Kleuters met extra zorg – wiskundige initiatie Boone M., Wolters

advertisement
Kleuters met extra zorg
– wiskundige initiatie
Boone M., Wolters Plantyn, 2014
Doel
Preventief of remediërend handelingsgericht werken met ontwikkelingsbedreigde kleuters.
Dit werkboek is erop gericht de kleuter vooral positieve feedback te geven.
Op een doelbewuste en systematische wijze kan je als leerkracht werken
aan de individuele moeilijkheden van het kind en dat op een speelse manier.
Beschrijving
Een werkboek dat voor elk soort probleem dat zich bij een kleuter
(verschillende leeftijdsperiodes) kan voordoen een handelings- of
remediëringsplan uitschrijft.
In totaal worden zeventig handelingsplannen samengebracht rond zeven
probleemgebieden:
 Wiskundige initiatie
 Verstandelijke ontwikkeling
 Leesinitiatie
 Taal- en spraakontwikkeling
 Spel- en werkhouding
 Motoriek (en schrijfinitiatie)
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Elk probleemgebied opent met een diagnostisch observatieschema, dat
nauwelijks schrijfwerk vergt voor de kleuterleidster, en dat een perfect
overzicht geeft van wat de kleuter kan en niet kan. Een nummer verwijst
meteen naar het juiste handelingsplan. De handelingsplannen kunnen
evengoed gebruikt worden bij andere observatie- of kindvolgsystemen. Ze
zijn ook bruikbaar om preventief te werken.
Doelgroep
Kleuteronderwijs
Afname
De kleuterleidster vult het werkboek in voor elke individuele (ontwikkelingsbedreigde) kleuter.
Normen
/
Andere psychometrische
kenmerken
/
Beoordeling/ervaring
PRODIA-beoordeling: enkel indicerende waarde
Andere informatie
Diagnostische fiche Kleuters met extra zorg – wiskundige initiatie – november 2016
Download