Reglement gemeentelijke scholen

advertisement
De Gemeenteraad,
Artikel 1: Omschrijving van de prestatie
De Gemeente Hamme heft een retributie voor:
Het verstrekken van drankjes in basisschool ”De Dobbelsteen”, Vredestraat 1 te 9220 Hamme - Moerzeke en
kleuterschool “Ondersteboven”, Kaaiplein 29 en Boteraard 4 te 9220 Hamme.
Het verstrekken van warme maaltijden in basisschool “De Dobbelsteen” .
Het verstrekken van middag-, voor- en naschoolse opvang in basisschool “De Dobbelsteen” en kleuterschool
“Ondersteboven”.
Het verstrekken van zwembeurten en zwemmutsen in de basisschool “De Dobbelsteen” en kleuterschool
“Ondersteboven”.
Het verstrekken van uitstappen, zeeklassen in de basisschool “De Dobbelsteen” en kleuterschool
“Ondersteboven”.
Het verstrekken van abonnementen, nieuwjaarsbrieven en T-shirts, in de basisschool “De Dobbelsteen”en
kleuterschool “Ondersteboven”.
Het verstrekken van project “Tutti-Frutti” in de Basisschool “De Dobbelsteen”.
Artikel 2: Tarief
De retributie bedraagt voor:
1.Het verstrekken van melkproducten in basisschool “De Dobbelsteen en kleuterschool “Ondersteboven”.
Drankjes : melk
Basisschool
“De Dobbelsteen”
€ 0.30
Kleuterschool
“Ondersteboven”
€ 0.30
Drankjes : drinkyoghurt aardbei
€ 0.30
€ 0.30
Drankjes : chocomelk
€ 0.30
--
Drankjes : fruitsap
€ 0.30
€ 0,30
* Voor de maaltijden en melkproducten verstrekt als gevolg van de toewijzing van een
overheidsopdracht, worden de tarieven van de gunning gehanteerd, afgerond
naar de bovenliggende 5 of 10 eurocent.
Tariefwijzigingen ingevolge de voorwaarden van de overheidsopdracht of ingevolge een nieuw uitgeschreven
overheidsopdracht worden aan de gemeenteraad voorgelegd voor aktename.
2.Het verstrekken van warme maaltijden in de Basisschool “De Dobbelsteen” en kleuterschool
“Ondersteboven”.
Warme maaltijd kleuter onderwijs *
leerling lager onderwijs *
leerkracht
Basisschool
“De Dobbelsteen”
€ 2,35
€ 4,70
€ 4,70
Kleuterschool
“Ondersteboven”
----
Voor kleuters en leerlingen lager is er naast de prijs voor warme maaltijd ook (leiding)water inbegrepen.
3. Het verstrekken van middagopvang in de basisschool “De Dobbelsteen” en kleuterschool “Ondersteboven”.
Basisschool
Kleuterschool
Middagtoezicht tijdens het eten
Voor- en naschoolse opvang: prijs per begonnen
30 min( vb.30min=€1, 1uur=€2)
“De Dobbelsteen”
€ 0,50
€1
“Ondersteboven”
€ 0,50
€1
4. Het verstrekken van zwembeurten en vervoer in de basisschool “De Dobbelsteen” en kleuterschool
“Ondersteboven”.
Inkom zwembad kleuters / eigen vervoer
Inkom zwembad + vervoer 3de kleuterklas
Inkom zwembad + vervoer + zwemleraar
Lager onderwijs (1ste leerjaar gratis)
Zwemmuts
Basisschool
“De Dobbelsteen”
Kleuterschool
“Ondersteboven”
max.€ 1,20
max.€ 15
max. € 40
--
€1
€1
--
5. Het verstrekken van uitstappen, zeeklassen in de basisschool “De Dobbelsteen” en kleuterschool
“Ondersteboven”.
Leeruitstap lager
Schoolreis + vervoer kleuters
Basisschool
“De Dobbelsteen”
max. € 10 / lln.
max. € 15 / kind
Schoolreis + vervoer lln. lager
max. € 25 / lln.
de
Zeeklassen 6 leerjaar
max. € 8
€ 175 / lln.
of
5 x € 35 / lln.
Film – toneelvoorstelling
Wuitensmarsen
Kleuterschool
“Ondersteboven”
€5
€ 1,25
6. Het verstrekken van abonnementen, nieuwjaarsbrieven en T-shirts, in de basisschool “De Dobbelsteen” en
kleuterschool “Ondersteboven”.
Basisschool
“De Dobbelsteen”
€ 30 / jaar
€ 12 / 1ste trim.
€ 12 / 2de trim.
€ 11 / 3de trim.
Kleuterschool
“Ondersteboven”
€ 30 / jaar
€ 12 / 1ste trim.
€ 12 / 2de trim.
€ 11 / 3de trim.
Abonn. Averbode Leesknuffel: K2 – K3
Abonn.Averbode Leesbeestje: K1
€ 35
€ 19
€ 35
€ 19
Abonnementen Averbode lln. Lager
(Meestal enkel jaarabonnementen)
€ 35 / jaar
€ 15/ 1ste trim.
€ 14 / 2de trim.
€ 12 / 3de trim.
€ 25
Abonnementen Averbode kleuter
Dopido: 1P + 1K – Dokadi : 2K
Dopido: 3K
Abonn. Averbode: Leeskriebel: Lager
---
Kerst – Paas - vakantieboek
(max) € 12
(max) € 12
Nieuwjaarsbrief
€ 0,50
€ 0,50
T-shirt
€9
€9
Vakantieblaadjes (prijs onder voorbehoud)
(max.)€ 9
(max.)€ 9
7. Het verstrekken van project “Tutti-Frutti” in de Basisschool “De Dobbelsteen”.
Tuttu-Frutti (max.8€, waarvan €4 gesubsidieerd)
Basisschool
“De Dobbelsteen”
(max)€ 4 / jaar
Kleuterschool
“Ondersteboven”
--
Tariefwijzigingen ingevolge de voorwaarden van de overheidsopdracht of ingevolge een nieuw uitgeschreven
overheidsopdracht worden aan de gemeenteraad voorgelegd ter bekrachtiging.
Artikel 3: Schuldenaar
De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in de school en door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot betaling van de kosten
in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind.
Artikel 4: Betalingswijze
De retributie zal aangerekend worden d.m.v. een maandelijkse factuur.
Artikel 5: Terugbetaling
Als het kind van de reeds betaalde activiteit / dienst niet heeft kunnen genieten door afwezigheid, kan dit
terugbetaald worden, maar dient dit gestaafd te worden met een doktersattest.
Deze terugbetaling zal via de financiële dienst van de gemeente Hamme worden uitgevoerd.
Artikel 6: Algemene bepalingen
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd in uitzonderingsgevallen en mits een grondig
gemotiveerd sociaal verslag af te wijken van de tarieven zoals vermeld in artikel 2. Deze afwijking geldt
slechts voor de duur van één schooljaar.
Het totaalbedrag van deze afwijkingen wordt jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd ter bekrachtiging, samen
met de totaalopbrengst van de retributie.
De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94
van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.
De invorderingsprocedure is standaard: vervaldag op 30 dagen, 1ste herinnering met vervaldag 14 dagen, 2de
(aangetekende) herinnering met vervaldag 14 dagen en aanrekening van 15 euro administratiekosten.
Indien er nog steeds geen gevolg is gegeven aan het verzoek tot betaling, wordt een mogelijke schorsing van de
prestaties besproken en wordt er verder ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder.
Het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2013 wordt opgeheven.
Download