Gen ontdekt dat kans op alcoholverslaving vergroot

advertisement
Gen ontdekt dat kans op alcoholverslaving vergroot
www.kennislink.nl
Dat alcoholverslaving een genetisch basis zou kunnen hebben werd al langer vermoed. Duitse wetenschappers
hebben nu daadwerkelijk een gen gevonden dat een belangrijke rol hierin schijnt te spelen.
Onderzoekers van het Duitse genoom-onderzoeksnet (NGFN) hebben twee genvarianten van het CRHR1-gen ontcijferd die de
drinkgewoonten van mensen beïnvloeden. Mensen met die varianten drinken gemiddeld twee keer zo vaak als andere mensen
en ook vaak meer dan de meeste anderen.
"Alcoholverslaving wordt voor 50 tot 60 procent overgeërfd". Dat heeft onderzoek op kinderen van alchoholverlaafden die
opgroeiden in pleeggezinnen zonder alcoholmisbruik aangetoond. "Het risico dat deze kinderen alcoholisten worden, is drie tot
vier maal groter", aldus prof. Gunter Schumann, hoogleraar in de verslavingsbiologie.
Het CRHR1-gen speelt een belangrijke rol in het verwerken en omgaan met stress. Bij respectievelijk een op vijf en een op tien
mensen zitten de varianten in de genen. De twee nu ontcijferde varianten van het CRHR1-gen zijn ruim verspreid onder de
bevolking en beide gewijzigde genen hebben volgens Schumann invloed op een specifiek domein van het drinkgedrag.
Proeven op muizen met een defect CRHR1-gen hebben aangetoond dat deze muizen meer alcohol drinken in stresssituaties dan
normale soortgenoten. "Bij mensen is dat vermoedelijk hetzelfde. Wanneer wij de stress niet meer aankunnen, drinken we meer
alcohol", aldus zijn collegawetenschapper prof. Rainer Spanagel.
Samen met een team vorsers onderzochten de wetenschappers 600 alcoholverslaafden met verschillend drinkgedrag. Naast het
CRHR1-gen zijn er nog andere genen die, samen met externe factoren, het drinkgedrag beïnvloeden. Dankzij de
wetenschappelijke kennis van de genetische oorzaken van de verslaving, wordt het wellicht mogelijk om medicijnen op maat te
ontwikkelen voor de behandeling van alcoholverslaving. De resultaten van hun onderzoek verschijnen in het vaktijdschrift
"Molecular Psychiatry".
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards