naar rijpolder Hensbroek was in 1946, toen vader Arie Koeman op

advertisement
Van vaar- naar rijpolder
Hensbroek was in 1946, toen vader Arie Koeman op de boerenplaats
kwam, een vaarpolder. Zoon Jan heeft zijn vee lopen in een rijpolder.
De ruilverkaveling in Hensbroek is uitgevoerd in de periode 1959-1961.
Het was een van de eerste ruilverkavelingen in West-Friesland binnen de
Westfriese Omringdijk. De polder bestond voor ruim vierhonderd hectare
uit grasland en tweehonderd ha tuinbouwland. Jan vertelt: "Mijn vader
kon niet varen, zei hij. Daarom heeft hij de meeste stukken vaarland
verbonden met bruggen." Als het nood gaf, nam knecht Jan Waterdrinker
de kloet ter hand. Zo werd wel hooi met de praam thuisgebracht.
Bij de boerenplaats behoorde oorspronkelijk 27 hectare land. Dit bestond
vóór de verkaveling uit zestien stukken, bijna allemaal van elkaar
gescheiden door water en grillig van vorm. Na de ingrijpende verkaveling
telde het bedrijf vier grote rechthoekige stukken, met akkers tot vijftien
meter breed. Een grote verbetering. Mede dankzij de verkaveling is de
stolp Dorpsweg 59 nog steeds volwaardig agrarisch in gebruik.
Hensbroek, februari 2003
Geraadpleegde
bronnen:
Archief Kadaster Alkmaar
Praktijkopstel Jan Koeman 1961 (privébezit)
Westfries Archief Hoorn: - bevolkingsregisters
- registers burgerlijke
stand
Geraadpleegde
literatuur:
- Overzicht van de Westfriese takken Helder, Westfriese Geslachten VIII, uitgave Stichting Westfriese
Families, 1969
- Van een grijs verleden naar een Wit heden, de geschiedenis van een Westfries geslacht, A.J. Wit, 1985
- Middelie 50 jaar bevrijd, uitgave comité '50 jaar bevrijding Middelie', 1995
Vier stuks jongvee verweiden, kloetend door de vaarpolder die Hensbroek toen nog was. In de praam
vlnr. vader Arie Koeman, zoon Jan en knecht Jan Waterdrinker. Jan nam later het bedrijf over van vader,
aanvankelijk samen met zijn broer Piet. Lange tijd was de landelijke ruitersport een grote hobby van
Jan Koeman. Zo bouwde hij parcoursen op bij concours -hippiques. (Foto Jan Koeman)
Download