PowerPoint-presentatie - DE CE Ondernemerschap

advertisement
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
1. ‘een activiteit die ontdekking,evaluatie en
exploitatie van opportuniteiten om nieuwe
goederen en diensten, organisatiemethoden,
markten, processen en ruwe materialen inhoudt
door het organiseren van inspanningen die vroeger
niet bestonden.’ (Venkataraman 1997)
2. ‘het creëren van iets nieuws met waarde door er
voldoende tijd en moeite aan te besteden en daarbij
de financiële, psychische en sociale risico’s voor
zijn of haar rekening te nemen en de vergoeding,
bestaand uit monetaire vergoeding en persoonlijke
voldoening en onafhankelijkheid, te verkrijgen.’ (Hisrich
en Peters 2005)
Ondernemen in ROCvA
Werkdefinitie:
‘activiteit vanuit emotionele zelfstandigheid die
leidt tot economische zelfredzaamheid’.
Ondernemen in ROCvA
Ondernemerschap en ondernemend
handelen:
• Ontwikkelbaar?
• CGL - onderwijs:
– Loopbaanbegeleiding
LBB – uren als vliegwiel voor het leerproces
– Leren, Loopbaan, Burgerschap (LLB)
Vakgebied leidt op tot competent burgerschap
– Coaching
Zelfreflectie
Intrinsieke Motivatie
Bepaalt leervermogen
Ondernemen in ROCvA
Wat ga ik doen
en wil ik
bereiken?
Hoe ga ik het doen
en hoe ziet mijn
planning eruit?
KUNNEN
WILLEN
PRES –
TEREN
Hoe heb ik het
gedaan?
DOEN
Doe ik het?
Ondernemen in ROCvA
Bestuurbaar
(Capaciteit, Proces,
Middelen)
Kennis, Vaardigheden
Wat Doe Je?
Opvattingen,
Normen en
Waarden,
Eigenschappen
Wat Vind Je?
Matchen
(Visie, Ambitie,
Eigenaarschap,
Zingeving)
Motieven,
Drijfveren
Wat Wil Je?
Leercyclus+Leerstijl = Ondernemend handelen /
Ondernemerschap
Ondern.plan
MISSIE
VISIE
ZINGEVING
OPBRENGST
BETEKENIS = NUT
COMMITMENT
Leervraag
WAARTOE??
WAAROM??
Leerstijl (KOLB)
DENKER
BESLISSER
Begripslaag
VISIE =
concept
FUNCTIE =
rol
Leercyclus
KUNNEN
WILLEN
Leercyclus
PRESTEREN
DOEN
Begripslaag
EFFECTIVITEIT
PLANNING
Leerstijl (KOLB)
BEZINNER
DOENER
Leervraag
WAT ??
HOE ??
Opbrengst
Evaluatie
PROCES
Verbetermogelijkheden
Samenwerken
Opbrengst
Ondern.plan
ANALYSEREN/
EVALUEREN/BIJSTELLEN
STRATEGIE
Ondernemen in ROCvA
Uitwerking:
Ontwikkelings-traject
Emotioneel
Docent
Human Dynamics:
KT1 en 2:
verfijning
1e jaars LLB
4 projecten
mensbeeld /
20 weken
kernkwaliteiten
Calimero
Coachingsvaardigheden
(Zelf)reflectie
2e jaars College Company Marketing
Persoonlijke Leerdoelen
Kernkwaliteiten
(Zelf)reflectie
Economisch
3e jaars Opleiding OM
KD OM
Persoonlijke Leerdoelen
Curriculum
ZELFSTANDIGHEID
Activiteit
Ondernemen in ROCvA
Certificaat ondernemerschap
creëert maatschappelijke synergie:
1. Begeleiden van de deelnemers
bij beroepskeuze
2. Aanval op de uitval
3. Doorlopende leerlijn
4. Intrapreneurs
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
Ondernemen in ROCvA
Download