Abstracts en info over de sprekers

advertisement
ABSTRACTS
Chris Van de Veire en Maaike Afschrift: Stoppen met helpen en voluit voor de ontmoeting
gaan
Chris verzorgt de inleiding op de lezing van Maaike. Als experiëntieel therapeut maakt deze
laatste gebruik van twee wegen om het ervaringsproces van de cliënt te bevorderen. De eerste
is het vergroten van de reflectieve capaciteit van de cliënt, waarbij de therapeut de cliënt
vaardigheden aanreikt die hem helpen de eigen beleving verder vooruit te dragen. De tweede
weg is die waarin de eigen beleving van de therapeut met betrekking tot de beleving van de
cliënt verder gedragen wordt. Beide wegen vervlechten zich in de therapie, vullen elkaar aan
en hebben elk hun sterkte.
De tweede weg, waarbij de therapeut zijn eigen beleving van de ontmoeting met de cliënt en
van de wederzijdse interactie van elkaars ervaringsstroom aanspreekt en inzet om de cliënt
zijn ervaringsproces te verrijken, ontdekte ze via de opleiding tot Focusing Oriented
therapeut.
Op de Novemberdag wil ze graag iets vertellen over deze tweede weg en over hoeveel
helpends er ligt in de ontmoeting-op-zich met een cliënt. Het zal daarbijniet zozeer gaan over
wat de focusingtherapeut met de cliënt doet maar eerder over wat de therapeut met en in
zichzelf doet.
Willy Colin en Hanne Creupelandt: Het verschil centraal
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de kans die verschil en confrontatie kunnen bieden.
Het verschil tussen zelfbeeld en perceptie door de andere, het verschil (en gelijkenis) tussen
therapie en een opleidingsproces, het verschil tussen jong en oud, het verschil tussen beginnen
en loslaten. Hanne en Willy bespreken elk vanuit hun perspectief (jonge therapeute, exopleideling tegenover oudere therapeut/opleider) hoe therapeutische processen hen boeien.
Info over de sprekers:
Chris Van de Veire
Chris Van de Veire is psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en
focusingtrainer. Ze woont en werkt in Brugge waar haar psychotherapiepraktijk gevestigd is
en waar ze cursussen focussen geeft. Zij is mentor in de online opleiding ‘Counseling in
Existentieel Welzijn’ van de KUleuven. Zij was eerder als staflid verbonden aan diverse
psychotherapie-opleidingen, en is momenteel nog steeds betrokken als gastdocent en
supervisor. [email protected]
Maaike Afschrift
Maaike Afschrift is psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel en gecertificeerd Focusing
Oriented therapeut. Ze werkt als zelfstandige in haar praktijk thuis in Oosterzele en in een
groepspraktijk in Gent. Daarnaast is ze als leertherapeut verbonden aan de
Postgraduaatopleiding Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie aan de KULeuven en treedt
ze op als gastdocent en trainer in diverse opleidingen en bijscholingen in de geestelijke
gezondheidszorg. Ze is tevens erkend supervisor van de VVCEPC.
Willy Colin
Willy Colin is werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor
Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; als orthopedagoog psychotherapeut is hij werkzaam op een afdeling voor adolescenten met een internaliserende
problematiek van de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Antwerpen; als staflid en
docent is hij verbonden aan FocusoneMotionS; tot slot is hij kernstaflid en docent in de
Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie:Integratieve opleiding in de Experiëntiële en
Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen) en
redactielid voor het Tijdschrift Cliëntgerichte psychotherapie.
Hanne Creupelandt
Hanne Creupelandt is Master in de klinische psychologie en pas afgestudeerd als kinder- en
jeugdpsychotherapeute, gespecialiseerd in cliëntgerichte en ontwikkelingsgerichte
psychotherapie voor kinderen en jongeren. Ze werkt in haar praktijk Villa Kameleon in
Gentbrugge.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards