Sponsorbundel - Kiwanis Oud

advertisement
Kiwanis Oud-Heverlee
Gecharterd sinds 15 september 2007
Sponsorbundel 2012
Service club Kiwanis Oud-Heverlee stelt u graag hun aantrekkelijk sponsordossier voor.
Volgende voordelen zijn hier voor u aan verbonden:
-
Promotie van uw zaak ten aanzien van de bevolking van Oud-Heverlee en ver
daarbuiten.
Reclame dewelke een groot en divers publiek zal bereiken, dit door middel van
advertenties in zowel lokale als regionale kranten en in reclamebladen.
Publiciteit in het regionale nieuws van nationaal bekende kranten.
Affiches die op strategische plaatsen onze georganiseerde events aankondigen.
Zichtbaar maken van sponsors tijdens events (programmaboekjes, PowerPoint
presentaties, vlaggen, etc…)
Door uw sponsor donatie zal u onze sociale projecten integraal steunen.
Fiscaal aftrekbaar betaalbewijs.
Gratis kaarten voor deelname aan bepaalde events. Dit zal u in staat stellen
om verder aan networking te doen en om trouwe klanten en/of vrienden uit te
nodigen.
Door u te engageren zal u uw zaak bekender maken en u onze sociale doelen betere
financiële perspectieven geven.
WIN = WIN formule
voor u en Kiwanis Oud-Heverlee!!!
Op de volgende pagina zal u de mogelijke sponsor formules terug vinden.
Tevens in bijlage:
- Onze geplande activiteiten.
- Succesvolle activiteiten uit het verleden
- De geschiedenis van Kiwanis en Kiwanis Oud-Heverlee.
SPONSOR FORMULES:
De rechtstreekse sponsoring door personen en firma’s die zich betrokken voelen bij
ons ideaal en onze sociale projecten een warm hart toedragen blijft het belangrijkste deel
van onze fondsen en de ruggengraat van ons voortbestaan.
De sponsoring is telkens voor één jaar.
Deze sponsors kunnen bijdrage leveren via volgende formules:
DIAMOND SPONSOR:
- 1500 € / jaar
- Visibiliteit via flyers, affiches, uitnodigingen,
programmaboekje en (indien mogelijk) projectie bij
alle sociale en fondswervende projecten
- Uitnodiging en gratis kaarten voor de sponsor en zijn
gasten, 4 kaarten voor Dinner & Dance EN 4
kaarten voor een ander event.
PLATINIUM SPONSOR :
- 1000 € / jaar
- Visibiliteit via flyers, affiches, uitnodigingen,
programmaboekje en (indien mogelijk) projectie bij
alle sociale en fondswervende projecten
- Uitnodiging en gratis kaarten voor de sponsor en zijn
gasten, 2 kaarten voor Dinner & Dance of 4 kaarten
voor een ander event.
GOLD SPONSOR:
- 500 € / jaar
- Visibiliteit via projectie bij alle sociale en
fondswervende projecten
- Uitnodiging en gratis kaarten voor de sponsor en zijn
gasten, 4 kaarten voor een event (niet Dinner &
Dance)
SILVER SPONSOR:
- 250 € / jaar
- Visibiliteit via projectie bij alle sociale en
fondswervende projecten
- Uitnodiging en gratis kaarten voor de sponsor en zijn
gasten, 2 kaarten voor een event (niet Dinner &
Dance)
BRONZE SPONSOR:
- 100 € / jaar
- Visibiliteit via projectie bij alle sociale en
fondswervende projecten
We hoeven hierbij de maximale profilering die uw firma kan genieten op dergelijke
benefieten, waarbij het sociale engagement in de verf wordt gezet, niet te
onderstrepen.
Overeenkomst tot sponsoring
Kiwanis Oud-Heverlee 2012
Ik ondergetekende …………………………………………………
zaakvoerder / verantwoordelijke van ……………
wens steun te verlenen aan Kiwanis Oud-Heverlee via sponsorformule:





O
O
O
O
O
DIAMOND SPONSOR : 1500 €/jaar
PLATINIUM SPONSOR : 1000 €/jaar
GOLD
SPONSOR: 500 €/jaar
SILVER
SPONSOR: 250 €/jaar
BRONZE
SPONSOR: 100 €/jaar
en stort hiervoor ………………………………….euro op rekeningnr.:
850-8694851-60 t.a.v. Kiwanis Oud-Heverlee.
Een factuur met vermelding :
“Publicitaire bijdrage Kiwanis Oud-Heverlee 2012”
Mag verzonden worden naar:
Naam:
Adres:
Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
BTW NBr.:
Datum:
Handtekening:
Gelieve uw logo en bedrijfsgegevens door te mailen naar: [email protected]
Kiwanis Oud-Heverlee maar vooral alle kinderen danken u voor uw steun!
SOCIALE PROJECTEN 2012
Elk jaar stelt de Club zich tot doel een aantal Sociale Projecten te realiseren.
Projecten waarbij we de leefwereld van een zo groot mogelijke groep kinderen
proberen te verbeteren voornamelijk in, maart ook buiten, onze gemeentelijke
grenzen.
Tot op heden werd reeds meer dan 25.000 € geschonken aan sociale projecten.
Voor haar werkjaar 2011-2012 engageert Kiwanis Oud-Heverlee zich voor
volgende projecten:
* De organisatie van het “Sinterklaasfeest”.
- Voor alle kinderen van de gemeente
- Op zaterdag 3 december 2011
- In Zaal “De Roosenberg”te Oud-Heverlee.
* Financiële steun aan een groep, NGO FLAME, van vrijwillige Belgische artsen
bij de oprichting van een veldhospitaal (brandwonden) in Burkino Fasso
(http://www.ngoflame.be/).
* Materiële steun aan ACABE scouts te Heverlee rond een programma voor
mentaal gehandicapte kinderen.
*Elk nieuw bijkomend sociaal project dewelke de club tijdens het jaar 2012 zal
weerhouden om financieel of materieel te steunen.
Uitgevoerde activiteiten KOH sinds 2007 :
Fundraising events
12 februari 2011 “No Angry Young Men”
Fundraising optreden met Compagnie
Aira.
27 november 2010 “Dinner & Dance”
Fundraising dinner & dansfeest in
feestzaal Lassaut te Holsbeek.
12 februari 2010 “Jef Neve Trio”
Fundraising concert met wereldberoemd
jazz pianist.
14 november 2009 “Dinner & Dance”
Fundraising diner & dansfeest in de
business Seats te OHL.
22 november 2008 “Dinner & Dance”
Fundraising diner & dansfeest in de
business Seats te OHL.
18 april 2008 “Duo Estoria”
Uniek concert gegeven door Griet De
Geyter (sopraan) en Tine Deckers (piano)
09 november 2007 “Wijndegustatie”
Fundraising wijndegustatie in
samenwerking met wijnzaak DULST.
15 september 2007 “Chartering KOH”
Officiële erkenning van onze club door
KIWANIS international.
Sociale projecten
* 2011 : Financiële steun aan Snoezelruimte Terbank
* 2011 : Financiële steun aan Don Bosco Speelpleinwerking
* 2011: Financiële steun aan Danscentrum Aike Raes
* 2010 : Financiële steun aan TRI 4 KIDS
* 2009-2011 : Financiële steun aan NGO FLAME
* 2008 “Verkeersparcours” : Gratis verkeersparcours & verkeerstraining voor alle
kinderen tijdens Haasrode wielerfeest.
* 2007 “Charternamiddag” Gratis voor alle kinderen van Oud-Heverlee,
springkastelen, allerlei speeltoestellen,gocarts en pony rijden!
* 2007 “Fluovestjes” gratis voor de kinderen lager onderwijs scholen Oud-Heverlee
* ELK JAAR SINTERKLAASFEEST VOOR DE KINDEREN VAN OUDHEVERLEE
Wat is Kiwanis ?
Kiwanis International
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers met als hoofddoel de leefwereld
van kinderen te verbeteren.
Gesticht in 1951 telt Kiwanis Internationaal ondertussen meer dan 600.000 leden
verspreid over 96 landen. De sterkte van de Kiwanis komt vooral tot uiting in het feit dat
we zowel op internationaal als lokaal vlak actief zijn. Terwijl onze clubs over de
landsgrenzen heen de handen in elkaar slaan om grote internationale projecten aan te
pakken, verliezen ze zeker de lokale leefomgeving niet uit het oog.
Onze leden zijn mensen als u en ik en komen uit alle lagen van de bevolking. Wat hen
echter bindt is hun sociaal engagement en meer bepaald hun wil om samen met anderen
kleine en grote projecten te realiseren.
Kiwanis Oud-Heverlee
Gelegen op de taalgrens is Oud-Heverlee een plattelandsgemeente, die bestaat uit 5
deelgemeenten: Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Blanden, Vaalbeek en Haasrode.
Op Socio-cultureel vlak heeft de gemeente heel wat te bieden. Oud-Heverlee kent een
bruisend verenigingsleven en de universiteitsstad Leuven in de onmiddellijke nabijheid
zorgt voor heel wat mogelijkheden.
Een actieve serviceclub ontbrak echter.
Begin 2006 sloegen een aantal initiatiefvolle inwoners de handen in elkaar en startten het
oprichtingsproces voor Kiwanis Oud-Heverlee.
Op 15 september 2007 ontving de club officieel zijn charter en maakt daardoor deel uit
van Kiwanis International. Al vrij snel werden meer dynamische geïnteresseerden
gevonden en op dit moment telt de club 23 actieve en gemotiveerde leden.
Kiwanis Oud-Heverlee organiseerde ondertussen al enkele kleinere en grotere projecten
binnen de gemeente. Uiteraard zal het engagement van de club zich voornamelijk blijven
richten op de noden van kinderen binnen de gemeente zelf maar ook provinciaal,
nationaal en zelfs internationaal zal Kiwanis Oud-Heverlee alles in het werk stellen om
kinderen gelukkiger te maken.
Huidige leden KOH:
Jos Aerts - Johan Boon - Peter Bogaert - Ralph Briers - Jos Derekx - Eric De Wit Johan Durnez - Filip Gilias - Bernd Jost - Patrice Lemaitre - Mathias Mellaerts Geert Monstrey - Walter Naets - Francis Pelsmaekers - Wim Schillebeeckx - Dieter
Valgaerts - Peter Van Camp - Tony Vannerum - Johan Vannieuwenhuyze - Jos
Vanvlasselaer - Marc Vanwynsberghe - Roel Van Hollebeke - Karel Van Oostveldt –
Lode Vulsteke.
Kiwanis Oud-Heverlee website : http://www.kiwanisoudheverlee.be
Download