Kracht en veerkracht van mantelzorgers

advertisement
Kracht en veerkracht
van mantelzorgers
Leerdoelen
• Je bespreekt hoe het met mantelzorgers gaat
en hebt daarbij oog voor wat zwaar is én wat
energie geeft.
• Je signaleert het welzijn van mantelzorgers.
• Je brengt samen met mantelzorgers in kaart
hoe het met hen gaat en wat hun kracht is,
zodat ze de zorg en ondersteuning (nog) beter
aan kunnen.
Kracht en veerkracht van
mantelzorgers
• Draagkracht en draaglast: wat is dat?
• In gesprek met de mantelzorger.
• Jouw focus.
• Signaleer dreigende overbelasting.
Draagkracht en draaglast:
wat is dat?
• Heb oog voor de draaglast én
draagkracht van de mantelzorger!
• Draagkracht is: dat wat de mantelzorger aan kan en
als positief ervaart.
• Draaglast is: hoe zwaar de zorg voor de mantelzorger
is.
In gesprek met de
mantelzorger
• Bied een luisterend oor en heb een open houding.
• Geef de mantelzorger de regie in het gesprek: wat wil hij
wel en niet bespreken?
• Bespreek waar de mantelzorger energie van krijgt en
wat de situatie op kan leveren.
• Heb oog voor de sterke kanten van de mantelzorger en
benoem deze.
• Heb oog voor kansen, zoek naar oplossingen in lastige
situaties.
• Adviseer alleen als de mantelzorger daar behoefte aan
heeft.
Jouw focus
Vragen:
• Waar focus jij op? Op draagkracht,
draaglast of beide?
• Wat zijn volgens jou positieve aspecten
van mantelzorg?
• Hoe breng jij de mooie kanten van
mantelzorg ter sprake?
• Hoe reageert de mantelzorger daarop?
Signaleer dreigende
overbelasting
Overbelasting dreigt als de draaglast groter is dan de draagkracht.
Signaleer dreigende
overbelasting
Signalen van overbelasting:
• Lichamelijke klachten
• Psychische klachten
• Gedragsmatige klachten
In gesprek met de mantelzorger
Observatie-instrumenten:
• Drie-minuten-check
• EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg)
• CSI (Caregiver Strain Index)
Download