flyer praktijk

advertisement
Ik begeleid volwassenen en senioren die het beste uit zichzelf en
de ander willen halen om daarmee meer zin, betekenis, en
verbondenheid in hun leven te ervaren. Iedereen die het leven
vorm wil geven op een manier die aansluit bij eigen behoeften en
kwaliteiten, kan bij mij terecht.
Voorbeelden van vragen en klachten zijn: zingevingvragen; wat
is wezenlijk voor mij in mijn leven en hoe kan ik hieraan
vormgeven?, werkgerelateerde problematiek, persoonlijke
ontwikkeling, rouw en verlies;omgaan met lijden en onrecht,
eenzaamheid, psychische klachten als angst- en dwangklachten,
stressklachten, piekeren en somberheid.
Van Oss Psychotherapie & Coaching
De steen symboliseert het diepe verlangen naar het vinden van
de eigen spirituele kern, onder alchemisten bekend als het
actieve beginsel.
Mijn naam is Moniek van Oss. In mijn praktijk voor integratieve
psychotherapie kun je terecht met klachten of vragen waar je op
dit moment niet goed uit komt. Samen onderzoeken we wat jij
nodig hebt om je leven weer goed op de rails te zetten en een
door jou gewenste richting in te slaan. Als integratief therapeut
benader ik jouw hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken. Jij
als persoon met jouw eigen levensgeschiedenis staat daarbij
centraal. Ik ga er vanuit dat iedere persoon uniek is en sluit mijn
werkvormen daarbij aan.
Een grote drijfveer in mijn werk is mensen te helpen zich te
bevrijden uit ‘zinloze’ patronen waarmee ze zichzelf klem zetten,
om vanuit de hier ontstane ruimte het leven opnieuw vorm te
geven. Zinloos plaats ik hierbij tussen aanhalingstekens omdat
het doorgaans gaat om vormen van overleving die ons in het
verleden grote diensten hebben bewezen maar nu overbodig
blijken te zijn, sterker nog; ons steeds meer last bezorgen.
Door af te stemmen op de ongeschonden kern van ons wezen
wordt het mogelijk een brug te slaan van psychische klachten
naar levenskunst en groei, waarbij jouw persoonlijke
kernwaarden het uitgangspunt vormen. Kernwaarden voor mij
als therapeut zijn integriteit, zorgvuldigheid en respect. Ik zal
een spiegel voorhouden vanuit een open blik. Centraal voor mij
staat doen wat werkt voor jou.
Voor meer informatie: www.psychotherapietilburg.eu
Mail: [email protected]
Telefoon: 06-14755668
Download