Angst in (inter)actie

advertisement
Angst in (inter)actie: Volg je innerlijke GPS!
(Angst in de kinderpsychotherapeut) – Remy de Gouw en Jacqueline van der Linden
Korte samenvatting van de workshop
In dit ‘angstlabo’ zullen we angst en spanning in de therapeut helpen ervaren als persoonlijk
en uniek gereedschap van de kindertherapeut, inzetbaar voor de therapie. We werken vanuit
inbreng van de deelnemers, en zullen ook onze eigen angsten en onzekerheden niet ontwijken.
Omschrijving van de workshop:
Angst en spanning zijn een herkenbare gevoelens voor de meeste kinderpsychotherapeuten.
Een kind maakt je angstig als het over zelfmoordgedachten spreekt, je bent gespannen voor
een bepaalde sessie, je voelt zenuwen als je bepaalde ouders moet bellen, je bent onzeker of
een cliëntje de volgende keer niet meer zal willen komen, je twijfelt of je wel een bepaalde
interventie had moeten doen omdat het hevige emoties teweeg bracht, …
Spanning bij de therapeut heeft invloed op het contact met cliënt, op het therapieproces en op
de therapeut zelf. Het kan remmend werken en soms zelfs verlammen of blokkeren. Maar …
In deze ervaringsgerichte workshop willen we eerst met de deelnemers onderzoeken hoe en
wanneer je angst en spanning ervaart, hoe je het bij jezelf herkent en wat de invloed is op je
handelen en het contact.
Van daaruit willen we echter een stap verder gaan: hoe kan de eigen angst worden
ingeschakeld ten voordele van de kindertherapie; als experiëntieel therapeutisch gereedschap.
Angst weerspiegelt immers ook een persoonlijke gevoeligheid voor bepaalde thema’s, triggers
of typische relatiepatronen. Misschien is het een alarmbel voor elementaire storingen in het
therapeutisch contact waar jij als therapeut juist sensitief voor bent? Is het te zien als een
markering op je innerlijke GPS die helpt richting aan te geven? Slaat jouw angstdetector vaak
aan boven een emotionele schatkist, waardoor je durft te verdiepen?
In dit ‘angstlabo’ zullen we angst en spanning in de therapeut helpen ervaren als persoonlijk
en uniek gereedschap van de kindertherapeut, inzetbaar voor de therapie. We werken vanuit
inbreng van de deelnemers, en zullen ook onze eigen angsten en onzekerheden niet ontwijken.
NB de workshop is niet uitsluitend bedoeld voor kindertherapeuten, maar ook een uitdaging
voor therapeuten die met volwassenen werken!
Remy de Gouw: clientgericht-experiëntiëel kinderpsychotherapeut werkzaam bij
groepspraktijk Conciente in Antwerpen en in CGG Ahasverus K&J team te Vilvoorde.
Jacqueline van der Linden: clientgericht-experiëntiëel kinderpsychotherapeut werkzaam bij
groepspraktijk Conciente te Antwerpen en bij Indigo Brabant te Breda (NL).
Download