Longkanker

advertisement
Bepalen van het metabool fenotype bij
longkanker: klinisch toepasbaar of
irrelevant?
Evelyne Louis
Cluster oncologie
24/11/2012
Longkanker
• Cijfers in België
Belgian Cancer Registry, 2008
2
Longkanker
• Gemiddelde 5-jaars
overleving van 15%
• Diagnose in metastatisch
stadium
• Schadelijke en dure
chemotherapieën
3
Longkanker
Negatief verband tussen tumor stadium en prognose
4
NMR spectroscopie
• Potentieel om longkanker vroegtijdig te
detecteren?
 Unieke wijzigingen in de metabole samenstelling
van lichaamsvloeistoffen bij de aanwezigheid van
ziekte
Identificeren welke veranderingen in de
metabole samenstelling van bloedplasma
wijzen op de aanwezigheid van longkanker
5
NMR spectroscopie
• Tool om de metabole samenstelling van
lichaamsvloeistoffen kwantitatief te bepalen
 Plasma, serum, urine, …
• High-througput; minimale staalvoorbereiding;
informatie over lipiden, suikers en aminozuren
in één analyse
6
Centraal onderzoeksthema
Probleem:
Nood aan effectieve methoden die een vroege
opsporing van longkanker mogelijk maken
Hypothese:
Analyses van de metabole samenstelling van
bloedplasma met behulp van NMR spectroscopie
laten toe om longkanker vroegtijdig op te sporen
7
Methoden
n =78
Controles
n =79
Longkankerpatienten
Biologische interpretatie
NMR spectrum van bloedplasma
Analyse met behulp van NMR
spectroscopie
96 variabelen
Statistische analyse
8
Resultaten
Visuele vergelijking
NMR spectrum van bloedplasma van een
longkankerpatiënt
NMR spectrum van bloedplasma van
een controle
9
Var 95
Var 94
Var 82
Var 75
Var 74
Var 71
Var 70
Var 69
Var 68
Var 52
Var 51
Var 50
Var 35
Var 34
Var 33
Control subjects
Var 32
Var 31
Var 30
Var 29
Var 28
Var 27
Var 24
Var 23
Var 22
Var 21
Var 16
Var 6
Var 5
Var 3
Var 2
Var 1
Area under the curve (AUC)
Resultaten
31 significant verschillende variabelen
Lung cancer patients
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Variable number
10
Resultaten
Multivariate statistische analyse
■ = Controles (n=78)
1
2
■ = Longkankerpatiënten (n=79)
8
6
4
2
to[1]
0
-2
-4
-6
-8
-10
-4
-3
-2
Specificiteit: 96% (75/78)
Sensitiviteit: 94% (74/79)
-1
0
1
2
3
4
t[1]
SIMCA-P+ 12 - 2012-10-11 16:20:24 (UTC+1)
11
Validatie van resultaten
Multivariate statistische analyse
• Preliminaire resultaten
■ = Controles (n=22)
■ = Longkankerpatiënten (n=22)
8
6
4
to[1]
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-5
-4
Specificiteit: 100% (22/22)
Sensitiviteit: 91% (20/22)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
t[1]
SIMCA-P+ 12 - 2012-11-08 16:10:29 (UTC+1)
12
Toekomstperspectieven
• Welke metabolieten en welke
biochemische pathways dragen bij
aan de ontwikkeling van
longkanker?
• Detectie/Diagnose
 Diagnostische test
 Moleculaire beeldvorming
TEST
• Therapie
 Nieuwe drug targets
 Onderscheid tussen responders en
non-responders
13
Toekomstperspectieven
• Belang van vroege detectie
Hogere levenskwaliteit
Betere overlevingskansen
Kostenreductie
• Belang van voorspellen van respons en toxiciteiten op
chemotherapie
Geen onnodige blootstelling aan schadelijke stoffen
Kostenreductie
14
Bedankt!
 Prof. Dr. Michiel Thomeer
 Prof. Dr. Liesbet Mesotten
 Prof. Dr. Peter Adriaensens
 Limburgs Klinisch
Onderzoeksprogramma (LCRP),
gesponsord door Limburg Sterk
Merk (LSM)
15
Download