Wil Derkse: een gevulde agenda, maar nooit druk – Benedictijns

advertisement
INVESTERINGSTRAJECT – UITGEBREID STAPPENPLAN
Hoe kom ik aan private equity?
Inleiding
U heeft een ambitieus plan voor uw bedrijf of bedrijfsonderdeel en u heeft daarbij doelen voor de
toekomst gesteld. Voor de realisering van de plannen, doelen en ambities heeft u aanvullende
financiering nodig. Voordat u het traject van financiering ingaat, heeft u zich verdiept in de voor- en
nadelen van alternatieve bronnen van financiering. Het bezoek aan deze website dient om meer te
weten te komen over wat private equity inhoudt en wat niet (zie ook “Wat private equity niet is”). Op
basis van uw verkenning en afweging van alternatieven heeft u besloten dat u voor de aanvullende
financiering private equity gaat aantrekken. Het is daarbij goed mogelijk dat private equity onderdeel
van een totaalpakket aan financiering gaat worden; bij een buyout of overname is dit zelfs de
gangbare praktijk.
Het besluit om uw activiteiten met private equity te willen financieren, is de eerste stap in een intensief
traject dat zeker 3 (tot 7) maanden duurt en veel tijd in beslag neemt. Juist ook tijd van de ondernemer
zelf, omdat hij de eerste persoon is naar wie de financier kijkt en op wie uiteindelijk gehele financiering
berust. Het investeringstraject kost niet alleen veel tijd, het brengt ook aanzienlijke kosten met zich
mee. U kunt hierbij denken aan een orde van grootte van 5% (?) van de totale financiering.
Het aantrekken van risicodragend vermogen is geen sinecure. Een relatie tussen onderneming en
participatiemaatschappij is een wederzijdse keuze voor elkaar, maar het initiatief ligt in eerste instantie
en over het algemeen bij u. Het is verstandig een stappenplan te volgen. Een kort stappenplan vindt u
op de website; hier geven wij u een nader gedetailleerde overzicht van het proces.
Nader uitgewerkt stappenplan – met toelichting
1. Maak een goed onderbouwd ondernemingsplan met veel aandacht voor een aansprekende
presentatie van uw bedrijf. Denk daarbij ook aan een heldere en overtuigende executive
summary, een presentatie op hoofdlijnen en een zogenaamde elevator pitch. Zonder goede
documentatie over uw bedrijf en uw plannen zult u bij vele financiers niet aan tafel komen.
2. Maak kennis met een aantal corporate finance adviseurs om na te gaan of u gebruik gaat
maken van een gespecialiseerd adviseur bij het financieringstraject. Omdat het voor de
meeste ondernemers geen dagelijks werk is, laten vele zich in dit traject dan ook adviseren
door specialisten. Velen hiervan zijn aangesloten bij de NVP als geassocieerd lid.
3. Bepaal uw totale financieringsbehoefte en de specifieke behoefte aan private equity.
Vanzelfsprekend raadpleegt u hiervoor uw financiële vertrouwenspersonen cq adviseurs.
4. Selecteer een aantal participatiemaatschappijen die zich richten op uw ondernemingsfase,
hoogte participatiebedrag, bedrijfstak, regio, etc. Deze website biedt een ideaal startpunt voor
deze selectie. Ga na of u ingangen hebt of kunt creëren bij deze maatschappijen. Informeer bij
relaties naar ervaringen met de ene of andere maatschappij.
5. Met uw plan achter de hand benadert u enkele participatiemaatschappijen of … u laat zich
introduceren. Het is een ieder bekend, dat een introductie door een vertrouwde derde vaak de
beste weg is om welwillend te worden ontvangen. Overweeg om voor de kennismaking alleen
de executive summary te sturen. Na een positieve reactie kunt u het hele plan toesturen of
komen presenteren. Zie voor de communicatie over uw plannen het document over het
ondernemingsplan.
6. U mag na de kennismaking of het sturen van uw plan binnen 2 weken een reactie verwachten.
•
1
De reactie kan een duidelijk neen inhouden: wij passen niet bij elkaar. Probeer in het
geval van een negatieve reactie achter de redenen te komen, want deze redenen helpen
u verder bij de benadering van een collega-participatiemaatschappij.
•
•
U krijgt een duidelijk ja: laten we verder praten, we zijn geïnteresseerd.
Investeringsbeslissingen door private equity-verschaffers worden altijd in rondes
genomen. Volgende stappen zijn bijvoorbeeld een bezoek aan uw bedrijf, kennismaken
met uw collega’s en sleutelfiguren, een eerste onderzoek naar uw markt.
Ook is het heel goed mogelijk dat u de vraag krijgt voorgelegd om aanvullende informatie
te verstrekken alvorens een ja of nee wordt gegeven.
7. Bij positieve gesprekken met diverse maatschappijen is het aan u om een keuze te maken
voor één van de maatschappijen om mee verder te praten. Er zullen onderhandelingen starten
over de waardering van uw bedrijf en de condities van de financiering. Dit zal bij een positief
vervolg leiden tot het vastleggen van de bereidheid om zaken met elkaar te doen in een
intentieverklaring (aanbiedingsbrief) of letter of intent. Deze intentieverklaring bevat de
aangeboden financieringsconstructie en de voorwaarden, met een voorbehoud in verband met
de uitkomsten van de due diligence. Ook afspraken over de kosten worden vastgelegd.
Gebruikelijk is dat bij het doorgaan van de investering uw bedrijf de kosten draagt en bij het
niet doorgaan beide partijen de eigen kosten.
8. Het is nu aan de participatiemaatschappij om de volgende stap te zetten. Zij verricht een
uitgebreid participatieonderzoek, vaak betiteld als het due diligence onderzoek. Uw bedrijf en
uw plannen worden grondig doorgelicht om de haalbaarheid te toetsen en de risico’s in kaart
te brengen. De uitvoering geschiedt meestal door een team van de participatiemaatschappij
aangevuld met experts zoals accountants. Het mag duidelijk zijn, dat ook in deze fase een
groot beroep wordt gedaan op de medewerking van u en uw team. Er kunnen momenten zijn
van confrontatie en zeer kritische vragen. De investeerders willen u als ondernemer ook leren
kennen in lastige situaties.
9. Het opstellen van de voorlopige en definitieve contracten. Wanneer de due diligence voltooid
is, kunnen de uiteindelijke voorwaarden worden onderhandeld en vastgelegd in de definitieve
contracten. Beide partijen gebruiken hun eigen (gespecialiseerde) advocaten.
10. De closing. Met het ondertekenen van de contracten is de relatie tussen uw onderneming en
de participatiemaatschappij een feit. Het voorwerk is gedaan. U als ondernemer en de
participatiemaatschappij hebben nu alle belang bij het succes van uw bedrijf door de
realisering van de plannen.
2
Download