De Mantelzorger Over zorglast, veerkracht en het belang van een

advertisement
De Mantelzorger
Over zorglast, veerkracht en het belang van een goede
relatie
Inhoud van deze synthese :
►Situering en begripsbeschrijving van de
mantelzorger, de belangrijkste begrippen
►Zorglast en veerkracht, wat is dat?
►De zorgervaringen van familieleden,Ontwikkeling
van sterktes door mantelzorg, negatieve en
positieve elementen
►De zorgrelatie, waarom een centrale factor voor
de kwaliteit van de mantelzorger?
►Zingeving
►Wat zijn de beleidsaanbevelingen?
►Situering en begripsbeschrijving van de
mantelzorger, de belangrijkste begrippen
De laatste tijd zijn er belangrijke verschuivingen in de zorgsector.
Door de lange wachtlijsten in instellingen zijn meer mensen toegewezen op
thuiszorg. Ook de groeiende vraag van mensen die langer thuis willen blijven
speelt hierin een rol.
Men noemt dit deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking van de zorg
Je hebt de informele zorgverlening, de professionele zorg aangeboden door
professionelen. En de formele zorgverlening die zowel de zelfzorg als de
mantelzorg door vrijwilligers omvat.
Een mantelzorger is een persoon die de zorg overneemt in het dagelijkse
leven van een hulpbehoevende persoon in zijn directe omgeving, dit is
meestal een familielid, buurman of kennis. Deze zorg is vrijwillig en niet
professioneel en is gebaseerd op zelfsprekendheid, bereidheid en
wederkerigheid.
►Zorglast
en veerkracht, wat is dat?
De zorgervaring heeft positieve en negatieve
elementen, vaak worden enkel de negatieve elementen
in beeld gebracht. Men kan niet ontkennen dat er een
vorm van belasting is, de mantelzorger regelt zijn of
haar leven rond de zorgbehoevende persoon maar
daarnaast heb je zeker ook de voldoening en de
dankbaarheid. Dit is wel sterk afhankelijk van de grote
van emotionele band tussen hen. Een partner of
familielid heeft meestal een grotere emotionele band
dan een buurman of kennis.
Op de volgende dia de negatieve tegenover de
positieve elementen op een rij.
►De zorgervaringen van familieleden,Ontwikkeling van
sterktes door mantelzorg, negatieve en positieve elementen
De negatieve elementen
◄►
Financiële last: soms moeten deze
mantelzorgers minder of kunnen ze niet
meer gaan werken en er zijn hoge
zorgkosten.
Emotionele belasting: de
confrontatie met de zieke en zijn
beperkingen is heel emotioneel.
De positieve elementen
Gevoel van tevredenheid,
voldoening en fierheid
Het verwerven van nieuwe
vaardigheden, een zin in het leven
geven
Het sociale gezinsleven: vrije tijd en Het uitdrukken van
sociaal leven is beperkt.
emotionaliteit en intimiteit,
wederkerigheid
De interactie met de formele
zorgsystemen: de profesionelen
geven soms schuldgevoelens aan de
mantelzorger .
Persoonlijke groei en
ontwikkeling, een toename en
verbetering van sociale relaties
►De zorgrelatie, waarom een centrale factor voor
de kwaliteit van de mantelzorger?
Een goede zorgrelatie is heel belangrijk, zo is het voor
beiden aangenaam en het is langer vol te houden. Heel
veel factoren hebben invloed op de zorgrelatie.
Opname
Steun bij de zorg
Aard van de
zorgsituatie
WELBEVINDEN
Kenmerken van
de zorgverlener
Kenmerken
van de patiënt
De Kwaliteit
van de relatie
Belasting en tevredenheid
ten gevolge van het
zorglenen
►Zingeving
Aan de hand van concrete voorbeelden, probeert men zin te
geven aan de positieve betekenis van mantelzorg.
8 punten die zingeving kunnen zijn :
●Het ontdekken van de kleine dingen in het leven.
●Beseffen dat de zorgbehoevende een stap verder staat in het
leven.
●De relatie wordt door de zorg intenser, een verdieping van de
relatie.
●Ook de relatie tussen de andere gezinsleden groeit en verdiept,
ze zijn meer op elkaar aangewezen.
●Het optimaliseren van het welzijn of van de gezondheid van de
hulpbehoevende.
●De erkenning die men krijgt voor de zorg, door de
zorgbehoevende en/ of van de directe omgeving.
●Het kan ook een soort wederdienst zijn aan de zorgbehoevende.
●Het kan ook een levensbeschouwing of religie zijn.
►Wat zijn de beleidsaanbevelingen?
Aan de hand van de onderzoeksmodellen kan
men aantonen wat de zorgrelatie betekent in de
thuiszorg, voor zowel de professionele
hulpverlener als de mantelzorger. Het heeft een
centrale rol in de verdere uitbouw van de
thuiszorg. Om dit aan te kunnen bevelen aan het
beleid moet dit wetenschappelijk ondersteund
worden. Wat met dit artikel duidelijk werd
gemaakt.
Op volgende dia zie je een opsomming van deze
beleidsaanbevelingen.
■ Een doelgroepspecifieke benadering waar nodig, een
algemene benadering waar nodig
■ De ‘zorgervaring’ als centraal concept
■ De ondersteuning van zorgrelaties
■Stimuleren van bestaande diensten die ondergebruikt
worden
■ De mantelzorger als partner in de zorg
■ Een pro-actieve aanpak van de weerstand van
mantelzorgers tegen ondersteuning
■ Opleiding en vorming van hulpverleners
■ Systematisch onderzoek over mantelzorg
Bronnen:
Chantal Van Audenhove en Anja Declercq
De Mantelzorger
Over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie.
In : Welzijnsgids: gezondheidszorg en welzijnszorg,afl.65, juli 2007
41-59p.
Illustratie:
Office. Microsoft.com
Download