.
Alles over vlinders. Uitgebreide
Leskoffer
handleiding, veel brochures en met
Vlinderkooi met
voldoende materiaal.
instructie.
Kweekmateriaal bestellen bij
www.vlinderstichting .nl.
Koolwitjes in de klas Kweken van vlinders in de klas en
Leskoffer A en B
informatie over vlinders. Vergt wel enige
Koffer A : infomateriaal voorbereiding van de leerkracht.
Koffer B : vlinderkooi
Van te voren kweekmateriaal bestellen bij
met instructie.
www.vlinderstichting .nl
Leskoffer A en B horen bij elkaar.
Leergebied
“oriëntatie op
jezelf en de
wereld”
Groep 4 t/m 6
Groep 6 t/m 8
April t/m oktober.
Herfst
Leskoffer A en B
Docentenhandleiding met instructie en
werkbladen. Diverse materialen.
Leskoffer A en B horen bij elkaar.
Groep 1 t/m 4
Opdrachten voor binnen
en buiten.
Najaar.
Module Weer +
Klimaat
Globe map
Het doen van metingen om een beter
beeld te krijgen van het weer en het
klimaat.
Groep 6 t/m 8
Op school.
Hele jaar.
Module
Natuurkalender
Globe map
Veranderingen in de natuur te laten zien
en te laten registreren.
Groep 6 t/m 8
Op school.
Hele jaar.
Vlinderkooi
Kweekmateriaal bestellen bij
www. vlinderstichting.nl
Groep 1 t/m 8
Op school.
April t/m oktober.
Duurzaamheid/
Zon op school
Leskoffer
Kinderen kunnen kennis maken met
natuurlijke energie.
Groep 1 t/m 8
Op school.
Hele jaar.
Dierenwelzijn
Leskoffer
Het project geeft informatie over het
dierenwelzijn in de agrarische sector.
De lesbrieven zijn gratis te downloaden via
de site:
dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl
Groep 1 t/m 8
Op school.
Hele jaar.
Bliep Bliep bordspel
Laat kinderen kennis maken over
duurzaamheid.
Groep 1t/m 8
Op school.
Hele jaar.
Download